Za účasti apoštolského nuncia vo Francúzsku Mons. Celestina Miglioreho otvorili 27. decembra 2023 v Paray le Monial na východe Francúzska Jubilejný rok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho pri 350. výročí zjavení sv. Margite Márii Alacoque. Pútnické, duchovné, kultúrne a teologické podujatia jubilea s mottom „Odpovedať na lásku láskou“ potrvajú do 27. júna 2025.

Pútnická svätyňa Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v Paray le Monial na čele s rektorom Étiennom Kernom sa pri tejto príležitosti oficiálne začlenila do Celosvetovej siete modlitby s pápežom, známej ako Apoštolát modlitby. Pri slávnostnom akte bol prítomný páter Frédéric Fornos SJ, medzinárodný riaditeľ Celosvetovej siete modlitby s pápežom.

Otvorenie Jubilejného roka v Paray le Monial

Z Baziliky Najsvätejšieho Srdca viedla procesia do Kaplnky zjavení, kde slávnostne otvorili Svätú bránu jubilea. Kaplnka kláštora Sestier Navštívenia (vizitantiek) bola pred 350 rokmi miestom zjavení Ježišovho Srdca sv. Margite Márii Alacoque počas jej adorovania eucharistického Krista.

Francúzska svätica z kongregácie Sestier Navštívenia Panny Márie, založenej sv. Františkom Saleským, je v Paray le Monial pochovaná, podobne aj jej spovedník sv. Klaudius la Colombiére z rehole jezuitov. Spoločnosť Ježišova sa venuje šíreniu úcty k Ježišovmu Srdcu a táto úcta je jedným z duchovných základov Apoštolátu modlitby.

Slávnosti predsedal apoštolský nuncius Mons. Celestino Migliore (vpravo)

Podobne ako svätyňa Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v Paray le Monial sa k Celosvetovej sieti modlitby s pápežom (Apoštolátu modlitby) pripojili aj ďalšie pútnické svätyne: Svätyňa Ježišovho Srdca v španielskej Barcelone a Svätyňa Matky mlčania (Madonna del Silenzio) v Avezzane v strednom Taliansku.

Text: Jozef Bartkovjak SJ, národný koordinátor Apoštolátu modlitby – Celosvetovej siete modlitby s pápežom

Foto: zábery z priameho prenosu francúzskej katolíckej televízie KTO (s láskavým dovolením)

Aktualizované: 29.12.2023, 19:56

Súvisiaci článok: Mesto Ježišovho Srdca jubiluje