Čo prináša letné dvojčíslo časopisu Posol?

Pápež František v rubrike Stále aktuálne slová pripomína, že liturgia sviatku Navštívenia Panny Márie je plná radosti. Vyzdvihuje Máriu, ktorá sa odvážne a bez zaváhania ponáhľala poslúžiť svojej príbuznej. Odvážne ženy v Cirkvi pápež pripodobňuje k Panne Márii – tak ako ona slúžia iným ľuďom napriek všetkým prekážkam…

Pod názvom Čas v Božej škole sa prihovára čitateľom Posla pri príležitosti končiaceho sa Ignaciánskeho jubilejného roku páter Jozef Šofranko, provinciál Spoločnosti Ježišovej na Slovensku. Pripomína dôležité míľniky v živote svätého Ignáca z Loyoly, ktoré aj dnes nabádajú k nasledovaniu s cieľom rásť vo svätosti života. Na úvodník nadväzuje aj výber z myšlienok svätého Ignáca.

V rubrike Úcta k Ježišovmu Srdcu nájdu čitatelia tretiu časť textu anglického jezuitu Jamesa Fitzsimonsa (1919 – 2015), ktorý väčšinu kňazského života venoval tomu, aby pomáhal ľuďom rásť v ich vzťahu k Bohu prostredníctvom modlitby. Tentoraz objasňuje pojem kresťanská spiritualita ako životný štýl, hlboký vzťah ku Kristovi skrze modlitbu a láskavú službu druhým ľuďom. Podnety nachádza v dokumente Lumen gentium o povolaní všetkých kresťanov ku svätosti.

V rubrike Apoštolát modlitby nájdu čitatelia článok Andrey Eliášovej Čítajte tie tváre… Prináša v ňom nevšedné svedectvá zo života známej speváčky a zberateľky ľudových piesní Darinky Laščiakovej. Ďalší príspevok nazvaný S Bohom aj v biznise ponúka okrem iného príbeh konvertitu – českého podnikateľa Jaromíra Biolka o jeho ceste k viere a hodnotám, ktoré dnes výrazne ovplyvňujú jeho podnikanie i život rodiny.

Ježišove blahoslavenstvá ponúkajú plnohodnotný program kresťanského života. Privolávajú požehnanie, pokoj a šťastie, ukazujú zmysel ľudského života. Páter Milan Hromník sa im venuje vo svojej meditatívnej úvahe a pozýva čitateľov, aby kráčali cestou, ktorá vedie k pravému šťastiu.

V cykle Biblia a morálka páter Ján Ďurica SJ vo svojom príspevku opäť rozvíja tému príslušnosti k nejakému spoločenstvu a formačnú silu. Pripomína teológiu svätého Pavla, v ktorej rôzne dary Ducha dávajú kresťanskému spoločenstvu dynamiku a súdržnosť.

Svedectvá o sile príhovoru našej prvej blahoslavenej Slovenky sú obsahom rubriky V radosti i bolesti. Kiež by sa aj ďalší chorí a trpiaci presvedčili o tom, že blahoslavená sestra Zdenka pomáha i dnes, a to v rozličných životných situáciách…

Jeden z mnohých, takto nazvala svoj príspevok mladá autorka Zuzana Kolmačková. Čas pandémie využila na to, aby získala odtajnené spisy z Prahy a spracovala životný príbeh výnimočného, odvážneho človeka z jej príbuzenstva: pátra Alojza Kolmačku SJ. Opisuje jeho cestu k povolaniu, kňazské pôsobenie, aktivity v ťažkom období prenasledovania Cirkvi, jeho zatknutie a pobyty vo väzeniach, pričom objasňuje dejinné súvislosti.

Autorka Magda Košútová ponúka čitateľom Máriine „náhody“ – osobné svedectvo zo života o láskavých Božích dotykoch, ktoré pocítila (aj) v deň svojich menín.

Andrea Eliášová sa v rubrike Z našich dejín venuje osobnosti blahoslaveného Karola Habsburského a jeho manželke Zite. Opisuje miesta, kde si možno uctiť relikviu blahoslaveného cisára Karola, vysvetľuje dôležité križovatky života týchto manželov, ktorí žili v povesti svätosti na tróne i vo vyhnanstve.

Rubrika Čítanie z Dobrej knihy dáva čitateľom do pozornosti knihu Podeľme sa s múdrosťou, v ktorej sa seniori z viac ako tridsiatich krajín delia o svoje pozoruhodné životné postrehy. Nechýba úryvok z uvedenej knihy – svedectvo kňaza slúžiaceho v nemocnici pre mentálne chorých v írskom Dubline. Jeho skúsenosť si všíma aj pápež František, ktorý k nej pripája svoje vyjadrenie.

V rubrike Posol deťom malým i veľkým tentoraz skúsená autorka Gabriela Spustová prináša deťom evanjeliový príbeh o tom, ako Pán Ježiš vzkriesil naimského mládenca i dvanásťročné dievča – Jairovu dcérku. Deťom sa cez príbeh prihovárajú opäť ich obľúbené postavičky – Vetríček a Kvapôčka – hrdinovia tohto redakčného seriálu. Samozrejme, nechýbajú ani motivačné otázky k téme.

Viete, koľko mužských a koľko ženských rehoľných spoločenstiev je na Slovensku? Dokedy je možné získať úplné odpustky v Ignaciánskom jubilejnom roku? Kedy sa v Cirkvi slávi Svetový deň starých rodičov a seniorov? Kde všade pôsobia slovenské sestry vincentky? A máte už aj u vás „Misijné zrnko“ – modlitbovú sieť detí? O týchto a ďalších zaujímavostiach zo života Cirkvi sa dozviete v tradičnej rubrike Letom svetom.

V príspevku Cesty Božej lásky sa autorka Elena delí o zaujímavú skúsenosť z vlastnej rodiny. Píše o tom, ako sa im Boh dával poznať a ako dostali dar viery. V závere svedectva priznáva: „Až s odstupom času som spoznala, že choroba, bolesť, utrpenie je milosť, mení naše hodnoty a ciele. Som Pánu Bohu za tieto roky školy lásky nesmierne povďačná.“

Časopis Posol je mesačník slovenských katolíkov, vydáva ho Spoločnosť Ježišova vo vydavateľstve Dobrá kniha v rámci tlačového apoštolátu. Zakúpiť si ho môžete v predajniach Dobrá kniha, Lúč, Spolok sv. Vojtecha i v katolíckych kostoloch, predplatiť vo vydavateľstve Dobrá kniha.

***
Časopis Posol je mesačník slovenských katolíkov, vydáva ho Spoločnosť Ježišova vo vydavateľstve Dobrá kniha v rámci tlačového apoštolátu, zakúpiť si ho môžete v predajniach Dobrá kniha, Lúč, Spolok sv. Vojtecha i v katolíckych kostoloch, predplatiť vo vydavateľstve Dobrá kniha.