Čo prináša  decembrové  vydanie časopisu Posol?

Obdobie adventu je časom prípravy na príchod Kniežaťa pokoja, pripomína pápež František v rubrike Stále aktuálne slová.  Je to aj čas pripraviť pokoj v sebe. A vytvárať pokoj znamená napodobňovať Boha: stať sa maličkým, pokorným, služobníkom ostatných. Svätý Otec radí, aby sme vždy, keď okolo nás „zúria“ malé vojny, či už doma, v našom srdci alebo v práci, budovali pokoj – napríklad aj tým, že nebudeme zraňovať a ohovárať iných.

 Ako rozlišovať hnutia Ducha Svätého v sebe od „hnutí Zlého“ – o tom v záverečnej časti cyklu Povolanie ku svätosti píše redakcia Posla, opierajúc sa o formačný dokument pápeža Františka. Čitateľ sa dozvie napríklad aj to, že dôležité pre pokrok v rozlišovaní je učiť sa trpezlivosti a Božím časom.

Katarína M. Tóthová v cykle Ctitelia Božského Srdca a ich modlitby sa venuje osobnosti  svätého Ignáca Loyolského, zakladateľa Spoločnosti Ježišovej. Píše o tom, ako vďaka chorobe, počas ktorej objavil hodnotné duchovné knihy, Boh mu odrezal cestu od prázdnoty sveta. Ignác pochopil, že život a obeta Ježiša Krista sú jediným majákom čias. Súčasťou článku sú aj krátke ignaciánske modlitby.

Vianočný čas – čas pokoja? Autorka Emília Verešová sa v článku s týmto názvom pýta, prečo sú dnes Vianoce poznačené zháňaním sa za darčekmi a stresom. Približuje svoju skúsenosť z detstva, keď boli tieto sviatky naozaj poznačené hrejivou atmosférou rodiny a narodenia Dieťaťa Ježiša.

Podstatu Vianoc a veľkosť Božej lásky k nám pripomína aj báseň Evy Žilinekovej Polnočná Láska.

V rubrike Apoštolát modlitby sa Andrea Eliášová venuje dielu pomoci nájdeným deťom, ktoré vo svojej dobe založil svätý Vincent de Paul. Autorka poukazuje na to, čo inšpiratívne si možno z jeho príkladu vziať do života súčasnej spoločnosti.

Páter Ján Ďurica SJ v cykle Biblia a morálka píše o téme Požiadavky plynúce z daru Novej zmluvy. Pripomína, že Novú zmluvu a obetu spája svätá omša.

V rubrike V radosti i bolesti prináša Andrea Eliášová životný príbeh neapolského lekára Giuseppeho Moscatiho (1880-1927), muža modlitby a obety. Autorka príbeh nazvala Svätec z ambulancie. Pripojila aj svedectvo rehoľnej sestry Kataríny, ktorá v čase svojho pôsobenia v Taliansku patrila k mnohým návštevníkom jeho hrobu a zakúsila pomoc tohto novodobého svätca.

Pre mňa výnimočná – tak nazvala svoje svedectvo Anna Abasová. Plná vďačnosti píše o veriacej opatrovateľke, ktorá okrem všestrannej pomoci a sprevádzania k lekárom vniesla do jej života pokoj a duchovnú posilu. Uvádza, že veľkou pomocou v ťažkostiach je pre ňu Novéna odovzdanosti.

Veľké veci urobil s nami Pán… týmito slovami žalmu nazval svoj článok Ivo Sivoň. Prečo? V príbehu početnej rodiny, ktorú opisuje, tými istými slovami vyjadrila svoju vďaku žena, vnímavá na Božiu dobrotu a starostlivosť. Jej slová odzneli v deň, keď sa celá ich veľká rodina stretáva v rodičovskom dome, aby spoločne oslávili sviatok Svätej rodiny. Príbeh aj program rodinného stretnutia môže byť inšpiráciou pre mnohé ďalšie rodiny…

Bystrík Mistrík sa čitateľom prihovára básňou s názvom Ježiš – naša hodnota. Spolu s ďalšími duchovnými básňami a troma cirkevne schválenými piesňami ju čitatelia nájdu i v novej knižočke z Vydavateľstva Dobrá kniha –  V ústrety Ježišovi.

Objavme ten najkrajší dar – vyzýva čitateľov mladá autorka Stanislava Dubcová v rovnomennom príspevku. Uvažuje o tom, ako môžeme zakúsiť Božiu lásku nielen v advente a počas Vianoc, keď dostávame od Boha najkrajší dar – narodenie jeho Syna, nášho Spasiteľa.

Páter Jozef Šuppa SJ si v rubrike Z našich dejín všíma obnovený jezuitský noviciát v Ružomberku. Opisuje tajnú rehoľnú formáciu u nás v čase komunizmu. Pripája spomienku na mnohé rehoľné osobnosti, ktoré tu vyrástli, a tiež na jezuitského novica Tomáša Munka – mučeníka z obdobia nacizmu, v súčasnosti kandidáta na blahorečenie.

Nová mariánska liturgická spomienka: pod týmto názvom pripomína páter Milan Hromník novú iniciatívu pápeža Františka: od tohto roku sa bude každoročne v Cirkvi 10. decembra sláviť spomienka Loretskej Panny Márie. Jej cieľom je pomôcť všetkým, osobitne rodinám, mladým ľuďom a rehoľníkom, aby napodobňovali čnosti Ježišovej Matky. 8. decembra sa začne aj Loretánsky jubilejný rok.

Rubrika Čítanie z Dobrej knihy dáva do pozornosti úryvok z knihy Ukázal mi cestu, ktorá je pokračovaním knihy S Bohom v Rusku. Opisuje skúsenosť amerického jezuitu pátra Waltera Ciszeka, ktorý prežil 23 rokov v sovietskych väzeniach a pracovných táboroch.

V rubrike Posol deťom malým i veľkým skúsená autorka Gabriela Spustová vysvetľuje deťom tému: Prečo je dôležité radovať sa – s dôležitým mravným posolstvom. Nechýbajú ani  motivačné otázky pre deti.

V tradičnej rubrike Letom svetom sa čitatelia dozvedia napríklad to, že v Indii žije až 21 miliónov katolíkov, že najväčšia mariánska púť na svete sa koná v brazílskom meste Belém. Zistia tiež, kde sa nachádza najstaršie vyobrazenie Panny Márie s Dieťaťom Ježišom, a nájdu tu mnohé ďalšie cenné správy z kresťanského sveta.

Decembrové číslo prináša osobitné poďakovanie šéfredaktora časopisu pátra Jána Ďuricu všetkým čitateľom, odberateľom a dobrodincom Posla, ako aj vianočný a novoročný vinš.

***
Časopis Posol je mesačník slovenských katolíkov, vydáva ho Spoločnosť Ježišova vo vydavateľstve Dobrá kniha v rámci tlačového apoštolátu, zakúpiť si ho môžete v predajniach Dobrá kniha, Lúč, Spolok sv. Vojtecha i v katolíckych kostoloch, predplatiť vo vydavateľstve Dobrá kniha.