V jubilejnom roku 500. výročia obrátenia a 400. výročia svätorečenia svätého Ignáca z Loyly, v dňoch 16. – 18. marca 2022, v jezuitskom kostole Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave, sa konala duchovná obnova, ktorú viedol P. Timotej Masár SJ.

Impulzy, ktoré zazneli vám prinášame s pozvaním, aby ste aj vy, podobne ako sv. Ignác dovolili Pánovi vaše obrátenie, čo je hlavná téma aj pôstneho obdobia. „Aby sme sa s Božou pomocou odvrátili od toho, čo je tragické, k tomu, čo je životodarné“ (Provinciál P. Jozef Šofranko SJ, v kázni 12. marca, na výročie svätorečenia sv. Ignáca).

Impulzy na meditácie:
Odkiaľ sú vojny medzi vami, odkiaľ sváry (Jak 4,1)
Prijmi ho, ako mňa samého (Flm 1,17)
Preto na mňa zazeráš, že som dobrý? (Mt 20,15b)