Srdečne vás pozývame na zaujímavý večer o Indii z pohľadu tých, ktorí tam boli, aby „stratili svoj čas“ pre druhých. Nielen o tom bude hovoriť náš HOSŤ Martin Halčák SJ spolu s dobrovoľníkmi, ktorí to zažili na vlastnej koži. Prečo tam šli a na čo? Príď a dozvieš sa…

Deti z tej najnižšej indickej kasty, z kasty „nedotknuteľných“ musia tvrdo pracovať už odmalička, s víziou ťažkého života plného potupy a tvrdej práce. Jediným východiskom z takejto situácie je vzdelávanie. Jedine vzdelanie je cestou k lepšej budúcnosti. Škola Loyola a škola sv. Františka Xaverského poskytuje vzdelávanie pre deti z kasty nedotknuteľných…

Viac na stránke UPeCe TT