Pôstne osmičky v Bratislave – audio nahrávky

2023-03-30T09:35:24+02:00

Srdečne Vás pozývame na pondelkové sv. omše pre mladých („osmička“) u jezuitov v Kostole Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave. Každý pondelok sa vám pozvaný hosť prihovorí v tématickej kázni, ktorých zoznam nájdete na plagáte. Pozývame Vás aj takýmto spôsobom duchovne sa naladiť počas tohto pôstneho času. Audio záznamy z cyklu PÔSTNE

Pôstne osmičky v Bratislave – audio nahrávky2023-03-30T09:35:24+02:00

Marcová Akcia 365

2023-03-02T20:40:53+01:00

Denne je naša spoločnosť konfrontovaná správami z vojny na Ukrajine. Do týchto ťažkých situácii časopis amerických jezuitov priniesol správu o tom ako jeden z ukrajinských umelcov sa tvárou v tvár vojnovým hrôzam dokázal umelecky inšpirovať a výtvarne tvoriť. Tak sa zrodilo dielo, ktoré dnes obohacuje miesta modlitieb i príbytky mnohých

Marcová Akcia 3652023-03-02T20:40:53+01:00

Marcový Posol

2023-03-07T21:03:35+01:00

Čo prináša marcové číslo časopisu Posol? Rubrika Stále aktuálne slová prináša podnetné myšlienky pápeža Františka k slávnosti Zvestovania Pána. Svätý Otec uvádza dôvod radosti Panny Márie, ktorý jej objasnil archanjel Gabriel slovami Pán je s tebou. A tieto potešujúce slová pápež vzťahuje aj na každého kresťana, ktorý prijíma Božie odpustenie.

Marcový Posol2023-03-07T21:03:35+01:00

Ignaciánske spytovanie svedomia

2023-03-01T13:31:35+01:00

Modlitba spytovania svedomia, nazývaná aj exámen, je popri Duchovných cvičeniach a ignaciánskom rozlišovaní ďalším dôležitým prvkom, ktorým svätý́ Ignác z Loyoly prispel do pokladu spirituality v Cirkvi. Táto krátka modlitba s pevnou štruktúrou nám pomáha dať nášmu rozhovoru s Bohom aktuálny obsah a vytvára priestor na počúvanie toho, čo nám

Ignaciánske spytovanie svedomia2023-03-01T13:31:35+01:00

Marcový Apoštolát modlitby

2023-03-01T13:23:11+01:00

Svetová sieť modlitby pápeža známa ako „Apoštolát modlitby“ šírením pravidelných mesačných úmyslov zjednocuje veriacich v účasti na apoštoláte celej Cirkvi obetovaním osobnej modlitby, práce, radostí i utrpení každého dňa v spojení s Kristovou eucharistickou obetou. Robí tak formou nasledujúcej modlitby obetovania dňa: Nebeský Otče, obetujem ti celý svoj deň a

Marcový Apoštolát modlitby2023-03-01T13:23:11+01:00

Na ceste s Ignácom po Svätej zemi

2023-02-17T10:06:03+01:00

Minulý rok sme slávili päťsté výročie obrátenia sv. Ignáca z Loyoly. Počas obdobia jeho rekonvalescencie sa v Ignácovi zrodila túžba po tom, aby hneď po uzdravení mohol ísť do Jeruzalema. To sa nakoniec aj udialo, a preto si v roku 2023 pripomíname päťsto rokov od jeho púte do Svätej zeme. Sv. Ignác sa

Na ceste s Ignácom po Svätej zemi2023-02-17T10:06:03+01:00

2% z dane pre jezuitské diela

2023-02-23T17:15:32+01:00

Drahí priatelia, pôsobenie jezuitov na Slovensku by nebolo možné bez štedrosti a žičlivosti mnohých z Vás. Nesmierne si vážime Vašu ľudskú blízkosť, podporu i priateľstvo a aj naďalej Vám chceme zo všetkých síl slúžiť a byť tu pre Vás. Aj vďaka Vašej ochote poskytnúť nám 2% z Vašich daní sme

2% z dane pre jezuitské diela2023-02-23T17:15:32+01:00

Februárový Posol

2023-02-14T15:03:49+01:00

Čo prináša februárové číslo časopisu Posol? Rubrika Stále aktuálne slová tentokrát prináša podnetné myšlienky nedávno zosnulého pápeža Benedikta XVI. k sviatku Obetovania Pána, ktorý je aj Dňom zasväteného života: „Uvedenie Ježiša do chrámu je výstižným obrazom úplného darovania vlastného života všetkých mužov a žien, ktorí plnením evanjeliových rád žijú charakteristické

Februárový Posol2023-02-14T15:03:49+01:00

Zemetrasenie v Turecku a Sýrii

2023-02-14T11:07:11+01:00

Správa z Generálnej kúrie Spoločnosti Ježišovej Po silnom zemetrasení v noci z 5. na 6. februára, ktoré zasiahlo Sýriu a Turecko, je situácia dramatická. Katedrála v Iskenderune sa zrútila. Biskup Paolo Bizzeti SJ, biskup Anatólie vo východnom Turecku, bol v tom čase mimo krajiny, ale organizuje pomoc. P. Antuan Ilgit

Zemetrasenie v Turecku a Sýrii2023-02-14T11:07:11+01:00
Go to Top