V sobotu 26.1.2019 sa konal v Ružomberku charitatívny hokejový turnaj na ktorom sa po prvý krát zúčastnili aj rehoľníci z celého Slovenska. Mužstvo rehoľníkov nastúpilo pod vedením kapitána Jána Fábiana SDB. V tomto mužstve mala Spoločnosť Ježišova zastúpenie na ľavom krídle v druhej formácii, kde s číslom 44 nastúpil aj školastik Martin Komár SJ.
Prvé miesto na tomto turnaji si vybojovalo mužstvo Spišskej diecézy, druhé miesto patrilo mužstvu Košickej arcidiecézy, tretie miesto mužstvu rehoľníkov a štvrté miesto patrí mužstvu Banskobystrickej diecézy.
Okrem modrín si všetci hráči odnášajú aj dobrý pocit z toho, že vyzbierali 3086,65 eur na dobročinný účel, a to konkrétne pre novootvorené krízové centrum pomoci Dorka v Ružomberku.
Zároveň tak pokračuje veľmi pekné dielo, ktoré spája zasvätené osoby z celého Slovenska.

Súpiska mužstva rehoľníkov:
41 Ján Fábian – Saleziáni don Bosca, kňaz a učiteľ, Žilina
12 Alojz Šeliga – Misijná spoločnosť sv. Vincenta de Paul, kňaz, Dobruška
92 Peter Chodelka – Saleziáni don Bosca, brat koadjútor a ekonóm, Humenné
44 Martin Komár – Spoločnosť Ježišova, kandidát kňazstva, Bratislava
11 Pavol Kalata – Saleziáni don Bosca, brat koadjútor, Námestovo
17 Martin Huk – Redemptoristi, kňaz a predstavený, Gaboltov
33 Patrik Mižák – Saleziáni don Bosca, v základnej formácii, vychovávateľ na internáte, Žilina
24 Pavol Pillár – Saleziáni don Bosca, kňaz, Žilina
67 Norbert Pšenčík – Kapucín, provinciál kapucínov, Bratislava
20 Peter Hitka – Saleziáni don Bosca, kňaz a ekonóm, Žilina
8 Marek Michalenko – Saleziáni don Bosca, kňaz a učiteľ, Nová Dubnica
18 Ján Otruba – Kapucín, Pezinok
87 Milan Janák – Saleziáni don Bosca, direktor komunity, Bratislava Mamateyova

Viac o tomto podujatí si môžete pozrieť tu

Foto: sestra Františka Čačková