Pozývame Vás zdieľať sa s inými o viere a zdokonaliť sa v duchovnom rozlišovaní, kvalitné biblické impulzy, prehĺbenie osobnej modlitby, slobodu hľadať svoju vlastnú cestu, lepšia schopnosť hľadať a nachádzať Boha vo všetkých veciach.

Prvé stretnutie bude 20. marca 2019 (streda) po mládežke, ktorá býva 19.30, čiže asi o 20.30 v UPeCe.

Stretnutie 1x do týždňa buď v skupine alebo individuálne.

Trvanie: cca 5 týždňov

Pre koho: študenti a zamestnanci vysokých škôl

***

Kontakt a prihlásenie: upece.tt@gmail.com / predmet: DC UpeCe

Viac info na stránke Univerzitného past. centra sv. Stanislava Kostku v Trnave.