Jezuitské povolanie: pozvanie k niečomu „viac“

2024-04-15T19:00:38+02:00

Od nedele 14. apríla prebieha Týždeň modlitieb za duchovné povolania, ktorý a vyvrcholí Svetovým dňom modlitieb za povolania na štvrtú Veľkonočnú nedeľu (21. apríla). Povolaní zasievať nádej a budovať pokoj – je názov posolstva pápeža Františka k tohtoročnému, v poradí už 61. svetovému dňu modlitieb za duchovné povolania. „Svetový deň modlitieb za povolania

Jezuitské povolanie: pozvanie k niečomu „viac“2024-04-15T19:00:38+02:00

Tomáš a František Munk – diskusia v univerzitnom centre

2024-04-12T20:38:15+02:00

Pri príležitosti Roka Tomáša Munka pripravilo Univerzitné pastoračné centrum sv. Jozefa Freinademetza v Bratislave (UPeCe) diskusný večer o živote a mučeníctve rodiny Munkovcov. V pondelok 15. apríla o 20:15 Vás pozývame do UPeCe (Mlynská dolina - Staré Grunty 36) na diskusiu o Tomášovi Munkovi a jeho rodine, ktorá tragicky zahynula

Tomáš a František Munk – diskusia v univerzitnom centre2024-04-12T20:38:15+02:00

P. Dubovský členom Európskej Akadémie vied

2024-04-06T14:21:11+02:00

V sobotu 6. apríla počas slávnostného programu, ktorý sa uskutočnil na univerzite v Salzburgu bol do Európskej Akadémie vied a umení uvedený P. Peter Dubovský SJ v kategórii Theologia Universalis. Na slávnosti sa zúčastnili spolubratia zo Slovenska a Česka. P. Dubovskému blahoželáme. Info a foto: Peter Buša SJ

P. Dubovský členom Európskej Akadémie vied2024-04-06T14:21:11+02:00

Slovenská provincia sa teší z nového diakona

2024-04-06T21:51:57+02:00

Spoločnosť Ježišova na Slovensku sa teší z nového diakona Mateja Sandtnera SJ, ktorý prijal diakonskú vysviacku na veľkonočný utorok 2. apríla v hlavnom jezuitskom kostole Najsvätejšieho mena Ježiš (Chiesa del Gesù) spolu s ďalšími dvanástimi jezuitmi z medzinárodného kolégia Mena Ježišovho v Ríme. Svätiteľom bol kardinál José Tolentino de Mendonca,

Slovenská provincia sa teší z nového diakona2024-04-06T21:51:57+02:00

Dôstojnosť a poslanie ženy

2024-04-01T21:17:01+02:00

V apríli nás pápež František v Apoštoláte modlitby pozýva: Modlime sa, aby každá kultúra priznala ženám ich dôstojnosť a hodnotu a aby sa skončilo ich znevýhodňovanie, ktorým trpia v rozličných častiach sveta. „Holky těžší to maj“ – to je refrén trampskej piesne, ktorá už dnes menej zaznieva z rádia. Za čo konkrétne sa modlíme

Dôstojnosť a poslanie ženy2024-04-01T21:17:01+02:00

Hľadať Boha vo všetkom

2024-03-24T21:14:16+01:00

Charakteristickým znakom Ignácovho duchovného života sa stáva úsilie o „hľadanie Boha vo všetkých veciach“. Ignác sám nazval tento spôsob napredovania svojou vlastnou duchovnou cestou. Na sklonku svojho života vyjadril, že vždy rástol v schopnosti nachádzať Boha vo všetkých veciach a teraz ešte viac ako v celom svojom živote. Ignác vždy

Hľadať Boha vo všetkom2024-03-24T21:14:16+01:00

Nové usporiadanie Pápežskej univerzity Gregoriana

2024-03-19T18:45:16+01:00

Páter Mark Lewis SJ, rektor Pápežskej Gregoriánskej univerzity, prevzal 15. marca od pátra Artura Sosu SJ, generálneho predstaveného Spoločnosti Ježišovej a veľkého kancelára Pápežskej Gregoriánskej Univerzity, dekrét o tom, že do platnosti vstupujú nové Štatúty univerzity, do ktorých sú definitívne začlenené Pápežský Biblický inštitút a Pápežský Východný inštitút. Všeobecné stanovy

Nové usporiadanie Pápežskej univerzity Gregoriana2024-03-19T18:45:16+01:00

95. výročie narodenia P. Rajmunda Ondruša

2024-03-18T17:10:58+01:00

V Popudinských Močidľanoch si 16. marca Konfederácia politických väzňov Slovenska a Obec Popudinské Močidľany pripomenuli 95. výročie narodenia P. Rajmunda Ondruša SJ miestneho rodáka, jezuitského kňaza, politického väzňa, príslušníka PTP, redaktora Vatikánskeho rozhlasu a vydavateľstva Dobrá kniha v Cambridge. Program začal sv. omšou v Kostole sv. Šimona a Júdu v Močidľanoch, ktorej hlavným celebrantom bol provinciál Spoločnosti

95. výročie narodenia P. Rajmunda Ondruša2024-03-18T17:10:58+01:00

Odhalenie pamätnej tabule P. Rajmundovi Ondrušovi SJ

2024-03-15T11:57:22+01:00

Konfederácia politických väzňov Slovensku a obec Popudinské Močidľany pozývajú v sobotu 16. marca na odhalenie pamätnej tabule P. Rajmundovi Ondrušovi pri príležitosti 95. výročia jeho narodenia. Program začne sv. omšou o 10:00 v Kostole sv. Šimona a Júdu, ktorej bude predsedať P. Jozef Šofranko SJ, provinciál jezuitov na Slovensku.

Odhalenie pamätnej tabule P. Rajmundovi Ondrušovi SJ2024-03-15T11:57:22+01:00
Go to Top