P. Jozef Šofranko SJ pri slávnostnej svätej omši, dňa 9. mája 2020 o 12:00 hod. v Kostole Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave prevzal úrad provinciála Spoločnosti Ježiśovej a stal sa tak novým provinciálom jezuitov na Slovensku.
Do funkcie ho vymenoval generálny predstavený Spoločnosti Ježišovej, P. Arturo Sosa SJ, dekrétom zo dňa 6. januára 2020. P. Šofranko doteraz vykonával službu sócia provinciála od roku 2014. V úrade nahradil bývalého provinciála, ktorým bol od roku 2014 P. Rudolf Uher SJ.

Ďakujeme P. Uherovi, ako aj P. Šofrankovi za ich doterajšiu obetavú prácu, a zároveň sa modlíme za nového provinciála, aby ho Duch Svätý viedol v tejto jeho novej službe.
a

Celú kázeň z tejto slávnostnej sv. omši, ktorú predniesol bývalý provinciál, P. Rudolf Uher SJ, si môžete prečítať TU.

Dekrét o vymenovaní P. Jozefa Šofranka SJ za provinciála od generálneho predstaveného Spoločnosti Ježišovej, P. Artura Sosu SJ, si môžete prečítať a vypočuť TU:

a
Foto: Milan Hudaček SJ, Jaroslav Šofranko SJ,

a

Krátky životopis nového provinciála slovenských jezuitov

P. Jozef Šofranko SJ sa narodil 25. mája 1977 v Prešove. Do noviciátu Spoločnosti Ježišovej v Trnave vstúpil v roku 1996, ktorý ukončil jednoduchými doživotnými sľubmi v roku 1998. Teologické štúdiá absolvoval v rokoch 1998-2006 na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Bratislave. Po kňazskej vysviacke, ktorú prijal 24. júna 2006, pôsobil dva roky ako kaplán vo Farnosti Narodenia Panny Márie v Banskej Bystrici – Radvani, ktorú v tom čase spravovala jezuitská rehoľa. Tam od r. 2008 pôsobil v rámci komunity aj ako minister, ekonóm a rektor kostola.

V rokoch 2008 – 2011 pokračoval postgraduálnym štúdiom kánonického práva na Pápežskej Gregorovej univerzite v Ríme. Po ukončení štúdií pôsobil v rokoch 2011 – 2013 ako vedúci Slovenskej redakcie Vatikánskeho rozhlasu vo Vatikáne.

Svoju rehoľnú formáciu zavŕšil tzv. treťou probáciou, ktorú absolvoval v rokoch 2013 – 2014 v Portlande – USA. V rámci nej istý čas pastoračne pôsobil medzi eskimáckym kmeňom Yupik na Aljaške.

V roku 2014 ho generálny predstavený Spoločnosti Ježišovej P. Adolfo Nicolás SJ vymenoval za sócia provinciála Slovenskej provincie. Od roku 2017 zároveň prednáša kánonické právo na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Bratislave.