a
Hymnický spev „Ó, svätý Jozef, hľa prichádzame“ vznikol z príležitosti Roku sv. Jozefa. Jeho iniciátorom bol P. Jozef Šuppa SJ, ktorý napísal text spevu. Text zhudobnil P. Vlastimil Dufka SJ a v spolupráci s Máriou Zajíčkovou Králikovou pripravil nahrávku.

Text spevu je modlitbou komunity veriacich, ktorá prosí sv. Jozefa, aby rástla vo vzájomných medziľudských a rodinných vzťahoch, ako aj vo vzťahu k Bohu a k Božiemu slovu. Najvýraznejšie je táto prosba artikulovaná v refréne: „Vrúcne ťa prosíme, plní viery, nech v našich rodinách láska žiari.“ V niektorých veršoch možno vnímať určité vyjadrenia, podobné Apoštolskému listu Patris corde (S otcovským srdcom), ktorý napísal Svätý Otec František pri príležitosti 150. výročia vyhlásenia sv. Jozefa za patróna univerzálnej Cirkvi. V tejto súvislosti možno spomenúť slová 4. verša spevu: „Nauč nás byť tichí, nežní, vľúdni, – pokorní, statoční a tiež verní.“

Hoci nahrávka spevu „Ó, svätý Jozef, hľa prichádzame“ bola zrealizovaná iba s dvomi spevákmi, tento spev je primárne určený pre spoločenstvo veriacich. Melodika a tiež poloha spevu je prispôsobená liturgickému zhromaždeniu, aby sa do spevu mohol zapojiť bežný, aj hudobne neškolený veriaci. Spev je vhodný aj pri slávení Eucharistie ako úvodný spev, najmä na sviatok sv. Jozefa a pri votívnej sv. omši „O svätom Jozefovi.“

P. Vlastimil Dufka SJ