Júnový úmysel Svätého Otca: Aby každý trpiaci našiel posilu v Ježišovom Srdci

V mesiaci jún pápež František vyzýva k modlitbe „za všetkých trpiacich, aby našli posilu v Ježišovom Srdci”. V tomto roku si pripomíname storočnicu svätorečenia francúzskej rehoľníčky Margity Márie Alacoque, ktorá sa cez mystický dar videní Ježišovho Srdca stala šíriteľkou úcty k jeho milosrdnej láske.
V krátkom videu Apoštolátu modlitby na mesiac jún Svätý Otec hovorí:

„Mnoho ľudí trpí kvôli závažným ťažkostiam, ktoré znášajú. Môžeme im pomôcť sprevádzajúc ich po ceste plného spolucítenia, ktoré ľuďom premieňa život. Privádza ich ku Kristovmu Srdcu, ktoré nás všetkých prijíma v revolúcii nehy. Modlime sa, aby trpiaci našli cesty života, keď sa nechajú dotknúť Ježišovým Srdcom.“

Ako pripomína Apoštolát modlitby, v tomto roku slávime sté výročie kanonizácie sv. Margity Márie Alacoque, ktorá dostala zjavenia o Najsvätejšom Srdci. Svetová modlitbová sieť pápeža, ktorá má na starosti šírenie úmyslov Svätého Otca, zároveň v skratke prináša históriu úcty k Ježišovmu Srdcu:

Slávime storočnicu svätorečenia Margity M. Alacoque
Úcta k Ježišovmu Srdcu má dlhú históriu. Počínajúc od prebodnutého Ježišovho srdca v Jánovom evanjeliu – interpretovaného v stredovekej mystike ako rana, ktorá ukazuje hĺbku jeho lásky – cez zjavenia sv. Margite Márii Alacoque v 17. storočí a k následnému kultu Najsvätejšieho Srdca v 19. storočí, až po šírenie úcty k Božiemu milosrdenstvu svätou Faustínou Kowalskou na začiatku 20. storočia.

Pápež Pius XII. napísal v roku 1956 encykliku o úcte k Najsvätejšiemu Srdcu Haurietis aquas. V priebehu dejín sa táto nábožnosť inkulturovala v rôznych formách a vyjadreniach, no vždy tu ide o zjavenie hĺbky tajomstva Otcovej lásky prostredníctvom privilegovaného symbolu: živého Srdca jeho zmŕtvychvstalého Syna. Ako hovorí pápež František, Kristovo Srdce je centrom milosrdenstva.

Najpríjemnejšie poslanie jezuitov
Tento rok slávime storočnicu svätorečenia Margity Márie Alacoque pápežom Benediktom XV. 13. mája 1920. Posolstvo, ktoré jej Zmŕtvychvstalý Kristus zjavil o hĺbke svojho milosrdenstva, sa rozšírilo za pomoci kňaza Klaudia La Colombière. V roku 1688, šesť rokov po smrti tohto svätého jezuitu, mala sestra Margita záverečnú víziu, v ktorej Pán prostredníctvom Panny Márie zveril Sestrám Navštívenia a kňazom Spoločnosti Ježišovej úlohu odovzdávať všetkým skúsenosť a chápanie tajomstva Najsvätejšieho Srdca.

Dvesto rokov nato Spoločnosť Ježišova oficiálne prijala túto „najlahodnejšiu misiu“ (munus suavissimum), prostredníctvom 46. dekrétu 23. generálnej kongregácie (1883) a zverila ju Apoštolátu modlitby, ktorý je dnes známy aj pod názvom Svetová modlitbová sieť pápeža.

Úcta k Ježišovmu Srdcu ako misia spolucítenia
Páter Frédéric Fornos SJ, medzinárodný riaditeľ Svetovej modlitbovej siete pápeža zdôrazňuje, že úcta k Ježišovmu Srdcu pripravuje na misiu spolucítenia so svetom a je základom každej misie:

„Učeník, ktorého Ježiš najviac miloval, ten, ktorý najlepšie poznal Ježišovo Srdce, naklonený celkom pri Ježišovej hrudi (Jn 13,23), bol aj prvý, kto rozpoznal zmŕtvychvstalého Ježiša pri brehoch Galilejského jazera (Jn 21,7).

Čím bližšie sme pri Ježišovom Srdci, tým viac vnímame jeho radosti a utrpenia, ktoré má z mužov, žien a detí tohto sveta a rozpoznávame jeho prítomnosť, ako pôsobí vo svete dnes tak ako včera. Čím sme bližšie pri Ježišovom Srdci, tým menej sme ľahostajní voči tomu, čo nás obklopuje, túžiac angažovať sa s Ježišom Kristom v tomto svete, v službe jeho misii súcitu”.
Otec Pedro Arrupe SJ, misionár v Japonsku a niekdajší generálny predstavený jezuitov považoval úctu k Ježišovmu Srdcu za jednotu lásky k Bohu a k blížnemu. Práve po tomto túžil ako po štýle života jezuitov, keď sa s pohľadom upretým na Ježiša modlil: „Naším spôsobom konania je Tvoj spôsob konania“.

Úmysly Apoštolátu modlitby na jún
Ešte raz si pripomeňme júnový úmysel Svätého Otca: „Za všetkých trpiacich, aby našli posilu v Ježišovom Srdci“.

Úmysel slovenských biskupov na tento mesiac znie: „Aby rodinné a farské spoločenstvá podporovali kňazské a duchovné povolania“.

Jozef Bartkovjak SJ
Zuzana Klimanová

Zdroj a foto: Rádio Vatikán