Svetová sieť modlitby pápeža známa ako „Apoštolát modlitby“ šírením pravidelných mesačných úmyslov zjednocuje veriacich v účasti na apoštoláte celej Cirkvi obetovaním osobnej modlitby, práce, radostí i utrpení každého dňa v spojení s Kristovou eucharistickou obetou. Robí tak formou nasledujúcej modlitby obetovania dňa:

Nebeský Otče, obetujem ti celý svoj deň a svoje modlitby, práce, radosti aj utrpenia v spojení s tvojím Synom Ježišom Kristom, ktorý sa ti stále obetuje vo svätej omši za spásu sveta. Nech ma Duch Svätý vedie a nech mi dá silu svedčiť o tvojej láske. S Pannou Máriou, Matkou nášho Pána a Matkou Cirkvi, prosím za úmysly Svätého Otca a našich biskupov na tento mesiac:

Všeobecný úmysel: Modlime sa, aby neziskové dobrovoľnícke organizácie, ktoré pomáhajú ľuďom, mali dostatok pracovníkov nadšených pre spoločné dobro a neúnavných v hľadaní nových možností spolupráce na medzinárodnej úrovni.

Úmysel našich biskupov: Aby narodenie Spasiteľa prinieslo svetlo do našich rodín a spoločnosti.

Úvaha k všeobecnému úmyslu

„Dobrovoľníctvo je hymnus na bratstvo.“ Týmto básnickým obrazom označil pápež František prácu členov Federácie kresťanských organizácií medzinárodnej a dobrovoľníckej služby (FOCSIV) keď sa s nimi stretol v Ríme 14. novembra 2022.

Dobrovoľníctvo podľa pápežových slov predstavuje cestu: je „cestou vychádzania v ústrety druhým, cestou vystretej ruky, cestou starostlivosti o druhých.“

„FOCSIV ponúka cenný príspevok v boji proti každej forme chudoby a marginalizácie, k ochrane ľudskej dôstojnosti, k potvrdeniu ľudských práv a k podpore rastu miestnych komunít a inštitúcií; a to všetko sa snaží uskutočňovať v súlade s evanjeliom a sociálnou náukou Cirkvi. Ďakujem vám za to, čo robíte a ako to robíte! Ste krásnym znamením Matky Cirkvi, ktorá vzbudzuje nádej vo svete závislom od škandálov hladu a vojen. Vaše svedectvo je konkrétnou odpoveďou tým, ktorí už neveria v možný mier.“

Pápež František poukázal na tri ciele dobrovoľníckej služby: dobrovoľníctvo vo svete, utváranie pokoja a integrálny rozvoj. Prvý cieľ je založený na postoji solidarity: „Dobrovoľníctvo je založené na hlboko zakorenenom postoji solidarity a všetci vieme, koľko chudoby, nespravodlivosti a násilia je prítomných na každom kontinente. No doborvoľníctvo ukazuje, že môžeme byť „bratmi a sestrami“, keď prijmeme každého človeka, ktorého Pán postaví na cestu nášho života.“

Druhý cieľ sa týka pokoja a mieru, ktorý je „zranený, pošliapaný na Ukrajine a na mnohých iných miestach planéty“, konštatuje Svätý Otec: „Vy, dobrovoľníci, ste povolaní pestovať pokoj vo svojich srdciach a deliť sa oň so všetkými, ktorých stretnete vo svojej službe. Je to najdôležitejší darček, ktorý môžete niesť so sebou kamkoľvek pôjdete.“

A napokon tretím cieľom dobrovoľníctva má byť integrálny rozvoj a dôležitosť služby pre migrantov: „Iba integrálny rozvoj – človeka  a kontextu, v ktorom žije – umožňuje rozvinúť dobrý život, osobný aj spoločenský, pokojný a otvorený budúcnosti. … Nútená migrácia – na úteku pred vojnami, hladom, prenasledovaním alebo zmenou klímy – je jedným z najväčších ziel tohto veku, ktorému môžeme čeliť len tak, že zabezpečíme skutočný rozvoj v každej krajine. A vy, dobrovoľníci, sa na tom tiež podieľate.“

 

 

Zrod Apoštolátu modlitby v roku 1844 vo Francúzsku a následné rozšírenie tejto iniciatívy po celom svete sa spája s rehoľou jezuitov. Jej spiritualita má základ v úcte k Ježišovmu Srdcu, v prijatí jeho výzvy aktívne sa zapojiť do záchrany sveta Božím milosrdenstvom. Praktizovanie tejto spirituality spočíva v obetovaní bežných každodenných aktivít, modlitieb, radostí a utrpení na úmysly Svätého Otca.

Svetová sieť modlitby pápeža dnes funguje v 98 krajinách a je spojený aj s Eucharistickým hnutím mládeže. Na šírenie úmyslov Svätého Otca a pomoc ľuďom prehĺbiť sa v duchovnom živote tradične využíva časopis Posol Božského Srdca Ježišovho. V posledných rokoch sa rozvinuli aj ďalšie mediálne formy modlitby. Patria sem krátke videá s úmyslom Svätého Otca, publikované raz mesačne na sociálnych sieťach (www.ilvideodelpapa.org) a tiež ponuky digitálnej platformy s dennými meditatívnymi podnetmi (www.clicktopray.org) vo viacerých svetových jazykoch.

Foto: vaticannews.va, pixabay.com