Akcia 365 na jún

2021-06-22T10:26:21+02:00

Uplynulý mesiac sme si pripomenuli 500 rokov od obrátenia sv. Ignáca z Loyoly. Toto jubileum je príležitosťou všimnúť si spirituálny odkaz zakladateľa jezuitskej rehole, čo je aj témou júnovej úvahy Akcie 365. Pri návšteve jezuitských kostolov je možnosť v tomto roku získať aj plnomocné odpustky za obvyklých podmienok a v

Akcia 365 na jún2021-06-22T10:26:21+02:00

Ignaciánsky jubilejný rok

2021-06-08T10:11:33+02:00

Vidieť všetky veci novým spôsobom v Kristovi je mottom Ignaciánskeho jubilejného roka, ktorý začal 20. mája tohto roku a potrvá až do 31. júla 2022. Pripomíname si ním päťsté výročie obrátenia sv. Ignáca z Loyoly, na počiatku, ktorého bolo zranenie, ktoré sa odohralo 20. mája 1521 kedy Ignáca zasiahla guľa z

Ignaciánsky jubilejný rok2021-06-08T10:11:33+02:00

Júnový Apoštolát modlitby

2021-05-31T15:15:20+02:00

Svetová sieť modlitby Svätého Otca známa ako „Apoštolát modlitby“ šírením pravidelných mesačných úmyslov zjednocuje veriacich v účasti na apoštoláte celej Cirkvi obetovaním osobnej modlitby, práce, radostí i utrpení každého dňa v spojení s Kristovou eucharistickou obetou. Robí tak formou nasledujúcej modlitby obetovania dňa: Nebeský Otče, obetujem ti celý svoj deň

Júnový Apoštolát modlitby2021-05-31T15:15:20+02:00

Otvorenie Jubilea

2021-06-04T17:28:59+02:00

Vo štvrtok, 20. mája, sa začal Ignaciánsky jubilejný rok, ktorý potrvá do 31. júla 2022 a ktorým si pripomenieme päťsté výročie obrátenia sv. Ignáca z Loyoly. Jubileum zahájila slávnostná svätá omša zo španielskej Pamplony, kde počas boja v máji 1521 zasiahla Ignáca guľa z kanóna a dala počiatok procesu jeho

Otvorenie Jubilea2021-06-04T17:28:59+02:00

Katechéza na slávnosť Najsvätejšej Trojice

2021-06-05T14:55:52+02:00

Milé deti, milí rodičia, drahé rodiny! Naše chrámy pre spoločné bohoslužby sú opäť otvorené, ale len pre obmedzený počet. Preto pokračujeme formou video katechéz, aby sme vám priblížili Božie slovo z konkrétnej nedele. Prihovoríme sa najmä deťom, ale krátkou myšlienkou aj vám dospelým, aby sme vás povzbudili do ďalšieho týždňa.

Katechéza na slávnosť Najsvätejšej Trojice2021-06-05T14:55:52+02:00

Jubilejné plnomocné odpustky

2021-05-26T21:34:26+02:00

Pri príležitosti päťstého výročia obrátenia sv. Ignáca z Loyoly a štyristého výročia jeho svätorečenia môžu veriaci počas Ignaciánskeho jubilejného roka, od 20. mája 2021 do 31. júla 2022, získať plnomocné odpustky. Túto možnosť udelila Svätá stolica na prosbu generálneho predstaveného Spoločnosti Ježišovej. Odpustky je možné získať návštevou kostola alebo kaplnky,

Jubilejné plnomocné odpustky2021-05-26T21:34:26+02:00

Katechéza na Zoslanie Ducha Svätého

2021-05-29T11:51:55+02:00

Milé deti, milí rodičia, drahé rodiny! Naše chrámy pre spoločné bohoslužby sú opäť otvorené, ale len pre obmedzený počet. Preto pokračujeme formou video katechéz, aby sme vám priblížili Božie slovo z konkrétnej nedele. Prihovoríme sa najmä deťom, ale krátkou myšlienkou aj vám dospelým, aby sme vás povzbudili do ďalšieho týždňa.

Katechéza na Zoslanie Ducha Svätého2021-05-29T11:51:55+02:00

Koncert pre dve lutny

2021-05-20T11:13:12+02:00

Pri príležitosti začiatku Ignaciánskeho jubilejného roka, ktorým si pripomenieme päťsté výročie obrátenia sv. Ignáca z Loyoly, sa uskutoční koncert pre dve lutny, počas ktorého zaznejú myšlienky z jeho Autobiografie. Koncert sa uskutoční v sobotu, 15. mája o 19.30 v Kostole Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave. Z verejných zdrojov koncert podporil Fond

Koncert pre dve lutny2021-05-20T11:13:12+02:00

Katechéza na 6. Veľkonočnú nedeľu

2021-05-19T11:04:47+02:00

Milé deti, milí rodičia, drahé rodiny! Naše chrámy pre spoločné bohoslužby sú opäť otvorené, ale len pre obmedzený počet. Preto pokračujeme formou video katechéz, aby sme vám priblížili Božie slovo z konkrétnej nedele. Prihovoríme sa najmä deťom, ale krátkou myšlienkou aj vám dospelým, aby sme vás povzbudili do ďalšieho týždňa.

Katechéza na 6. Veľkonočnú nedeľu2021-05-19T11:04:47+02:00

Ignaciánsky jubilejný rok

2021-05-19T11:02:20+02:00

Vidieť všetky veci novým spôsobom v Kristovi je mottom Ignaciánskeho jubilejného roka, ktorý začne 20. mája tohto roku a potrvá až do 31. júla 2022. Pripomenieme si ním päťsté výročie obrátenia sv. Ignáca z Loyoly, ktoré začalo v máji 1521 zranením guľou z kanóna pri obrane pevnosti v španielskej Pamplone.

Ignaciánsky jubilejný rok2021-05-19T11:02:20+02:00
Go to Top