Čo prináša júnové vydanie časopisu Posol?

Duch Svätý je darom,“ píše v rubrike Stále aktuálne slová pápež František a zdôrazňuje: „Vyzývam birmovancov, aby nekládli odpor vanutiu Ducha, ktorý ich poháňa kráčať v slobode, aby neudusili žeravý Plameň lásky, ktorý ich vedie k stráveniu života pre Boha a bratov.“ Zároveň nabáda, aby sme mali odvahu odovzdávať evanjelium skutkami i slovami tým, ktorých stretávame. Upriamuje pozornosť čitateľov aj na vzácne vlastnosti Ježišovho Srdca a milosť byť pri ňom.

V úvodníku – v ďalšom pokračovaní témy Povolanie ku svätosti – rezonuje téma radosti a zmyslu pre humor. Pápež František pripomína, že mrzutosť nie je znakom svätosti. Podnetná je i táto myšlienka Svätého Otca: „Ak dovolíme Pánovi, aby nás vyslobodil z našej uzavretosti a zmenil náš život, potom budeme môcť uskutočňovať požiadavku apoštola Pavla: „Ustavične sa radujte v Pánovi!“

Katarína M. Tóthová v cykle Ctitelia Božského Srdca a ich modlitby sa tentokrát venuje osobnosti zakladateľa rehole jezuitov, svätého Ignáca z Loyoly (1491 – 1556). Opisuje prostredie, v ktorom sa narodil a vyrástol, spomína úraz, čo viedol k jeho obráteniu. Čitateľ sa dozvie aj to, že v jeho rodine mali vo veľkej úcte sv. Jána Krstiteľa a apoštola Petra.

Páter Milan Hromník ponúka čitateľom svoje Úvahy k bolestnému ružencu. Keďže sám má skúsenosť s bolesťou, jeho úvahy majú charakter hodnovernosti a vychádzajú z hĺbky duše. Úvahy môžu pomôcť prehĺbiť aj úctu k Božskému Srdcu, ktorému je v Cirkvi venovaný mesiac jún.

Viete, že taliansky františkán svätý Leonard (1676-1751) dal vystavať známu krížovú cestu v rímskom Koloseu a tým zachránil starú pamiatku od zničenia? Ako známy kazateľ dokonca presvedčil vtedajšieho pápeža, aby sa pobožnosť krížovej cesty mohla rozšíriť aj mimo františkánskych chrámov, ktorým kedysi patrilo toto privilégium. V rubrike Apoštolát modlitby sa autorka Andrea Eliášová venuje práve osobnosti svätého Leonarda, záchrancu tisícok duší,  a pripomína modlitbový úmysel Svätého Otca na jún.

Páter Ján Ďurica SJ v cykle Biblia a morálka objasňuje, čo znamená nasledovať Ježišov príklad – podľa Evanjelia svätého Jána.  Približuje súvislosť medzi vierou v Ježiša a láskou k bratom, zodpovednosťou za svet.

V rubrike V radosti i bolesti nájde čitateľ článok Nemocnica s vľúdnym prístupom k pacientom. Autorka Andrea Eliášová sa venuje bratislavskej nemocnici milosrdných bratov, ktorá slúži chorým už od roku 1672! Na základe aktuálneho prieskumu i pohľadov lekárov a zdravotníkov z nemocnice ukazuje, prečo sa pacienti do tohto zariadenia radi vracajú a ako nemocnica aj v konzumnej dobe napĺňa odkaz svätého Jána z Boha v jej službe.

Rodina bohatá na kňazov: pod týmto názvom opisuje autor páter František Sočufka SJ príbeh nemeckej rodiny Sieversovcov o tom, ako prirodzene dozrievajú kňazské povolania v rodine, ktorá sa modlí. Svedectvo rodiny je pozoruhodné tým, že rodičia boli pôvodne evanjelikmi a päť z ich deviatich detí sa stalo katolíckymi kňazmi.

Pod názvom Patrón mládeže svätý Alojz nájdete príhovor pápeža Františka prednesený študentom rímskeho lýcea. Prináša inšpiratívne podnety Svätého Otca, ktorý mladým položil otázky: „Naučili ste sa počúvať vaše svedomie? Viete, čo sa vo vás deje? Je to viac než veda: je to múdrosť… aby sme sa nestali zdrapom papiera, ktorým vietor pohadzuje z jednej strany na druhú.“ Zdôrazňuje, že svätý Alojz bol známy schopnosťou milovať s čistým a slobodným srdcom. „Láska ho hnala vždy ďalej. Láska je tvorivá a vždy kráča vpred“, povzbudzuje pápež.

Končiaci sa Jubilejný rok svätého Alojza Gonzagu pripomínajú aj autorky rovnomenného článku Patrícia Mitterová a Monika Vigašová, ktoré píšu o tom, ako prežili tento jubilejný rok vo farnosti v Čeríne, kde majú Kaplnku svätého Alojza. Delia sa o aktivity, ktoré sa tu konali a priniesli ľuďom mnoho milostí.

Páter Milan Hromník si v rubrike Z našich dejín opäť všíma stopy kresťanstva v názvoch našich miest a obcí. Vysvetľuje, ako vznikli zemepisné mená súvisiace s cirkevným zriadením a existenciou reholí u nás. Uvádza príklady obcí, ktorých názov je odvodený od slov kostol, kaplnka, fara, kapitula, kláštor, biskup a iné.

V júnovom čísle nechýba ani pozvánka na duchovné cvičenia, ktoré jezuiti celoročne organizujú v Prešove a Piešťanoch, aj s uvedenými témami exercícií.

Ako deťom priblížiť sviatosť birmovania a dary Ducha Svätého? Pokúsila sa o to v rubrike Posol deťom malým i veľkým skúsená autorka Gabriela Spustová. Aj tentoraz pripravila pre detských čitateľov motivačné otázky, ktoré v našich rodinách precvičia znalosti z katechizmu.

V tradičnej rubrike Letom svetom sa čitatelia dozvedia napríklad to, že minuloročná návšteva pápeža Františka v Estónsku v krajine výrazne oživila vieru, čo sa prejavilo vzrastom žiadostí o krst a bol tam otvorený prvý proces blahorečenia. Počet katolíkov rastie aj v Rusku, podľa najnovšieho sčítania je ich 500 000. V obľúbenej rubrike nájdete aj ďalšie zaujímavosti a fakty zo sveta Cirkvi.

Mami, nerieš… herečka a recitátorka Eva Žilineková cez vzťah k už dospelému synovi tentoraz svoje úvahy venuje téme priateľstva.

***
Časopis Posol je mesačník slovenských katolíkov, vydáva ho Spoločnosť Ježišova vo vydavateľstve Dobrá kniha v rámci tlačového apoštolátu. Zakúpiť si ho môžete v predajniach Dobrá kniha, Lúč, Spolok sv. Vojtecha i v katolíckych kostoloch, predplatiť vo vydavateľstve Dobrá kniha.