Milé deti, milí rodičia, drahé rodiny!

Naše chrámy pre spoločné bohoslužby sú opäť otvorené, ale len pre obmedzený počet. Preto pokračujeme formou video katechéz, aby sme vám priblížili Božie slovo z konkrétnej nedele. Prihovoríme sa najmä deťom, ale krátkou myšlienkou aj vám dospelým, aby sme vás povzbudili do ďalšieho týždňa. Pre deti bude vždy prichystaná nejaká motivačná úloha. Sme s vami v duchu spojení. Spoločne to zvládneme. A najmä, máme nekonečne milujúceho Boha, našu nebeskú Matku, Pannu Máriu, Anjelov a Všetkých svätých, ktorí sa za nás neustále prihovárajú. Nie sme v tom sami. Čerpajme z tejto posily!

páter Matej Kasan SJ

5. Veľkonočná nedeľa

Obrázok ku katechéze:
5. Veľkonočná nedeľa

Nedeľa dobrého pastiera

Obrázok ku katechéze:
Nedeľa dobrého pastiera

3. Veľkonočná nedeľa

Obrázok ku katechéze:
3. Veľkonočná nedeľa

Nedeľa Božieho milosrdenstva

Obrázok ku katechéze:
Nedeľa Božieho milosrdenstva

Veľkonočná nedeľa

Obrázok ku katechéze:
Veľkonočná nedeľa

Kvetná nedeľa

Obrázok ku katechéze:
Kvetná nedeľa

5. Pôstna nedeľa

 Obrázok ku katechéze:
5. Pôstna nedeľa

4. Pôstna nedeľa

Obrázok ku katechéze:
4. Pôstna nedeľa

3. Pôstna nedeľa

Obrázok ku katechéze:
3. Pôstna nedeľa

2. Pôstna nedeľa

 Obrázok ku katechéze:
2. Pôstna nedeľa

1. Pôstna nedeľa

 Obrázok ku katechéze:
1. Pôstna nedeľa

Šiesta nedeľa v Cezročnom období

Obrázok ku katechéze:
Šiesta nedeľa v Cezročnom období

Piata nedeľa v Cezročnom období

Obrázok ku katechéze:
Piata nedeľa v Cezročnom období

Štvrtá nedeľa v Cezročnom období

Obrázok ku katechéze:
Štvrtá nedeľa v Cezročnom období

Tretia nedeľa v Cezročnom období

 Obrázok ku katechéze:
Tretia nedeľa v Cezročnom období

Druhá nedeľa v Cezročnom období
Obrázok ku katechéze:
Druhá nedeľa v Cezročnom období
Rozvrh Pána Ježiša – vzor
Rozvrh Pána Ježiša – úloha

Krst Krista Pána

Obrázok ku katechéze:
Krst Krista Pána

Zjavenie Pána

Obrázok ku katechéze:
Zjavenie Pána

Krista Kráľa

Obrázok ku katechéze:
Krista Kráľa

33. Nedeľa cez rok

Obrázok ku katechéze:
33. Nedeľa cez rok
a
32. Nedeľa cez rok
Obrázok ku katechéze:
32. Nedeľa cez rok

Sviatok Všetkých svätých 

Obrázok ku katechéze:
Sviatok Všetkých svätých

30. nedeľa v cezročnom období

Obrázok ku katechéze:
30. Nedeľa cez rok

11. nedeľa v cezročnom období

Obrázok ku katechéze:
11. Nedeľa cez rok

Nedeľa Najsvätejšej Trojice

Obrázok ku katechéze:
Najsvätejšej Trojice

Nedeľa Zoslania Ducha Svätého

Obrázok ku katechéze:
Zoslanie Ducha Svätého

7. Veľkonočná nedeľa

 Obrázok ku katechéze:
7. Veľkonočná nedeľa

6. Veľkonočná nedeľa

Obrázok ku katechéze:
6. Veľkonočná nedeľa

5. Veľkonočná nedeľa

Obrázok ku katechéze:
5. Veľkonočná nedeľa
a

4. Veľkonočná nedeľa

Obrázok ku katechéze:
4. Veľkonočná nedeľa
a

3. Veľkonočná nedeľa

Obrázok ku katechéze:
3. Veľkonočná nedeľa
a

2. Veľkonočná nedeľa

Obrázok ku katechéze:
2. Veľkonočná nedeľa