V máji tohto roku sme vstúpili do jubilejných osláv päťstého výročia obrátenia sv. Ignáca z Loyoly. Ten istý Duch, ktorý vtedy inšpiroval Ignáca k nasledovaniu Krista, dnes pohýna i nás, duchovných priateľov Ignáca, aby sme mu s rovnakou otvorenosťou a veľkodušnosťou dovolili pracovať aj na našom obrátení.

Motto jubilejných osláv, „Vidieť všetky veci novým spôsobom v Kristovi“, je našou prosbou o milosť, aby sme i my dnes, ako vtedy sv. Ignác pri rieke Cardoner, dokázali hľadieť na svet a na všetkých ľudí novými očami.

Obnoveným zrakom túžime hľadieť aj na nás samých, ktorých nás so sv. Ignácom spája osobné duchovné priateľstvo a ktorí takto okolo neho tvoríme ignaciánsku duchovnú rodinu.

Pri tejto príležitosti slávenia Ignaciánskeho jubilejného roka sa v sobotu 21. augusta 2021 uskutočnil Deň ignaciánskej rodiny. Toto podujatie bolo priateľským stretnutím členov Spoločnosti Ježišovej, sestier Congregatio Jesu a všetkých ignaciánskych spoločenstiev z celého Slovenska. 

V malebnom prostredí Trlenskej doliny pri Ružomberku sa stretnutie začalo spoločnou svätou omšou pri kaplnke Panny Márie Snežnej, ktorú slávil Páter Provinciál Jozef Šofranko SJ a vo svojej kázni poukázal na rozličnosť ktorá je obohatením života a vychádzal z príkladu Ignáca a jeho prvých spoločníkov:

Ignác dokázal k sebe pritiahnuť prvých spoločníkov rôznych národností, charakterov, ale Ignácová skúsenosť a poukázanie na Krista dokázali spojiť tieto nezlučiteľné osobnosti. Toto je to, čo spája aj nás, ktorí žijeme ignaciánsku spiritualitu. Pochádzame z rozličných rodín, máme rozličné povahy, rozličné spoločenstvá a ignaciánske skupiny, ale je tu spoločný zámer, pre ktorý tak ako Ignác a jeho spoločníci, tak aj my sa chceme spojiť v Kristovi… Rozdielnosť pováh je niekedy krížom, ale aj veľkým požehnaním pretože prispieva k správnemu rozlišovaniu cesty, ktorú pre nás pripravil Boh a to sa uskutočňuje niekedy v napätí… Jubilejný rok je príležitosťou k obráteniu: vidieť nanovo veci v Kristovi, aj skrze názor druhých, pretože aj takto nám Boh ukazuje svoju cestu. A to sa deje dennodenne, aj Ignác po svojom obrátení dennodenne staval Krista do centra života… Aj v tomto období, v ktorom žijeme, v ktorom vznikajú mnohé nezhody a protirečenia tento Jubilejný rok prichádza ako dar z neba. Pozýva nás zastaviť sa a vrátiť sa ku skúsenosti sv. Ignáca a jeho nazeraniu na veci novým spôsobom. Spôsobom, ktorý nám Boh môže ukazovať aj prostredníctvom iných ľudí, tých, s ktorými žijeme, stretávame sa. Prosme si o milosť, aby sme dovolili Bohu, aby spôsobil naše obrátenie a nechceli obrátiť druhých po svojom, začali nazerať novými očami a takto, aby sme sa stali zmierovateľmi. Najprv počúvali a spoločne v spoločenstvách alebo v rodinách hľadali čo je správne a čo je dobré“.

Po sv. omši nasledovalo predstavenie jednotlivých spoločenstiev, ktoré žijú ignaciánsku spiritualitu, ich pôsobenia a súčasných aktivít, ktoré moderoval P. Jakub Garčár SJ. Okrem jezuitov a sestier z Congregatio Jesu medzi tieto spoločenstvá patrí Spoločenstvo kresťanského života CVX, spoločenstvo mladých MAGIS, rodinné spoločenstvá, a ďalšie. 

Súčasťou programu bolo aj zdieľanie v skupinkách, ktoré bolo vzájomným obohatením o to, čím nás oslovuje osoba svätého Ignáca, jeho jedinečná spiritualita, a ako ovplyvňuje náš každodenný život. Príjemné rozhovory pokračovali aj pri dobrom jedle, hľadajúc to pekné a vzácne, čo nás spája. 

Okrem toho bolo možné zakúpiť si na pamiatku tričká s logom a mottom jubilejného roku, ignaciánsky medík či kávu. Celé stretnutie ukončila spoločná adorácia, počas ktorej sa všetci pomodlili Modlitbu Ignaciánskeho roka

Celý slnečný deň bol sprevádzaný radostným slávením s jezuitským mottom “Ad maiorem Dei gloriam” (lat., “Na väčšiu slávu Božiu”) a mottom Ignaciánskeho jubilejného roka: “Vidieť všetky veci novým spôsobom v Kristovi”

Info: Zuzana Országhová, Jana Magdaléna Májeková, Peter Buša SJ
Foto: Sandra Kirthová, Peter Buša SJ, Michal Lipovský, Simeona CJ, Jakub Garčár SJ, Jaroslav Šofranko SJ

 

Reportáž z Dňa ignaciánskej rodiny na TV Lux