Svoju novú encykliku Fratelli tutti podpísal pápež František 3. októbra, teda v predvečer sviatku sv. Františka z Assisi, práve pri hrobe tohto svätca. Dokument venovaný témam univerzálneho ľudského bratstva i sociálneho priateľstva je adresovaný veriacim kresťanom i všetkým ľuďom dobrej vôle. Pri príležitosti vydania tohto dôležitého textu vydala tlačová kancelária jezuitskej Generálnej kúrie v Ríme krátky rozhovor o hlavnom posolstve dokumentu s jedným z najbližších spolupracovníkov pápeža Františka, kardinálom Michaelom Czernym SJ.

Kardinál Michael Czerny SJ

Pápež František napísal svoju encykliku Laudato si‘ v čase, keď bol veľmi potrebný jasný a silný varovný signál v súvislosti so znečisťovaním planéty. Prečo píše pápež František svoju novú encykliku o ľudskom bratstve práve v tomto momente?

Tento varovný výkrik týkajúci sa starostlivosti o náš spoločný domov nestratil nič zo svojej aktuálnosti. Práve naopak, v kontexte enviromentálneho i ľudského úpadku, ktorý jasne zdôrazňuje súčasná kríza spätá s vírusom Covid-19, sa stáva ešte naliehavejším. Je veľmi pravdepodobné, že motíváciou Svätého Otca pre napísanie encykliky Fratelli tutti je rovnako naliehavé presvedčenie, že jediným možným spôsobom života je uznať, že všetci sme bratia a sestry, a následne podľa toho aj jednať. Encyklika Fratelli tutti teda pre nás môže byť varovaním i pozvaním k nádeji, svetlom, ktoré chce rozptýliť temnotu a pozýva nás otvoriť srdcia i svet.

Prečo pápež podpísal novú encykliku práve v Assisi, nad hrobom sv. Františka?

Pápež František rád komunikuje nielen slovami, ale aj gestami. Tieto gestá robí preto, aby vysielal určité signály. Vašu otázku by som teda rád „otočil“ a položil ju každému, kto si prečíta tento rozhovor: Čo mi chce pápež František povedať tým, že podpísal tento dokument nad hrobom Františka, ktorý bol svätcom, reformátorom, bratom všetkých a všetkého?

Aké sú silné stránky tejto encykliky?

Tento dokument pozýva „všetkých ľudí, ktorí v srdci nosia vieru v Boha a vieru v ľudské bratstvo, aby sa spojili a spolupracovali na tom, aby sa toto bratstvo stalo pre nové generácie vodidlom ku kultúre vzájomného rešpektu, vychádzajúc z vedomia, že vďaka veľkej Božej milosti sú všetci ľudia bratmi a sestrami“. Citujúc Dokument o ľudskom bratstve pre mier a spolužitie vo svete publikovaný vo februári 2019 počas apoštolskej cesty Svätého Otca do Spojených arabských emirátov chcem zdôrazniť to, ako je tematika novej encykliky v jednej línii s týmto dokumentom z Abu Dhabi. Už samotný titul Fratelli tutti obsahuje návrh: je pozvaním k bratstvu, k vzájomnému uznaniu že všetci sme bratia a sestry zodpovední jedni za druhých. Sme pozvaní byť nablízku tým, ktorí trpia, a nehľadieť na iných iba ako na „blížnych“, ale ako na ozajstných bratov a sestry. Myslím si, že sila tohto dokumentu spočíva v zapojení všetkých. Ide o „univerzalitu“, ktorá však nestráca kontakt s „konkrétnou osobou“, rodinou, komunitou, tu a teraz.

František z Assisi je známy vďaka svojmu pozoruhodnému postoju bratstva. Môže nám fakt, že pápež cituje tohto svätca v titule svojej novej encykliky, povedať aj čosi o tom, prečo si zvolil práve meno „František“?

Nie je žiadnym tajomstvom, že sv. František z Assisi inšpiroval pápeža Františka. Dve z troch jeho encyklík obsahujú vo svojich tituloch slová tohto reformátora, chudobného a bratského svätého. Spomeňte si na to, čo povedal obraz Ukrižovaného Krista mladému rytierovi: „František“, povedal mu, volajúc ho po mene, „choď a oprav môj dom, ktorý chátra“. Viac než meno leží Svätému Otcovi na srdci spôsob, akým má fungovať Cirkev, ktorý bol pri rôznych príležitostiach definovaný ako „synodálna cesta“. Potvrdzuje horizonty jeho pontifikátu vyznačené Druhým vatikánskym koncilom.

Akým spôsobom ho mohli jeho prvé tri návštevy Assisi inšpirovať k napísaniu encykliky?

Stretnutia s ľuďmi, s postihnutými a chorými deťmi, s chudobnými, s náboženstvami… Modlitba, pokoj, dialóg a ticho sú azda kľúčovými znakmi predošlých troch návštev Svätého Otca v Assisi. Neviem, či môžem povedať, že tieto návštevy ho inšpirovali k napísaniu encykliky alebo či skôr vyjadrujú to, čo je v jeho srdci. Je však isté, že Assisi je miestom, ktoré Svätý Otec navštevuje často tak duchovne ako aj osobne.

Mali by byť udalosti na ostrove Lesbos, požiar v tamojšom utečeneckom tábore,  či iné podobné ukrutnosti páchané po celom svete, vnímané ako výčitka nášmu univerzálnemu ľudskému bratstvu?

Tieto tragické udalosti sú škandál, sú vyjadrením biedy do ktorej môžeme upadnúť, keď sa na seba pozeráme ako na cudzincov. Sú vyjadrením najhoršej možnej verzie ľudstva. Mali by sme premýšľať nielen nad utrpením našich bratov a sestier, ale aj nad našou úbohou odpoveďou, zahanbujúcou ľahostajnosťou i neschopnosťou našich vlád. Tvárou v tvár tomuto žalostnému zlyhaniu vyjadrenému horiacimi ruinami tábora si musíme uvedomiť, rovnako ako kedysi v Auschwitz,  že Boh počuje nárek všetkých týchto osôb a že nás volá. Volá nás odpovedať na túto tragédiu spolu s Ním, odpovedať spolu s Ním na iné, primnohé tragédie našich čias. Modlime sa, aby nám Pán daroval dary načúvania, citlivosti, pokánia, kreativity, milosrdenstva, lásky a spravodlivosti v službe našim bratom a sestrám.

Zdroj: www.jesuits.global

Foto: vaticannews.va, commons.wikimedia.org