rozpoznanie povolania

Ahoj,
rozhovor o životnom povolaní čaká asi každého človeka.
Ak hľadáš svoju cestu a chceš v pokoji premyslieť dôležitý krok,
mám pre teba niekoľko nápadov:
osobný rozhovor, pár dní na chate alebo v našom rehoľnom dome
obráť sa na mňa.

Peter GIRAŠEK, SJ
Komunita Trnava
Františkánska 34
917 01 Trnava
peter.girasek@gmail.com
a

Viac informácií o rozlišovaní povolania na stránke:
jezuitoudnes.cz/sk

a
Neprichádzaj ak sa bojíš,
ak nemiluješ Cirkev ako matku,
ak si myslíš, že svojím príchodom robíš Spoločnosti Ježišovej službu.

Ale príď ak tvoja jediná túžba je slúžiť Kristovi,
ak máš silné ramená, ktoré sú schopné uniesť ťarchu,
ak je tvoj duch otvorený,
ak máš srdce väčšie než svet,
ak sa vieš zasmiať a niekedy aj na sebe.

Pedro ARRUPE, SJ