„Teológia v skúške COVIDu-19. Dialógy s vedou“. To je názov nového študijného kurzu v ponuke Teologickej fakulty Pápežskej Gregorovej univerzity v Ríme.
Ako informuje univerzita vedená jezuitmi, kurz ponúkne „úprimný a nepredpojatý dialóg medzi vedami a «vedou viery»“. V predstavení zámeru kurzu na internetovom portáli Gregoriany čítame:

„Aký je vzťah medzi vedou a vierou? Celá pandémia Covid-19 sa interpretovala čisto len vedeckými parametrami a vládne rozhodnutia sa prijímali na základe argumentov vedecko-technických komisií. Argumentom viery – ktoré boli pri čelení epidémiám v minulosti rozhodujúce – sa nevenovala pozornosť.“

V tejto dramatickej dobe charakterizovanej globalizáciou „sa znovu objavujú významné otázky: o Bohu, o čase, o človeku, o Cirkvi a o živote. Prečo je tu tajomstvo zla? Prečo je tu toto utrpenie? Ako koná Boh v dejinách? Akú nádej ohlasuje kresťanské spoločenstvo? Ako budovať ľudské spoločenstvo medzi egoizmom a spoločným dobrom?“

Kurz pozostávajúci z 12 online prednášok bude spočívať v dialogickej konfrontácii renomovaného virológa Ernesta Burgia so skupinou špecialistov v teologických odboroch biblických vied, patrológie, fundamentálnej, dogmatickej a morálnej teológie. Kurz v trvaní od 5. novembra do 15. apríla je za poplatok prístupný aj pre záujemcov mimo univerzity.

Informoval: Jozef Bartkovjak SJ
foto: vaticannews.va, unigre.it