Zľava: sv. Štefan Pongrác SJ, sv. Marek Križin, sv. Melichar Grodecký SJ

Zľava: sv. Štefan Pongrác SJ, sv. Marek Križin, sv. Melichar Grodecký SJ

Tento dokument si je možné pozrieť v archíve RTVS.

Tento rok uplynulo 400 rokov od smrti troch košických mučeníkov Marka Križina, Štefana Pongráca a Melichara Grodzieckeho, ktorých pápež Ján Pavol II. vyhlásil v roku 1995 za svätých. RTVS nakrútila o ich živote a práci unikátny dokument Narodení pre nebo. Diváci si ho budú môcť pozrieť v premiére na STV 2 v nedeľu 24. novembra o 21:45.

Dokument Narodení pre nebo chce divákom priblížiť Troch svätých košických mučeníkov ako ľudí svojej doby, ale aj samotné dôvody prečo sú považovaní za svätých. Dokument nie je len strohým historickým exkurzom do života týchto osobností, ale odhaľuje najmä kľúčové udalosti ich života a kultu – teda úcty k nim po smrti. Práve tieto momenty umocňujú hrané scény.

Dokumentárny film sa popri živote košických mučeníkov zameriava aj na ich kult, úctu k nim po smrti a vysvetľuje dôvody, ktoré katolícku cirkev viedli ku kanonizácii kňazov. V dokumente účinkujú historici doc. Ivan Chalupecký, prof. Peter Zubko, archivár jezuitov Milan Hudaček, antropologička Silvia Bodoriková a cirkevné autority – emeritný košický arcibiskup Alojz Tkáč a košický metropolita Bernard Bober.

Zdroj: RTVS

Viac info o tomto dokumente si môžete pozrieť na stránke RTVS.