Čo prináša letné dvojčíslo časopisu Posol (č. 7-8)?

V rubrike Stále aktuálne slová nám Svätý Otec ponúka Liek proti strachu – tak nazval Ducha Svätého, ktorý nám dáva pocítiť blízkosť Boha. „Jeho láska zaháňa strach, osvetľuje cestu, utešuje, podopiera v protivenstvách…“

Vierou utvárajme život lásky – tak nazval svoj úvodník páter Jozef Šuppa SJ. Pripomína v ňom svätých vierozvestov Cyrila a Metoda, ich význam pre duchovný život nášho národa. Píše o tom, čo treba robiť, aby si ďalšie generácie zachovali dedičstvo otcov. Povzbudzuje ku skutkom lásky a k modlitbe, ktorou môžeme vyprosovať dar viery pre mnohých…

Rubrika Úcta k Ježišovmu Srdcu ponúka ďalšiu časť cyklu Ježišovo prebodnuté Srdce. Taliansky jezuita Massimo Taggi tentokrát na základe biblických citátov uvažuje o Ježišovom Srdci ako o znamení, ktoré symbolizuje smrť i život – medituje o tajomstve nášho vykúpenia.

Prosíme ťa, Duchu Svätý, o vnímavosť na podnety tvojej najčistejšej lásky v úsilí žiť po kresťansky. – Takto sa prihovára tretej božskej osobe Bystrík Mistrík. Slovami jeho novej básne môžeme aj my prosiť Božieho Ducha: „Uzdravuj naše zranenia, nech sa v obetu premenia. Veríme tvojej dobrote, prejav sa v našom živote.“

Rubrika Apoštolát modlitby pozýva k spoločnej modlitbe. V júli budeme so Svätým Otcom prosiť za to, aby slávenie Eucharistie premieňalo naše vzťahy, a v auguste za duchovné ovocie Svetových dní mládeže v Lisabone. Autor obidvoch úvah páter Jozef Bartkovjak SJ vybral zaujímavé myšlienky z katechéz pápeža Františka, ktoré dopĺňa svojimi postrehmi: Ak naozaj žijeme z Eucharistie, skvalitňuje­me svoje vzťahy a ozdravujeme roz­bitú a rozhádanú spoločnosť… Vnímajme účastníkov SDM ako priekopníkov a nadšencov duchovného zápasu za pokoj, za ukončenie vojen a za predchádzanie konfliktom.

Moje bremeno je ľahké… Práve na tieto Ježišove slová si spomenula autorka rovnomenného  príbehu Katarína Tóthová. Pri obyčajnej, bežnej činnosti zažila situáciu, v ktorej lepšie precítila a pochopila tichosť a pokoru nášho Spasiteľa…

V cykle Biblia a morálka páter Ján Ďurica vysvetľuje dôležitý pojem mo­rálnej teológie: prezieravosť. Píše o tom, že treba vždy zvážiť vlastné skutky, domyslieť ich pravdepodobné následky, vziať do úvahy škody, ktoré môžu spôsobiť, a tak sa vyhnúť omylom.

Prečo som? – táto otázka je známa všetkým, ktorí poznajú ignaciánske duchovné cvičenia. Meditáciu k životne dôležitej téme ponúka páter Milan Hromník. Čitateľ sa môže zamýšľať nad výstižnou odpoveďou sv. Ignáca: Človek je stvorený, aby Boha, svojho Pána, chválil, ctil si ho, slúžil mu a tak sa spasil.

Páter Ján Ďurica a jeho životná láska Jeruzalemská Biblia. Rozhovor s jubilantom, ktorý sa 30. júla tohto roku dožíva osemdesiatky, pripravil jeho rehoľný spolubrat Jozef Bartkovjak SJ. Ako píše, svedectvom o osobitnej láske pátra Ďuricu k Svätému písmu je slovenské vydanie Jeruzalemskej Biblie, na ktorom pracoval skoro dve desaťročia.

Recept na úspešný rodinný život? Pod týmto názvom nájdu čitatelia Posla tretiu časť rozhovoru s pani Máriou Draveckou, manželkou nedávno zosnulého matematika a diplomata Jozefa Draveckého. Páter Bartkovjak sa v rozhovore s ňou dozvedá, ako prežívala záver života svojho manžela, ale aj to, akú dôležitú vec chcel odkázať svojim deťom.

Arcibiskup Tkáč je už v cieli… Príspevok s týmto názvom chce byť poďakovaním za život a obetavú službu Mons. Alojza Tkáča, ktorý okrem iného ochotne prispieval slovami povzbudenia aj do časopisu Posol.

Páter Ladislav Csontos SJ v rubrike Z našich dejín približuje životný príbeh Jána Lednického, otca rodiny. Prevážaním na motorke pomáhal kňazom – aj tým, čo sa za bývalého režimu chceli dostať za hranice. Bol odsúdený na 5 rokov väzenia a stratu polovice majetku. Jeho syn Marián si dodnes pamätá otcov výrok: „Ja som chodil do kostola, aj som sa modlil, ale tú skutočnú vieru a dôveru voči Pánu Bohu som získal až vo väzení.“

Rubrika Čítanie z Dobrej knihy dáva do pozornosti knihu s názvom Viera, dôstojnosť, modlitba, solidarita. Kardinál Jorge Mario Bergoglio, terajší pápež; židovský rabín Abraham Skorka a protestantský pastor Marcelo Figueroa vedú v nej rozhovory o veciach blízkych mnohým veriacim. Tieto tri osobnosti sa skutočne stretli v televíznom štúdiu v Buenos Aires, o témach hovoria bezprostredne, jednoducho a zaujímavo.

Rubrika Naši nebeskí priatelia približuje osobnosť patróna Európy svätého Benedikta, ktorého si pripomíname 11. júla, a život zakladateľky rehole klarisiek svätej Kláry, ktorej meno je v liturgickom kalendári 11. augusta.

Žatva je veľká, ale robotníkov je málo. Takto nazvala svoj príspevok v rubrike Posol deťom malým i veľkým skúsená autorka Gabriela Spustová. Evanjeliové príbehy rozpráva zrozumiteľným, živým štýlom, pripája aj motivačné otázky pre deti.

O viacerých zaujímavostiach z Cirkvi u nás i vo svete sa dozviete v tradičnej rubrike Letom svetom.

Iskry svätého Ignáca trochu inak – myšlienky zakladateľa jezuitov s úvahami Gabriela Hevenešiho SJ nanovo spracovali páter Vlastimil Dufka SJ a sestra Lívia Marková CJ. Ďalšia z uverejnených „iskier“ má názov Rozhovory užitočné pre dušu.

Časopis Posol je mesačník slovenských katolíkov, vydáva ho Spoločnosť Ježišova vo vydavateľstve Dobrá kniha v rámci tlačového apoštolátu. Zakúpiť si ho môžete v predajniach Dobrá kniha, Lúč, Spolok sv. Vojtecha i v katolíckych kostoloch, predplatiť vo vydavateľstve Dobrá kniha.