V dňoch od 22. do 31. júla 2018 sa v Buenos Aires v Argentíne koná XIIV. Svetové zhromaždenie Spoločenstva kresťanského života (CVX, lat. Comunio Vitae Christiane). Na tomto zhromaždení sa už po druhýkrát v pozícii pozorovateľa zúčastnia aj delegáti zo Slovenska. Tentokrát sú nimi Ján Turza za Spoločenstvo CVX a jezuita Jakub Garčár SJ v zastúpení ekleziálneho asistenta CVX Slovensko pátra Bernarda Mišoviča SJ.

Svetové zhromaždenie sa koná pravidelne každých 5 rokov od roku 1967, kedy sa zjednotilo ako Medzinárodná asociácia kresťanských spoločenstiev laikov, vychádzajúcich z Mariánskych kongregácii. Tento rok stretnutie organizujú laici z juhoamerických krajín Argentina, Paraguay a Uruguay pod skratkou ARUPÁ.  Mottom stretnutia je úryvok z Markovho evanjelia: „Koľko máte chlebov? … Choďte sa pozrieť!“ (Mk 6, 38). Zástupcovia národných spoločenstiev z viac ako 60 krajín si na stretnutí idú prosiť milosť od Boha, aby „túžili po hlbšom a jednotnejšom prežívaní charizmy CVX v dnešnom svete“.

Viac informácii: stretnutie a jeho priebeh, CVX na Slovensku, CVX vo svete.