Srdečne Vás pozývame na Katarínsku zábavu. Tento rok v téme : FOLKLÓR – ĽUDOVÉ SYMBOLY. (mašle, motýliky, vestičky, krpce, …nechávame to na Tvojej fantázii)

Začíname o 20:00 v Marianskej sále (vchod ,,plechová brána“ – Františkánska ulica 33B – treba zazvoniť na zvonček s názvom UPC a nechať sa unášať sviečkovou alejou)
Pripravili sme si pre Vás svätú omšu v UPeCe o 19:30.

Čaká na Teba veľa jedla a plno zábavy a super atmosféra, ktorú vyrábaš aj Ty svojou prítomnosťou.

Vstupenky si budeš môcť predbežne zakúpiť aj po ,,mládežke“, ktorá je každú stredu o 19:30 v sakristií. Vstupné je 5€.

pravidlá podujatia:
– zákaz vnášania akýchkoľvek alkoholických nápojov, nožov, ostrých predmetov a predmetov ohrozujúcich zdravie a bezpečnosť účastníkov, akýchkoľvek drog, omamných a návykových látok
– organizátor si vyhradzuje právo vykázať osoby správajúce sa neprimerane, agresívne alebo inak narúšajúce priebeh udalosti bez nároku na kompenzáciu sumy vstupenky
– kúpou vstupenky súhlasíte s vytvorením vizuálneho záznamu udalosti, ktorý môže byť použitý pre účely UPeCe Trnava.

Viac na stránke UPeCe Trnava