Septembrový Posol

2022-09-10T10:28:33+02:00

Čo prináša septembrové číslo časopisu Posol? Pápež František v rubrike Stále aktuálne slová pripomína Bolestnú Matku Máriu. „Toto je dôkaz súcitu: zostať pod krížom... Aj my so zrakom upretým na Bolestnú Pannu Máriu otvárame sa viere, ktorá sa stáva súcitnou a vedie nás zdieľať svoj život s trpiacimi...“ Povýšme kríž

Septembrový Posol2022-09-10T10:28:33+02:00

Septembrový Apoštolát modlitby

2022-09-01T22:02:33+02:00

Svetová sieť modlitby pápeža známa ako „Apoštolát modlitby“ šírením pravidelných mesačných úmyslov zjednocuje veriacich v účasti na apoštoláte celej Cirkvi obetovaním osobnej modlitby, práce, radostí i utrpení každého dňa v spojení s Kristovou eucharistickou obetou. Robí tak formou nasledujúcej modlitby obetovania dňa: Nebeský Otče, obetujem ti celý svoj deň a

Septembrový Apoštolát modlitby2022-09-01T22:02:33+02:00

Pomoc Ukrajine

2022-08-30T16:09:09+02:00

Misijný účet: SK15 7500 0000 0040 1648 7894 (do poznámky: "pomoc utečencom") Odídencom z Ukrajiny poskytujeme ubytovanie a stravu v našich komunitách v Košiciach, Prešove, Piešťanoch, Trnave a Bratislave, spolu 39 lôžok v 19 izbách. Asistujeme im pri vybavovaní potrebných dokumentov na našich úradoch, pri zápise detí do slovenských škôl

Pomoc Ukrajine2022-08-30T16:09:09+02:00

Jezuitom dnes

2022-09-01T21:21:03+02:00

Pozývame mladých mužov vo veku od 18 do 35 rokov, ktorí rozmýšľajú o duchovnom povolaní v rámci Spoločnosti Ježišovej na Trlenskú chatu pri Ružomberku v dňoch od 23. do 25. septembra 2022. Počas víkendu nazvaného Jezuitom dnes sa budete môcť bližšie zoznámiť so životom jezuitskej rehole, s jej históriou, formáciou aj

Jezuitom dnes2022-09-01T21:21:03+02:00

Rozhovor s P. Lombardim SJ

2022-08-29T19:20:50+02:00

Páter Federico Lombardi SJ, bývalý riaditeľ Vatikánskeho rozhlasu a Tlačového strediska Svätej stolice, sa dožíva 80 rokov a 50 rokov kňazstva. Život talianskeho jezuitu je ponorený v službe Cirkvi, najmä vo svete komunikácie. Spolupracovník troch pápežov v rozhovore pre Vatikánsky rozhlas pri tejto príležitosti nabáda nové generácie, aby žili žurnalistiku

Rozhovor s P. Lombardim SJ2022-08-29T19:20:50+02:00

100 rokov jezuitov na Slovensku

2022-08-29T19:10:23+02:00

Vo vydavateľstve Dobrá kniha vyšla publikácia 100 rokov Spoločnosti Ježišovej na Slovensku 1920 - 2020. Táto inšpiratívna kniha je nielen veľkolepým či kritickým zhodnotením minulosti, poukázaním na prítomnosť, ale ponúka aj víziu do budúcnosti. Na stránkach tejto knihy môže čitateľ vstúpiť do udalostí, ktoré s odohrali v rôznych časových obdobiach za uplynulé

100 rokov jezuitov na Slovensku2022-08-29T19:10:23+02:00

Priatelia v Pánovi

2022-08-23T12:08:28+02:00

Inšpirovaní sv. Ignácom stretli sa opäť po roku jezuiti, sestry Congregatio Jesu a všetky ignaciánskej spoločenstvá z celého Slovenska ako priatelia v Pánovi na druhom Dni ignaciánskej rodiny, ktorý sa uskutočnil v krásnom prostredí Trlenskej doliny, v sobotu, 20. augusta. Stretnutie začalo spoločnou svätou omšou pri kaplnke Panny Márie Snežnej,

Priatelia v Pánovi2022-08-23T12:08:28+02:00

Rozhovor pápeža s kanadskými jezuitmi

2022-08-04T22:31:33+02:00

„Cirkev je buď synodálna, alebo nie je cirkvou“, pripomína pápež František v rozhovore s kanadskými jezuitmi, s ktorými sa súkromne stretol 29. júla na arcibiskupstve v Québecu v záverečný deň svojej apoštolskej návštevy v Kanade. O obsahu jeho hodinového neformálneho stretnutia s 15-člennou skupinou rehoľných spolubratov informoval v jezuitskom časopise

Rozhovor pápeža s kanadskými jezuitmi2022-08-04T22:31:33+02:00

Dnešný svet potrebuje ľudí, ktorí sa úplne darujú

2022-08-04T22:21:45+02:00

Homília pátra generála Artura Sosu pri príležitosti ukončenia Ignaciánskeho roku 31.7.2022 v Bazilike sv. Ignáca v Loyole Počas celého Jubilejného roku sme prosili o milosť "vidieť veci novým spôsobom v Kristovi". Práve pohľad na Ukrižovaného – Zmŕtvychvstalého nás robí citlivými na nespravodlivé utrpenie toľkých osôb a celých národov. Zároveň je to

Dnešný svet potrebuje ľudí, ktorí sa úplne darujú2022-08-04T22:21:45+02:00

Záver Jubilejného roku v Loyole

2022-08-02T21:49:35+02:00

Páter Arturo Sosa, generálny predstavený jezuitov, v nedeľu 31. júla ukončil ignaciánsky rok, ktorým si Spoločnosť Ježišova pripomenula 500. výročie obrátenia sv. Ignáca z Loyoly. Páter Sosa vyzval svojich poslucháčov, aby sa "veľkoryso a s úplným nasadením venovali službe druhým". Slávnostnej sv. omši, na sviatok svätého Ignáca v bazilike v

Záver Jubilejného roku v Loyole2022-08-02T21:49:35+02:00
Go to Top