Jezuitský projekt Misia India spolu s občianskym združením Cesta domov pripravujú v lete 2020 ďalšiu skupinu dobrovoľníkov do južnej Indie s cieľom aktívne pomôcť chudobným deťom na okraji spoločnosti, prostredníctvom dobrovoľníckej práce.

Trojtýždňový pobyt v Indii je možné rozšíriť o dva týždne spoznávania projektov OZ Cesta domov, ktoré absolvujú spolu s dobrodincami, ktorí podporujú vzdelávanie konkrétnych indických detí.

Na túto dobrovoľnícku skúsenosť je možné sa prihlásiť do 31.1.2020 e-mailom: misia.india@gmail.com . Následne dostanete viac informácií o podmienkach účasti, medzi ktoré patria: vek do 45 rokov, schopnosť komunikovať a tímovo spolupracovať, otvorenosť pre dobrodružstvo a duchovnú skúsenosť, túžba pracovať bez nároku na finančnú odmenu, zabezpečenie prostriedkov na vycestovanie, pomoc pri získavaní prostriedkov pre projekt, primeraná znalosť angličtiny, zdravotná zdatnosť.

Viac informácií o projektoch v Indii nájdete na stránke www.cestadomov.sk