Katechézy pre deti a rodičov – 7. Veľkonočná nedeľa

2021-05-15T09:25:32+02:00

Milé deti, milí rodičia, drahé rodiny! Naše chrámy pre spoločné bohoslužby sú opäť otvorené, ale len pre obmedzený počet. Preto pokračujeme formou video katechéz, aby sme vám priblížili Božie slovo z konkrétnej nedele. Prihovoríme sa najmä deťom, ale krátkou myšlienkou aj vám dospelým, aby sme vás povzbudili do ďalšieho týždňa.

Katechézy pre deti a rodičov – 7. Veľkonočná nedeľa2021-05-15T09:25:32+02:00

Koncert – Lutnové duety

2021-05-13T10:08:26+02:00

Pri príležitosti začiatku Ignaciánskeho jubilejného roka, ktorým si pripomenieme päťsté výročie obrátenia sv. Ignáca z Loyoly, sa uskutoční koncert pre dve lutny, počas ktorého zaznejú myšlienky z jeho Autobiografie. Koncert sa uskutoční v sobotu, 15. mája o 19.30 v Kostole Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave. Z verejných zdrojov koncert podporil Fond

Koncert – Lutnové duety2021-05-13T10:08:26+02:00

Katechézy pre deti a rodičov – 6. Veľkonočná nedeľa

2021-05-15T09:25:51+02:00

Milé deti, milí rodičia, drahé rodiny! Naše chrámy pre spoločné bohoslužby sú opäť otvorené, ale len pre obmedzený počet. Preto pokračujeme formou video katechéz, aby sme vám priblížili Božie slovo z konkrétnej nedele. Prihovoríme sa najmä deťom, ale krátkou myšlienkou aj vám dospelým, aby sme vás povzbudili do ďalšieho týždňa.

Katechézy pre deti a rodičov – 6. Veľkonočná nedeľa2021-05-15T09:25:51+02:00

Ignaciánsky jubilejný rok

2021-05-04T10:39:43+02:00

Vidieť všetky veci novým spôsobom v Kristovi je mottom Ignaciánskeho jubilejného roka, ktorý začne 20. mája tohto roku a potrvá až do 31. júla 2022. Pripomenieme si ním päťsté výročie obrátenia sv. Ignáca z Loyoly, ktoré začalo v máji 1521 zranením guľou z kanóna pri obrane pevnosti v španielskej Pamplone.

Ignaciánsky jubilejný rok2021-05-04T10:39:43+02:00

Katechézy pre deti a rodičov – 5. Veľkonočná nedeľa

2021-05-08T10:06:38+02:00

Milé deti, milí rodičia, drahé rodiny! Naše chrámy pre spoločné bohoslužby sú opäť otvorené, ale len pre obmedzený počet. Preto pokračujeme formou video katechéz, aby sme vám priblížili Božie slovo z konkrétnej nedele. Prihovoríme sa najmä deťom, ale krátkou myšlienkou aj vám dospelým, aby sme vás povzbudili do ďalšieho týždňa.

Katechézy pre deti a rodičov – 5. Veľkonočná nedeľa2021-05-08T10:06:38+02:00

Úmysly Apoštolátu modlitby na máj

2021-04-30T21:43:26+02:00

Svetová sieť modlitby Svätého Otca známa ako „Apoštolát modlitby“ šírením pravidelných mesačných úmyslov zjednocuje veriacich v účasti na apoštoláte celej Cirkvi obetovaním osobnej modlitby, práce, radostí i utrpení každého dňa v spojení s Kristovou eucharistickou obetou. Robí tak formou nasledujúcej modlitby obetovania dňa: Nebeský Otče, obetujem ti celý svoj deň

Úmysly Apoštolátu modlitby na máj2021-04-30T21:43:26+02:00

Májové vydanie časopisu Posol

2021-04-30T14:01:15+02:00

Čo prináša májové vydanie časopisu Posol? V rubrike Stále aktuálne slová sa pápež František venuje téme Modlitba a obeta. Pripomína otázku, ktorú Panna Mária položila pastierikom pri zjavení vo Fatime: „Chcete sa obetovať Bohu?“ V tejto súvislosti sa Svätý Otec osobitne obracia k chorým so slovami: „Drahí chorí, žite svoj život ako

Májové vydanie časopisu Posol2021-04-30T14:01:15+02:00

Akcia 365 na máj 2021

2021-04-30T10:27:09+02:00

Pozdrav Pán Boh V uplynulých mesiacoch téma Covidu a lockdownu prekryla problém migrácie, ktorá (žiaľ) neprestala a je naďalej aktuálna. Sv. Otec František ju pripomína a vníma ju s ním aj katolícky svet. Aj keď sa masívne netýka našej krajiny, dotýka sa našich blížnych a nášho svedomia, formuje ich a

Akcia 365 na máj 20212021-04-30T10:27:09+02:00

Ostatky jezuitov prenesené do Ružomberka

2021-04-28T21:28:38+02:00

V utorok, 27. apríla 2021, v kaplnke jezuitského noviciátu v Ružomberku, slúžil páter provinciál Jozef Šofranko, SJ, zádušnú svätú omšu za pátrov Rudolfa Mikuša, SJ, (†1972), Jána Gallasa, SJ, (†1970), Štefana Polónyho, SJ, (†1970), Ľudovíta Eiselleho, SJ, (†1979), a frátra Vojtecha Kulšického, SJ, (†1967). Ich ostatky boli exhumované z cintorína

Ostatky jezuitov prenesené do Ružomberka2021-04-28T21:28:38+02:00

Novokňaz Martin Benko SJ, foto z vysviacky

2021-04-21T18:26:24+02:00

Spoločnosť Ježišova na Slovensku sa v týchto dňoch teší a Nebeskému Otcovi ďakuje za dar nového kňaza. V sobotu, 10. apríla 2021 prijal vkladaním rúk vladyku Cyrila Vasiľa SJ kňazskú vysviacku Martin Benko SJ v jezuitskom Kostole Najsvätejšej Trojice v Trnave. Vzhľadom na pandemickú situáciu sa slávnosť konala iba v

Novokňaz Martin Benko SJ, foto z vysviacky2021-04-21T18:26:24+02:00
Go to Top