Všetkých záujemcov o štúdium na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity pozývame na deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční ONLINE formou dňa 9. 3. 2022 od 15.00 do 17.00 hod.

LINK na Deň otvorených dverí:
https://us06web.zoom.us/j/84958019295?pwd=SXJsZmhGUlp6Z2h6NTBZREltU3lpQT09

 

V akademickom roku 2022/2023 sa otvárajú tieto programy:

BAKALÁRSKE ŠTUDIJNÉ PROGRAMY:
DENNÁ FORMA

• Základy kresťanskej filozofie a katolíckej teológie (3 ročný)

• Counseling (3 ročný) profesijne orientovaný program

MAGISTERSKÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM:
DENNÁ FORMA

• Katolícka teológia (3 ročný) s možnosťou pokračovať doktorandským štúdiom