Prinášame informáciu o knihe Katalóg členov Spoločnosti Ježišovej v Trenčíne v rokoch 1645 – 1773, I. – II. (Bratislava: Tlač Varínska tlačiareň, 2022, 1105 s.) od autora Libora Bernáta. Táto dvojdielna kniha završuje snahu autora o komplexné spracovanie osobností Spoločnosti Ježišovej pôsobiacich v Trenčíne v rokoch 1649 – 1773. V nadväznosti na predchádzajúce diela doplňuje biografické heslá členov Spoločnosti Ježišovej. Autor spracoval monografie podľa Catalogus Personarum & Officiorum Provinciae Austriae. Biografie sú detailne spracované od narodenia až po smrť, príp. opustenie rehole. Heslá sú spracované z archívnych prameňov uložených v Ríme, v Budapešti, v Pannonhalme, vo Viedni, v Brne a v slovenských archívoch. Súčasťou knihy je aj bohatá obrazová príloha a mapky.

Autor, Libor Bernát, je historik, filozof, teológ, vysokoškolský pedagóg. Publikuje v slovenských, českých a zahraničných odborných časopisoch. Vyučoval na MTF STU v Trnave, FvS STU v Bratislave a UCM v Trnave. Zaoberá sa cirkevnými, politickými dejinami, dejinami školstva a pedagogiky. Zameral sa na obdobie 16. a 17. storočia, a v ostatnom období aj na pôsobenie jezuitov v Trenčíne. Medzi jeho publikácie patria: Životopisný slovník pedagógov jezuitského gymnázia v Trenčíne v rokoch 1649-1773; Jezuitské gymnázium v Trenčíne a jeho žiaci; Noviciát frátrov Spoločnosti Ježišovej v Trenčíne v rokoch 1655 – 1773, a ďalšie.

Publikáciu je možné zakúpiť priamo u autora na e-mailovej adrese bernatlibor@gmail.com za cenu 20€ + poštovné.