S radosťou Vám oznamujeme, že náš spolubrat Martin Benko SJ príjme 10. apríla o 10.30 kňazskú vysviacku v jezuitskom Kostole Najsvätejšej Trojice v Trnave. Svätiteľom bude arcibiskup Cyril Vasiľ SJ. Vzhľadom na pandemickú situáciu sa slávnosť bude konať iba v úzkom kruhu najbližších. Vysviacku však bude možné sledovať ONLINE na nasledujúcom linku: https://www.youtube.com/watch?v=C4DfsRmt27Q

Budeme radi, ak sa aspoň takýmto spôsobom spojíte v duchu s nami a podporíte Martina svojimi modlitbami.

Slávnosť je ohlásená na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva v Trnave a môže sa konať pri dodržaní protipandemických opatrení. Účastníci disponujú negatívnym výsledkom testu nie starším ako 12 hodín.