Je ticho. Na uliciach nastalo ticho. Kráčam po uliciach Trnavy a na miestach, kde sa ešte pred pár týždňami v tom istom čase premávalo množstvo ľudí, je teraz prázdno. Len kde-tu nejaká mamička s kočíkom, pán idúci z práce, teta so psom… a ináč ticho…rozmýšľam nad tým, čo sa nám teraz cez ticho núka. Cítiš jeho pulz?

Viem, že mnohí toho máte na práci viac ako dosť…  niektorým z vás sa ešte viac nakopili povinnosti s deťmi… iní zase máte viac voľného času ako inokedy a s ním aj možnosť viac premýšľať… Kríza je vždy príležitosťou klásť si otázky, hľadať nové odpovede a nachádzať nové spôsoby… Až sa každý z nás dostane k vnútornej bráne svojho srdca, tam v tichosti i vďaka spoločným rozhovorom, môže uzrieť niečo nové…

Svätý Ignác z Loyoly si vo svojom živote tiež prešiel neľahkými okolnosťami. Kríza, do ktorej sa dostal, mu otvorila dvere k novým, dovtedy netušeným veciam. Tie potom radikálne zmenili jeho život. V roku 1521 pri obrane Pamplony mu delová guľa roztrieštila nielen nohu, ale aj jeho dovtedajšie predstavy o živote. Chcel byť odvážnym rytierom v službách vysoko postavenej dámy a namiesto toho sa zrazu ocitol uväznený vo svojom rodnom dome s jednou zlomenou a druhou vážne poranenou nohou. Bol odsúdený na ležanie na svojom lôžku. Veľa premýšľal a čítal. Boh sa postaral, aby si ho aj uprostred týchto okolností pritiahol bližšie k sebe…

Pekná paralela so životom mnohých z nás. Sme nútení zdržiavať sa doma, máme minimálny pohyb. Niektorí musia dokonca dodržiavať povinnú karanténu a vôbec z domu nevychádzať. Mnohým z nás bolo zrazu dopriate tráviť viac času so sebou samými. To však môže byť neľahké pozvanie a úloha…

Čo vlastne v živote prežívam? O čo mi ide? Čo hľadám? …dostať sa k podstate nášho života…

Možno si len tak večer sadnúť do kresla s dobrou hudbou v pozadí a nechať naše srdce, aby k nám prehovorilo… Možno si vziať do rúk nejakú knihu, ktorá môže nejako nakopnúť, priniesť novú motiváciu, svetlo do problému, ktorý sa nám môže niekedy zdať ako väzenie… Možno vstúpiť do ticha a volať na pomoc oživujúceho Božieho Ducha, aby nám objasňoval tmou zahalené miesta v krajine nášho srdca…

Každý má v živote svoje špecifické povolanie a poslanie, ktoré volá po tom, aby bolo naplnené. Hľadať zmysel života vedie človeka k zodpovednosti. Niekedy ho potrebujeme opäť objaviť alebo prehĺbiť, hoci sme sa už raz dávno v minulosti pre niečo rozhodli. Kiež aj pár otázok na záver nám pomôže odraziť sa a hľadať v tejto etape svojho života niečo viac.

Ako vnímam svoje poslanie na tejto zemi? Aké sú moje sny a hlboké túžby? Čo by som naozaj rád robil, hoci aj zadarmo? Na čo sa teraz potrebujem/chcem v živote zamerať?  Kde ma v tejto situácii vedie Boží Duch?

Martin Benko SJ

Ilustračná foto: Taylor Young
Foto v článku: Philip Duke