Čo prináša  januárové číslo časopisu Posol?

Pápež František v rubrike Stále aktuálne slová predstavuje Božie slovo ako základ života. Pripomína, že bijúcim srdcom Božieho slova je dobročinná láska, pretože ona nikdy nezanikne – tak nás ubezpečuje apoštol Pavol. Pápež nás vyzýva, aby sme dôležité rozhodnutia vždy robili podľa lásky, podľa Boha.

Páter Jozef Šuppa v úvodníku radí, ako prežívať nový rok s Bohorodičkou. „Ak jej zveríme budúcnosť, nemusíme sa báť. Ak ju budeme nasledovať, náš život sa stane požehnaním.“

Bystrík Mistrík k tomu pripája meditatívnu báseň Novoročné prosby. „Prosíme ťa, dobrý Bože, tvoja milosť všetko zmôže, v novom roku obnov vieru, daj nám lásky plnú mieru…“

V novom roku nech nás sprevádzajú Ježišove prisľúbenia ctiteľom Božského Srdca, ktoré sú v Cirkvi známe od 17. storočia zo súkromných zjavení svätej sestre Margite Márii Alacoque. – Prejavom živej úcty k Božskému Srdcu v súčasnosti je tiež nedávno obnovený Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v Štóse-kúpeľoch.

V ďalšej časti cyklu Ctitelia Božského Srdca a ich modlitby sa Katarína M. Tóthová venuje osobnosti blahoslavenej Zdenky Schelingovej (1916 – 1955). Autorka opisuje, ako Zdenka pomáhala pri úteku väzneným kňazom počas totality. Čitatelia sa dozvedajú o jej uväznení, mučení, odchode do večnosti. Úryvok z jej modlitieb môže byť inšpiráciou, ako prežívať nastávajúce dni v spojení s Pánom.

V rubrike Apoštolát modlitby nájdu čitatelia článok Andrey Eliášovej Perly pre Ježiša. Pripomína v ňom životný príbeh svedka viery z obdobia totality saleziána dona Ernesta Macáka, ktorý zanechal dôležitý odkaz pre budúce generácie: „Modlitba je najväčšia veľmoc. Premodliť sa možno cez všetko!“

V cykle Biblia a morálka páter Ján Ďurica SJ vysvetľuje zhubný vplyv štýlu konzumizmu na morálny život národov i jednotlivcov, upozorňuje, ako totalitné režimy spustošili celé kontinenty. Autor nabáda kresťanov k rozpoznávaniu znamení čias.

Jedna z podôb nášho Spasiteľa – tak nazvala svoj príbeh Katarína M. Tóthová. Delí sa v ňom o skúsenosť nevšedného stretnutia s neznámym človekom, ktorému mohla preukázať skutok telesného milosrdenstva.

V rubrike V radosti i bolesti pod názvom Nosil rúcho láskavosti nájdu čitatelia pútavé svedectvo o u nás neznámom svätom biskupovi, členovi rehole pasionistov svätom Vincentovi Mária Strambim z Talianska, o ktorom pápež Pius VII. vyhlásil: „V tom človeku je nadmiera svätosti.“ Čitatelia sa dozvedia o tom, akým spôsobom dokázal v neľahkej dobe vzdorovať diktátorovi Napoleonovi, a tiež to, prečo je možné uctievať ho ako patróna postulátorov a duchovných povolaní.

V rubrike Hlasy a ohlasy nájdu čitatelia tentoraz pôsobivé listy Daniely a Anny Pitlovej so svedectvom o prekonaní ťažkého ochorenia Covid-19, o sile modlitby a duchovného priateľstva v súčasnom zložitom období.

Pod názvom Sila dôvernej modlitby si možno prečítať ďalšie pútavé svedectvo rehoľnej sestry Kataríny Krištofovej, postulátorky procesu svätorečenia Matky Alfonzy Márie Eppingerovej a členky Kongregácie Božského Vykupiteľa, ktoré je ovocím príhovoru uvedenej blahoslavenej. Je spojené s darom nového života a náročnou životnou  skúškou.

Anna Abasová v príspevku Nadčasové symboly opisuje, čo pre ňu znamená viera, nádej  a láska – pri oživovaní cenných spomienok z mladosti, ktoré sú pre ňu v jeseni života (v dome seniorov) žriedlom osvieženia v dňoch všedných i sviatočných.

Vedeli ste, že v septembri 2021 dostal pápež František nezvyčajný dar z Bojnej? Ide o repliku najstaršieho zvona zo začiatku 9. storočia, ktorý sa našiel na Slovensku. Píše o tom Peter Medek v rozhovore so starostom obce Bojná. Článok pod názvom Dar Svätému Otcovi z Bojnej redakcia Posla prevzala z obecných novín Bojnianske zrkadlo.

V rubrike Z našich dejín sa možno dočítať z pera pátra Ladislava Csontosa SJ o pozoruhodnom kňazovi Jánovi Srnovi SJ, rodákovi z Chicaga, ktorý bol dieťaťom goralských prisťahovalcov. Neskôr už po návrate na Slovensko v pohnutých časoch sa stal provinciálom slovenských jezuitov. Autor opisuje jeho prenasledovanie komunistickým režimom, pripája cenné vyznanie svedka jeho života, ktorý zachytil, že: „Otec provinciál Ján Srna prevýšil svojho generála v utrpení až mučeníctve.“ V príspevku nechýbajú ani výpovede rehoľných sestier, ktoré ho doopatrovali a svedčili o tom, že skonal v povesti svätosti.

Rubrika Čítanie z Dobrej knihy dáva tentoraz čitateľom do pozornosti zaujímavú knihu 100 myšlienok svätej Margity Márie Alacoque, rehoľníčky, ktorú sám Ježiš Kristus požiadal, aby šírila v Cirkvi úctu k Božskému Srdcu. Redakcia krátko pripomína aj dejiny tejto úcty.

V rubrike Posol deťom malým i veľkým tentoraz skúsená autorka Gabriela Spustová vysvetľuje deťom, čo znamená v praxi Ježišovo posolstvo: Vy ste soľ zeme a svetlo sveta.  Pripája i tradičné motivačné otázky k téme.

Vedeli ste, že na Srí Lanke, ostrovnom štáte v Indickom oceáne, požehnali misijný dom pre kňazov? Podporili ho Pápežské misijné diela na Slovensku. V tradičnej rubrike Letom svetom sa ešte dozviete o tom, kedy začal vysielať Vatikánsky rozhlas do Afriky; kto získal Ratzingerovu cenu za uplynulé dva roky; ako pomáhali prenasledovaným kresťanom mladí zo Spišskej diecézy; koľko katolíkov žije na Islande… Aj ďalšie zaujímavosti zo života Cirkvi u nás i vo svete sa dozviete v spomínanej rubrike.

***
Časopis Posol je mesačník slovenských katolíkov, vydáva ho Spoločnosť Ježišova vo vydavateľstve Dobrá kniha v rámci tlačového apoštolátu, zakúpiť si ho môžete v predajniach Dobrá kniha, Lúč, Spolok sv. Vojtecha i v katolíckych kostoloch, predplatiť vo vydavateľstve Dobrá kniha.