Sláva Isusu Christu! – Pochválený buď Ježiš Kristus!
Ľvov, 5. 12. 2019

Drahí naši priatelia – dobrodinci!

Z celého srdca a s čo najväčšou vďačnosťou Vám všetkým a každému z vás, našich podporovateľov a menovite ĎAKUJEME za Vašu štedrosť a lásku, ktorú ste nám prejavili. Vďaka Vašim darom bude tohtoročný sviatok sv. Mikuláša v našom spoločenstve obzvlášť slávnostný.

Na Ukrajine sa východné Cirkvi, vrátane gréckokatolíckej, dosiaľ riadia Juliánskym kalendárom. Sviatok sv. Mikuláša preto oslávime o 13 dní neskôr, 19. decembra. Každoročne u nás v Arche oslava vyzerá tak, že sa všetci – druhovia, asistenti, ostatní pracovníci aj dobrovoľníci zo všetkých programov (stacionárov) schádzame na spoločné slávenie sv. liturgie. Po nej stretnutie pokračuje neformálnymi zvítaniami a rozhovormi. Potom nasleduje „obed“, t.j. čas, kedy každý zje to, čo si priniesol z domu. V posledných rokoch nám jedna miestna organizácia ako prilepšenie k „obedu“ zabezpečovala dobročinný boršč. Po obede medzi nás prichádza sv. Mikuláš, ktorý každému darúva balíček z toho, čo naši asistenti pripravili, vyrobili alebo zakúpili druhom svojho stacionára. Podobné balíčky dostávajú aj tí, ktorí nepracujú priamo na programoch či v domčeku a všetci naši dobrovoľníci. Tento rok to ale bude trochu inak…

Na porade vedúcich stacionárov v polovici novembra sme sa zhodli (a je to už dohodnuté), že sv. liturgiu budeme sláviť v univerzitnom chráme sv. Sofie. Odtiaľ sa presunieme do neďalekej jedálne Ukrajinskej katolíckej univerzity, kde nás bude čakať prestretý stôl a slávnostný obed s obsluhou☺. Na chudobný boršč a kanapky (desiatový chlieb) tento rok radi zabudneme – veď budeme sedieť v riadnej jedálni, za prestretým stolom a budeme mať aj druhé jedlo a k tomu ešte aj šalát a čaj! No nielen to: vďaka Vám „povyrastú“ aj balíčky sv. Mikuláša pre každého z nás. Ak dobre rátam, bude ich 108. A do každého z nich pribudne banán, pomaranč, po dve jablká a kiwi a štyri mandarínky. Toto ovocie si naši druzji najčastejšie pýtali v listoch sv. Mikulášovi. Pýtali si tiež ananás, ten ale nebude v jednotlivých osobných balíčkoch, dostane ho pre všetkých každý stacionár a ofis (miesto, kde pracujú tí, ktorí sa starajú o chod celej Archy). Ale ani to ešte nie je koniec :-).
Suma, ktorú ste svojou štedrosťou vyskladali, je štvorciferná(!) tak, že prekonala nielen môj vysoký (ale trojciferný) odhad, ale aj to, čo som pociťoval ako „to by bol sen“. Po Novom roku są tak na každom z našich programov môžu tešiť na seriózny prídel mäsa, masla, syra aj vajíčok. No a do jari nás čaká aj niekoľko týždňov s jogurtovou desiatou a každý týždeň prídel čerstvého ovocia.

Drahí naši priatelia! Končím tento list vďačnosti slovami asistenta Petra z novembrovej porady: „otče Jane, ta to bude dľa nas jake svjato?! Ta my na Mikolaja budeme jak carji!“ Teším sa, že som tu, pri týchto chudobných a zároveň obdarujúcich ľuďoch a tešte sa aj vy z toho, akú ste im/nám urobili radosť!☺ Pán je blízko, naše srdcia to cítia. V mene všetkých našich druhov, asistentov, rodičov a dobrovoľníkov hovorím: nezabudneme na Vašu štedrosť, modlíme sa za Vás, želáme milostiplné Sviatky Narodenia nášho Pána a zo srdca Ďákujemo, Slovaččina!

o. Ján Burda SJ
Лярш Ковчег – Львів, Україна
—————————————–
PS: niektorí z Vás mi písali, že by nás chceli podporovať aj do budúcna. Po Novom roku dáme vedieť, ako by to pre nás bolo najlepšie. Ďakujeme za ponuku☺!