Prefekt Kongregácie pre náuku viery kardinál Luis Francisco Ladaria Ferrer SJ sa v nedeľu 30. septembra slávnostne ujal svojho titulárneho kostola. Je ním jezuitský Kostol sv. Ignáca v centre Ríma, v ktorom je pochovaný sv. Alojz Gozága, patrón mládeže a študentov.

Kardinál Luis Ladaria sa na záver svätej omše, pri ktorej koncelebrovala asi stovka kňazov, pomodlil pri oltári sv. Alojza, ktorý je jeho osobným patrónom, keďže nosí krstné meno Luis. Ako prezradil v homílii, za rovnako symbolické považuje aj ďalšie dve skutočnosti: Svätý Otec František mu udelil titulárny kostol zasvätený práve zakladateľovi Spoločnosti Ježišovej a navyše tento chrám je historickou súčasťou slávneho Rímskeho kolégia, ktoré sa neskôr stalo súčasnou Pápežskou Gregorovou univerzitou. Na Gregoriane španielsky jezuita Luis Ladaria dlhé roky pôsobil ako profesor dogmatickej teológie a dodnes je to miesto jeho domovskej rehoľnej komunity.

Titulárny kostol kardinála Ladariu – Chiesa di Sant´Ignazio di Loyola in Campo Marzio – je tento rok cieľom pútnikov z celého sveta. V Jubilejnom roku sv. Alojza, 450 rokov od jeho narodenia, tu majú príležitosť od 9. marca 2018 do 9. marca 2019 získať za zvyčajných podmienok plnomocné odpustky.

Sv. Alojz Gonzaga (9. marca 1568 – 21. júna 1591) je považovaný za vzor čistoty a obetavej služby chorým, za duchovného pomocníka pri voľbe životného povolania a za orodovníka pri nákazlivých chorobách. Alojz (po taliansky Luigi) zomrel ako 23-ročný, ešte len ako študent teológie, keď sa pri dobrovoľnej službe ošetrovania chorých na mor nakazil touto chorobou. Morová epidémia v tom období skosila v Ríme polovicu obyvateľstva.

Za patróna mládeže ho vyhlásil pápež Benedikt XIII. v roku 1729. Pius XI. ho v roku 1926 nazval patrónom študentov a v roku 1991, pri 400. výročí jeho smrti ho pápež Ján Pavol II. vyhlásil za patróna tých, čo trpia na AIDS.

Hrob sv. Alojza sa nachádza pod jemu zasväteným oltárom v pravej krížovej lodi Kostola sv. Ignáca. Nad kostolom sú uchované aj Izby sv. Alojza (Camerette di San Luigi Gonzaga), kde sa kedysi nachádzal jezuitský noviciát.

Fotogaléria (Facebook) zo slávnosti 30. sept. 2018

VR -jb-