Postavme sa na pomoc prenasledovaným a trpiacim pre vieru

Pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi aj tento rok pozýva pripojiť sa k podujatiu pod názvom „Červená streda“, ktorá sa uskutoční 25. novembra 2020.

Na svete žije 300 miliónov kresťanov, ktorí sú prenasledovaní, diskriminovaní alebo trpia existenčnou núdzou. Trpia len preto, že veria v Ježiša Krista a chcú svoju vieru verejne žiť a vyznávať. Potrebujú našu pomoc.

Červená (farba mučeníkov) streda (25. 11.): V tento deň si celý svet pripomína ľudí, ktorí sú prenasledovaní pre vieru. Červená streda je deň, keď sa rôzne verejné objekty i kostoly na celom svete vysvietia na červeno.

Na Slovensku sa rozžiari červenou farbou niekoľko významných i lokálnych objektov:

Bratislavský hrad
Most SNP v Bratislave
Katedrálny chrám svätého Jána Krstiteľa v Trnave
Bazilika svätého Mikuláša v Trnave
Katedrála svätého Emeráma v Nitre
Katedrála Najsvätejšej Trojice v Žiline
Kostol svätého Martina v Trstenej
Mestská veža v Banskej Bystrici
Kostol všetkých svätých v Ludrovej
Katedrála svätého Martina, Spišská kapitula
Bazilika na Mariánskej hore v Levoči
Dóm svätej Alžbety v Košiciach

Viac info o tejto udalosti nájdete na stránkach ACN.