V nedeľu, 31. júla, na sviatok sv. Ignáca z Loyoly sa v Chorvátskom Splite skončil jezuitský program MAGIS Europe 2022. Ako hovorí motto tohtoročného programu „sentir y gustar“, 375 mladých ľudí z celej Európy, medzi, ktorými bolo asi 60 mladých zo Slovenska mohli vychutnávať krásy Chorvátska, miestnych obyvateľov, spoločenstvo, priateľstvá, a v tom všetkom hľadať a nachádzať Božie dobro.

Prvú časť MAGIS tvorili experimenty, ktoré prebiehali v rovnakom čase na 29 rôznych miestach v Chorvátsku, Bosne a Hercegovine a Srbsku. Po experimentoch sa všetci účastníci stretli od 29. júla na spoločnom programe v Splite. Stretnutia a zdieľanie skúseností, spoločná eucharistická adorácia, zasvätenie sa Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu, prehliadka pamiatok v Soline a Splite, prechádzky, bicyklovanie, plávanie, basketbal a tanec, večierok na streche Internátu Dr. Franjo Tuđman, to sú len niektoré z udalostí, ktoré vyplnili posledné tri dni programu. Slávnostným ukončením bola svätá omša v Soline, v nedeľu 31. júla, ktorej predsedal páter provinciál Dalibor Renić.

Vo svojej kázni sa zamýšľal nad tým, čo si každý z účastníkov odnesie domov. Prvou vecou je skutočnosť, že Boh bol na MAGIS-e a je to Boh, ktorý nás povzbudzuje, posúva dopredu, vyzýva k činnosti. Druhou vecou je túžba bojovať ďalej, pretože Boh nás volá k plnosti života, k bohatstvu v nás. Ak chceme rásť a byť stále noví v Bohu bude tu aj neustály boj medzi istotou a vstupom do neistoty. Treťou vecou je, že všetci sme súčasťou spoločenstva, Cirkvi, bratia a sestry v Kristovi.

P. Tomislav Špiranec, predseda Združenia Magis a zodpovedný za pastoráciu mládeže, na záver poďakoval všetkým, ktorí pomáhali pri príprave a realizácii MAGIS-u a ešte raz povzbudil všetkých účastníkov, aby prevzali zodpovednosť za svoj život a povzbudil ich pre manželské alebo rehoľné povolanie.

Na MAGIS-e boli aj traja jezuiti z Portugalska, ktorí sú hostiteľmi budúcoročného MAGIS-u, ktorý bude predchádzať Svetovým dňom mládeže, ktoré sa uskutočnia v Lisabone. Vedúci prípravného tímu, páter Sam Beirao, na konferencii povedal, že je vďačný za skúsenosť v Chorvátsku, najmä za slovo, ktorú často počul: „Uvidíte“. Vďaka tomu si uvedomil, že napriek všetkým plánom sú nepredvídateľnosť a ťažkosti v experimentoch, ako aj v každodennom živote, časté, ale Boh sa vždy postará, aby sa stalo to, čo je potrebné.

Info a foto: magis.jesuits.eu