Letný list 2021 zo spoločenstva Archa

2021-07-16T09:52:20+02:00

Od septembra 2019 pôsobí náš spolubrat o. Ján Burda SJ na Ukrajine ako kňaz spoločenstva Archa v Ľvove. Jeho dennodenným poslaním je slúžiť a pomáhať tým, ktorí sú odkázaní na neustálu pomoc iných. Zaslal nám opäť list, v ktorom opisuje svoju prácu v tomto diele. Sláva Isusu Christu na Slovensko!

Letný list 2021 zo spoločenstva Archa2021-07-16T09:52:20+02:00

Ignaciánska púť – Xaveriáda 2021

2021-07-07T22:21:46+02:00

Orientačným východiskom pri organizovaní Xaveriády 2021 bola myšlienka o jej realizácii na Slovensku. Lenže kde by mal byť jej cieľ? Organizátori levočskej púte totiž informovali verejnosť, že tento rok bude na Mariánskej hore (4.7.2021) len jedna sv. omša. Tradičná púť sa konať nemala. Obmedzenia pre „Dni dobré vůle“ boli avizované

Ignaciánska púť – Xaveriáda 20212021-07-07T22:21:46+02:00

Zomrel indický jezuita P. Stan Swamy SJ

2021-07-06T17:59:51+02:00

Vo veku 84 rokov zomrel v pondelok 5. júla v indickom Bombaji (Mumbai) páter Stan Swamy, jezuitský kňaz uväznený pred deviatimi mesiacmi na základe vykonštruovaného obvinenia z terorizmu, v skutočnosti za jeho angažovanosť v prospech obyvateľstva domorodých kmeňov. Páter Stan Swamy, plným menom Stanislaus Lourduswamy, bol od 29. mája v

Zomrel indický jezuita P. Stan Swamy SJ2021-07-06T17:59:51+02:00

Júlový Apoštolát modlitby

2021-07-06T18:08:03+02:00

Svetová sieť modlitby Svätého Otca známa ako „Apoštolát modlitby“ šírením pravidelných mesačných úmyslov zjednocuje veriacich v účasti na apoštoláte celej Cirkvi obetovaním osobnej modlitby, práce, radostí i utrpení každého dňa v spojení s Kristovou eucharistickou obetou. Robí tak formou nasledujúcej modlitby obetovania dňa: Nebeský Otče, obetujem ti celý svoj deň

Júlový Apoštolát modlitby2021-07-06T18:08:03+02:00

Letné dvojčíslo časopisu Posol 2021

2021-06-30T09:17:04+02:00

Čo prináša letné dvojčíslo časopisu Posol? Často nedokážeme uskutočniť svoje plány, lebo sa objaví nepredvídaná naliehavá okolnosť. Aj vtedy máme napodobňovať Ježišovo konanie – pripomína v rubrike Stále aktuálne slová pápež František. Upozorňuje, že „všetci potrebujeme slovo pravdy, ktoré nás bude viesť a osvecovať nám cestu“. Priveď do neba všetky duše...

Letné dvojčíslo časopisu Posol 20212021-06-30T09:17:04+02:00

Akcia 365 na júl 2021

2021-06-29T10:49:12+02:00

Vstupujeme do prázdnin, ktorých slobodné možnosti limituje pandémia. Akcia 365 nás svojou úvahou prenesie do vatikánskych múzeí, odkiaľ je veľa diel aj na internete a môže poslúžiť do budúcna aj dobrou inšpiráciou ako využiť voľný čas v Ríme. Milí priatelia! Jednou z dobrých príležitostí ako sa v čase dovoleniek vo

Akcia 365 na júl 20212021-06-29T10:49:12+02:00

Nový blahoslavený jezuita

2021-06-22T18:08:43+02:00

Pri audiencii prefekta Kongregácie pre kauzy svätých kardinála Marcella Semerara v sobotu 19. júna schválil pápež František dekréty umožňujúce blahorečenie jezuitského kňaza nemeckého pôvodu zo 17. storočia ako aj skupiny desiatich rehoľných sestier alžbetínok, umučených v roku 1945 v Poľsku. P. Johann Philipp Jeiningen SJ sa narodil v roku 1642

Nový blahoslavený jezuita2021-06-22T18:08:43+02:00

Modlitba Ignaciánskeho roku

2021-06-28T23:56:13+02:00

Láskavý Bože, prichádzame k tebe, aby sme ťa v roku venovanom pamiatke obrátenia svätého Ignáca prosili o tvoju zvláštnu milosť. Pripomíname si bitku pri Pamplone, Ignácovu statočnosť, ale i nerozvážnosť a jeho schopnosť nadväzovať vzťahy so spoločníkmi. Pripomíname si jeho zranenie, jeho dolámané sny, jeho zdanlivé zlyhanie a zraniteľnosť, jeho návrat do Loyoly a dlhé dni

Modlitba Ignaciánskeho roku2021-06-28T23:56:13+02:00

Katechéza na 12. Nedeľu cez rok

2021-06-19T15:07:18+02:00

Milé deti, milí rodičia, drahé rodiny! Naše chrámy pre spoločné bohoslužby sú opäť otvorené, ale len pre obmedzený počet. Preto pokračujeme formou video katechéz, aby sme vám priblížili Božie slovo z konkrétnej nedele. Prihovoríme sa najmä deťom, ale krátkou myšlienkou aj vám dospelým, aby sme vás povzbudili do ďalšieho týždňa.

Katechéza na 12. Nedeľu cez rok2021-06-19T15:07:18+02:00

Primičná sv. omša Martina Benka

2021-06-16T09:43:38+02:00

S radosťou Vám oznamujeme, že náš spolubrat Martin Benko SJ bude sláviť primičnú svätú omšu 4. júla 2021 o 10.30 v jezuitskom Kostole Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v Košiciach. Martin Benko sa narodil 22. januára 1985 v Košiciach. Do Spoločnosti Ježišovej vstúpil 6. septembra 2003 v Ružomberku, kde absolvoval dvojročný noviciát. Potom nasledovali filozofické štúdiá v Bratislave

Primičná sv. omša Martina Benka2021-06-16T09:43:38+02:00
Go to Top