Prinášame zvukový záznam diskusie o životnom príbehu rodiny Munkovcov a ich odkaze pre dnešok z 15. apríla 2024 v bratislavskom UPeCe v Mlynskej doline.

 

Univerzitné pastoračné centrum sv. Jozefa Freinademetza v Bratislave (UPeCe) usporiadalo pri príležitosti Roka Tomáša Munka diskusný večer o živote a mučeníctve Božích služobníkov Tomáša a Františka Munkovcov a celej ich rodiny. Podujatie sa konalo v priestore Libressa za účasti študentov i ďalších záujemcov, ktorí pricestovali do Bratislavy aj z iných miest. Diskusnému večeru predchádzala svätá omša v univerzitnej kaplnke UPeCe.

Hosťami diskusie, ktorú moderoval univerzitný kaplán páter Tomáš Gerboc SVD, boli niekdajší vicepostulátor diecéznej fázy procesu blahorečenia pán František Mikloško, historik prof. Róbert Letz z Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského a za rehoľu jezuitov páter Jozef Bartkovjak SJ.

O priebehu podujatia informovalo Rádio Lumen a Televízia LUX (správa TK KBS s krátkym videom).

Výročie smrti Božích služobníkov

Práve v týchto dňoch si pripomíname 79. výročie smrti Božích služobníkov Tomáša a Františka Munkovcov. Úradne stanovený dátum ich smrti je 20. apríl 1945, historici sa však prikláňajú k tomu, že skutočným dátumom ich smrti je 22. apríl 1945. Oficiálny dátum nachádzame v úmrtnom liste Tomáša Munka, vystavenom slovenskými úradmi v Ružomberku vyše roka od skončenia vojny. Neskoršie bádanie historikov ukázalo, že pochod smrti z tábora Sachsenhausen, pri ktorom boli Tomáš a jeho otec František zastrelení neďaleko mesta Neuruppin, sa pohol až 21. apríla 1945. Tomáš a František Munkovci zomreli pravdepodobne 22. apríla 1945.

Tomáš mal 21 rokov, jeho otec 49. Kňaz Edmund Peter Bárdoš, ktorý s nimi prežil záverečné štyri mesiace ich života, krátko po konci vojny napísal toto svedectvo:

„Po celý čas v lágri boli vzorom pre všetkých hrdinskej kresťanskej mužnosti. Vedeli ako ozajstní svätci všetky hrozné údery koncentračného lágra znášať s pravou kresťanskou trpezlivosťou a odovzdanosťou do vôle Božej. Plní optimizmu čakali vyslobodenie – vôľa Božia rozhodla ináč a viem, že sa Jej podrobili s radosťou, veď celý ich život smeroval a živelne túžil po večnej vlasti. Ešte jedno by som chcel poznamenať, že milovali slovenský národ ako máloktorý syn tohto národa a túžili vrátiť sa k nemu a pracovať na jeho pravé zveľadenie.“

(List E. P. Bárdoša z 2. 9. 1945, cit. Ivan A. Petranský, Život pod hviezdou. Osudy Tomáša Dezidera Munka. Prešov, 2008, s. 127-128, z archívu Jozefa Straussa)

Modlitba za blahorečenie

Nebeský Otče,

ty si vložil svojim služobníkom Tomášovi a jeho otcovi Františkovi veľkú lásku k tvojmu Synovi Ježišovi Kristovi a oni túžili byť s ním v živote i v smrti; prijmi ich hrdinské vyznanie viery a ich obetu lásky k tebe.

Prosíme ťa za ich blahorečenie, preto vypočuj na ich príhovor našu prosbu ….. a nám daruj milosť, aby sme ťa túžili milovať s rovnakou láskou a statočne vyznávali svoju vieru.

O to ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána.

Amen.

S použitím fotografických a zvukových záznamov UPeCe Bratislava pripravil Jozef Bartkovjak SJ