Poď na Magis do Chorvátska

2022-04-08T15:32:07+02:00

Ak chceš niečo viac od svojej každodennosti, žiť plnšie, byť bližšie k Bohu a ľuďom, potom neváhaj a využi príležitosť zapojiť sa do medzinárodného programu Magis Europe 2022. Organizátorom tohoročného programu Magis, ktorý potrvá od 24. do 31. júla bude Chorvátsko. Program Magis je medzinárodné stretnutie mladých z rôznych krajín

Poď na Magis do Chorvátska2022-04-08T15:32:07+02:00

Aprílový Posol

2022-04-08T14:37:52+02:00

Čo prináša aprílové číslo časopisu Posol? Pápež František sa v rubrike Stále aktuálne slová venuje Nedeli Božieho milosrdenstva. Radí: „Učme sa od prvotnej kresťanskej komunity opísanej v Skutkoch apoštolov. Prijala milosrdenstvo a žila s milosrdenstvom.“ Pripomína, že prví kresťania mali všetko spoločné a rozdeľovali majetky podľa toho, kto ako potreboval. „To nie je

Aprílový Posol2022-04-08T14:37:52+02:00

Kongres v Loyole

2022-04-10T20:07:21+02:00

V uplynulých dňoch 28. marca až 1. apríla 2022 sa uskutočnil Kongres spravodlivosti a ekológie v španielskej Loyole, ktorý organizovalo Jezuitské Európske sociálne centrum v Bruseli a jeho poslaním je reflektovať život, politiku a prax Európskej únie. Celý kongres sa niesol v duchu spolupráce, odovzdávaní praktických skúseností a modlitby. Vyše

Kongres v Loyole2022-04-10T20:07:21+02:00

Rozlúčka s P. Viliamom Karľom SJ

2022-04-10T20:07:47+02:00

V utorok, 5. apríla, sa spolubratia zo Spoločnosti Ježišovej, rodina, priatelia, kňazi, rehoľníci a široká verejnosť prišli rozlúčiť do Bratislavy a Ivanky pri Dunaji s P. Viliamom Karľom SJ, ktorý zomrel 31. marca 2022 v Bratislave. Zádušnej sv. omši v Kostole Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave, ktorá bola spojená s pohrebnými obradmi, predsedal

Rozlúčka s P. Viliamom Karľom SJ2022-04-10T20:07:47+02:00

Zomrel P. Viliam Karľa SJ

2022-04-01T08:50:42+02:00

Vo štvrtok, 31. marca 2022 v popoludňajších hodinách v Onkologickom ústave sv. Alžbety v Bratislave zomrel P. Viliam Karľa SJ, kňaz zo Spoločnosti Ježišovej. P. Viliam Karľa SJ sa narodil 11. februára 1957 v Humennom. Do Spoločnosti Ježišovej vstúpil 8. decembra 1977. Kňazskú vysviacku prijal v júni 1990 v Prešove.

Zomrel P. Viliam Karľa SJ2022-04-01T08:50:42+02:00

Akcia 365 na apríl 2022

2022-03-31T15:43:40+02:00

. Darom veľkej noci s ktorým sa denne môžeme potešiť je eucharistia. Eucharistii je venovaná aj úvaha Akcie 365 na nasledujúci mesiac. S prianím požehnaných sviatkov a dotyku s ich nadprirodzeným tajomstvom všetko dobré želá Milan Hudaček SJ . Milí priatelia! Na záver Pôstneho obdobia si na Zelený štvrtok pripomenieme Ježišov

Akcia 365 na apríl 20222022-03-31T15:43:40+02:00

Aprílový Apoštolát modlitby

2022-03-31T17:30:05+02:00

Svetová sieť modlitby pápeža známa ako „Apoštolát modlitby“ šírením pravidelných mesačných úmyslov zjednocuje veriacich v účasti na apoštoláte celej Cirkvi obetovaním osobnej modlitby, práce, radostí i utrpení každého dňa v spojení s Kristovou eucharistickou obetou. Robí tak formou nasledujúcej modlitby obetovania dňa: Nebeský Otče, obetujem ti celý svoj deň a

Aprílový Apoštolát modlitby2022-03-31T17:30:05+02:00

Jarný list zo spoločenstva Archa

2022-03-31T17:17:15+02:00

Sláva Isusu Christu! Drahí slovenskí priatelia, nečakane som si včera uvedomil, že sa už končí mesiac marec, začala jar, prešli sme na letný čas. To všetko sú signály, že sa vám mám opäť ozvať, napísať jarný List z Archy. Vnímanie času je u nás v Ľvove podstatne iné - nám

Jarný list zo spoločenstva Archa2022-03-31T17:17:15+02:00

Duchovná obnova v Bratislave

2022-03-27T18:17:19+02:00

V jubilejnom roku 500. výročia obrátenia a 400. výročia svätorečenia svätého Ignáca z Loyly, v dňoch 16. – 18. marca 2022, v jezuitskom kostole Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave, sa konala duchovná obnova, ktorú viedol P. Timotej Masár SJ. Impulzy, ktoré zazneli vám prinášame s pozvaním, aby ste aj vy, podobne

Duchovná obnova v Bratislave2022-03-27T18:17:19+02:00

Homília pápeža Františka

2022-03-15T23:08:47+01:00

Homília Sv. Otca Františka pri príležitosti 400. výročia svätorečenia sv. Ignáca 12.3.2022 v Kostole Del Gesù v Ríme Evanjelium o premenení na hore Tábor, ktoré sme práve počuli, hovorí o štyroch Ježišových krokoch. Bude pre nás dobré sledovať, čo robí Pán, aby sme v jeho gestách našli ukazovatele pre našu

Homília pápeža Františka2022-03-15T23:08:47+01:00
Go to Top