Jezuitské medzinárodné kolégium Najsvätejšieho mena Ježiš (Collegio Internazionale del Gesù) v Ríme slávi polstoročnicu. Jeho 60 členov na sviatok sv. Františka Xavérskeho prijal pápež František na osobitnej audiencii. Pripomenul im základy, v ktorých má každý jezuita svoje korene ako strom, ktorý rastie a prináša zrelé ovocie.

Pápež povzbudil mladých jezuitov, aby sa nebáli v rámci svojho osobného rastu konfrontovať s krízami a kládol im na srdce osvedčené metódy vnútornej disciplíny a udržiavania kontaktu s Bohom. Pozitívnymi znakmi rastu sú podľa jeho slov sloboda a poslušnosť, dve cnosti, v ktorých možno robiť pokrok len ak sú vzájomne spojené.

Pri audiencii, ktorá sa konala tesne pred poludním v Sále konzistória, Svätý Otec pripomenul aj osobnosť pátra Pedra Arrupeho, ktorý ako generálny predstavený Spoločnosti Ježišovej kolégium založil v roku 1968.

Vo svojom príhovore pápež František citoval aj slová sv. Pavla VI. o úlohe jezuitov: „Kdekoľvek v Cirkvi – aj na tých najťažších a najexponovanejších miestach, na križovatkách ideológií, v sociálnych zákopoch – tam, kde sa stretávali a stretávajú pálčivé potreby človeka s odvekým posolstvom Evanjelia, tam stáli a stoja jezuiti“ (Príhovor pri príležitosti 32. generálnej kongregácie Spoločnosti Ježišovej, 3. dec. 1974).

Komunita Medzinárodného kolégia del Gesù je v súčasnosti zložená z 28 národností, 50 bohoslovcov má k dispozícii 10 kňazov ako spovedníkov a duchovných sprievodcov. Rektorom je P. Orlando Torres SJ, pôvodom z Portorika. Členovia kolégia študujú na Pápežskej Gregorovej univerzite v troch ročníkoch teológie.
Kolégium sídli v budove, kde sa nachádzajú aj historické „Izby sv. Ignáca“, kde zakladateľ jezuitov žil ako generálny predstavený v Ríme a kde aj zomrel v roku 1556. Pri príležitosti 50. výročia svojho založenia vydalo Medzinárodné kolégium Najsvätejšieho mena Ježiš publikáciu, do ktorej prispeli svedectvami jeho bývalí alumni. Ich počet za polstoročie je okolo 850 a sú medzi nimi aj viacerí slovenskí jezuiti.

Medzi členmi komunity, ktorí sa dnes stretli so Svätým Otcom bol aj poslucháč teológie Samuel Jackanič zo Slovenskej provincie Spoločnosti Ježišovej. Pre Vatikánsky rozhlas stručne priblížil silné momenty z príhovoru pápeža Františkom, ako aj ďalšie podujatia pri jubileu kolégia.

Jozef Bartkovjak SJ – Vatikán

Viac o tejto udalosti nájdete tu