Témou tohotoročných osemdňových duchovných cvičení pre jezuitov bolo „S prorokom Jeremiášom v našom poslaní“. Konali sa v dňoch 9.9. – 17.9.2019 v Exercičnom dome sv. Ignáca v Prešove a viedol ich jezuitský páter Jaroslav Mudroň SJ, pôsobiaci v Jeruzaleme, kde študuje biblické jazyky na Hebrejskej univerzite.

Duchovné cvičenia sa odvíjali od verša „Vložil som svoje slová do tvojich úst“ ( Jer 1, 9 ). Na pozádí života a posolstva proroka Jeremiáša sme sa zamýšľali nad jezuitským poslaním a životom v našich komunitách pri plnení našich apoštolských diel.
Napriek sekularizmu a rôznym hrozbám tradičnej viery nám bol Jeremiáš vzorom, ako vnímať Božie pôsobenie aj v absurdných situáciach.

Obraz babylonského zajatia nám bol podnetom prijímať naše úspechy aj zlyhania vo svetle Božieho plánu spásy, ktorý sa završuje v Ježišovi Kristovi. V dejinách izraelského ľudu sa tak zrkadlí vnútorný duchovný život človeka, ktorý sa odvracia a opäť prichádza k svojmu Pánovi.

Jaroslav Mudroň SJ
Foto: Jaroslav Šofranko SJ

Audionahrávka z poslednej kázne, ktorou páter Mudroň ukončil duchovné cvičenia: