Aj napriek tomu, že obdobie Vianoc je plné radosti a nádeje, môže často prinášať takisto množstvo stresu a úzkosti. V tejto súvislosti prinášame niekoľko tipov na prežitie Vianočných sviatkov od írskeho jezuitu Brendana McManusa SJ, ktorý nám čerpajúc z múdrosti zakladateľa jezuitskej rehole, sv. Ignáca z Loyoly, radí, ako prežiť blížiace sa sviatky v radosti a pokoji. Ide o akúsi aplikáciu ignaciánskej múdrosti na Vianočné obdobie.

1. Všetko je o Kristovi. Malo by to byť samozrejmé. Žiaľ, naša pozornosť je však čoraz viac odvádzaná k hlavnému (samozrejme, fiktívnemu) hrdinovi Vianoc, Santa Clausovi, alebo, v horšom prípade, Vianoce sa obmedzujú iba na akýsi sentimentálny pocit spojený s nadobudnutím určitých výrobkov a vecí. Hlavným zmyslom a posolstvom Vianoc je však to, že Kristus je Bohom prichádzajúcim do nášho sveta a temnoty, aby sme mohli žiť v láske a byť svetlom pre iných.

2. Ide o „dar, ktorý sa stále daruje“, nemá to však nič spoločné s reklamou a komerčnosťou. Dostali sme dar nevyčísliteľnej hodnoty a ten si vyžaduje, aby sme boli vnímaví na podstatu vecí a na prítomnosť. V tom nám prekáža naše ego, ktoré sebecky uvažuje iba o nadobúdaní vecí a budovaní povrchnej sebestačnosti a hrdosti. Naozajstná radosť však spočíva v tom, že sme slobodní od vecí a že žijeme naše najhlbšie poslanie dané nám Bohom uzdravujúc a zlepšujúc svet, v ktorom žijeme.

3. „Vyrobené v neporiadku“. Vianočný príbeh je o bábätku narodenom za nie práve ideálnych okolností, v maštali, uprostred slamy a v neporiadku. V tom spočíva naša nádej – Boh je prítomný v neporiadku a chaose nášho života. Bez ohľadu na to, kto si a čo si urobil, Kristus je s tebou. Boh je prítomný v skúsenosti a realite našich životov.

4. Ústredným obrazom Vianoc je svetlo v tme. Na to, aby sme si uvedomili a dokázali oceniť zázrak svetla, si potrebujeme uvedomiť svoju vlastnú temnotu i temnotu sveta. To svetlo všetko premení a daruje nám nový zrak. Prestaňme predstierať a urobme poctivú „inventúru“ našich svetiel a tieňov. Skutočná modlitba premení náš život a daruje mu nové smerovanie. Vždy sa ti ponúka nový začiatok, nezabudni na to.

5. Udržuj sa v rovnováhe. Vianoce sú obdobím prinášajúcim so sebou množstvo prebytku a napätia, počas ktorého môžu veci poľahky vybuchnúť alebo sa vymknúť spod kontroly. Koniec koncov však ide len o niekoľko dní a našou úlohou je udržať sa počas nich v čo najlepšej kondícii a čo najviac sa počas nich tešiť z daru rodiny, priateľov, jedla, nápojov, filmov atď., vyhýbajúc sa ich negatívnym stránkam.

6. Priveľa dobrej veci je zlé. Často sa stáva, že sa veci začnú vyvíjať od dobrého k zlému. Keď sa to začne diať, musíme to rozpoznať a podniknúť kroky, aby naše svetlo neprestalo svietiť. Môže byť veľmi užitočné, keď vieme, čomu sa máme vyhnúť alebo naopak čo nás robí šťastnými; pomáha nám to rozhodovať sa vopred.

7. V pochybnosti sa rozhodni v prospech ľudí. Dôležitým ignaciánskym princípom je podať najlepšiu možnú interpretáciu ľudského správania a činov. To môže byť obzvlášť náročné počas Vianoc, ktoré prinášajú aj množstvo emócií a napätí. Nepodľahnúť emóciám či nevyniesť unáhlený súd môže pomôcť zmierniť mnohé náročné situácie.

8. Zmenši svoje očakávania. Mať jasno v tom, čo chceš alebo po čom túžiš, je kľúčom k ignaciánskej spiritualite. Hľadať nesprávne veci ako je napr. neobmedzené šťastie či blažený čas bez problémov nevyhnutne znamená pripraviť si zlyhanie. Namiesto toho sa zameraj na ostatných a na to, ako by si mohol pomôcť. Tým nikdy nič nepokazíš.

9. Kristus má pre teba konkrétne posolstvo. Svätý Ignác hovorí, že Boh sa nás vždy snaží osloviť, má pre nás veľmi konkrétne posolstvo a je prítomný neočakávanými spôsobmi. Čo by ti Boh mohol povedať tieto Vianoce? Čo musíš počúvať a počuť? Kde v tvojom živote je priestor pre modlitbu a reflexiu? Čo by tieto Vianoce pre teba znamenalo načúvať, angažovať sa a prežiť ich inak než tie predošlé? Uskutočni to, choď do toho!

10. O čom je tvoj život? Vianoce predznamenávajú záver roka, sú časom najväčšej tmy na severnej pologuli. Vytvor si čas a priestor na obzretie sa za uplynulým rokom. Za čo si vďačný? Čo ťa mrzí? O aké odpustenie žiadaš? Ako by si mohol prežiť nasledujúci rok inak?

Zdroj: www.jesuits.eu, upravené
Preklad: Samuel Jackanič SJ
Foto: Peter Buša SJ, Nazeranie sv. Ignáca na tajomstvo narodenia, Manresa