rehoľná formácia

Noviciát
školastikát
tretia probácia

noviciát

Rehoľná formácia v Spoločnosti Ježišovej začína dvoma rokmi takzvaného noviciátu…

školastikát

Po zložení rehoľných sľubov chudoby, čistoty a poslušnosti na konci dvojročného noviciátu, nasleduje obdobie takzvaného školastikátu. …

tretia probácia

Posledným obdobím rehoľnej formácie v Spoločnosti Ježišovej je takzvaná tretia probácia. …