V Trlenskej doline pri Vlkolinci sa minulý týždeň od štvrtku do soboty takpovediac udial „jezuitský zázrak“. O čo ide? Celá trnavská jezuitská komunita sa utiahla do prírody, aby v stíšení, v osobnej a spoločnej modlitbe, zdieľaní, sa naladzovala na frekvenciu Božieho ducha. Nemusím vám možno vysvetľovať, že už len časovo zladiť 8 jezuitov, z ktorých každý má iné poslanie, rozvrhy a pod., nie je vôbec automatické. Avšak je to On, Kristus, ktorý má moc, zjednotiť tak rozmanitých mužov, čo do veku, vzdelania, pováh, v spoločnom poslaní. V hektike, ktorej sme dnes všetci vystavení, aj my rehoľníci, je potom takto strávený čas ozajstným „znamením“, teda „zázrakom“ Božieho pôsobenia. Preto do Trnavy sme sa vrátili občerstvení, ako tí učeníci z hory Premenenia. Vďaka patrí Bohu za jeho štedrosť. Rovnako však vám, ktorí nás, či už trnavákov, alebo aj netrnavákov, sprevádzate svojimi modlitbami. A samozrejme, ďakujeme bratom saleziánom, ktorí ochotne pokryli v čase našej neprítomnosti naše pastoračne povinnosti.

So srdečným pozdravom P. Peter Girašek SJ, predstavený trnavskej komunity
Foto: František Krištofóry SJ