Sv. Ignác z Loyoly komunikoval s jezuitmi, ktorí žili svoje poslanie v rôznych misiách po celom svete prostredníctvom listov, ktoré si vzájomne vymieňali. Tento spôsob komunikácie ostal zachovaný v Spoločnosti Ježišovej dodnes. Keďže vývoj šiel dopredu a doba sa oproti Ignácovým časom výrazne zmenila, dnes okrem listou na komunikáciu využívame tak, ako celý svet kráčajúc s dobou, rôzne sociálne siete, ktoré dávajú možnosť ihneď sa podeliť s čímkoľvek a kýmkoľvek na celom svete za krátky okamih.

V dňoch od 8. do 11. mája sa uskutočnilo stretnutie jezuitov a spolupracovníkov (JesWebCom), ktorí pracujú v mediálnych a komunikačných centrách jednotlivých provincií v Európe, aby strávili spoločný čas a reflektovali o tom ako využívajú sociálne siete v apoštolátoch Spoločnosti Ježišovej na starom kontinente. Tohtoročné stretnutie organizovala Britská provincia. Účastníci sa stretli v duchovnom centre sv. Kataríny v Londýne.

Stretnutie otvoril britský provinciál P. Damian Howard SJ. Prvým a dôležitým bodom bolo ignaciánske obzretie sa za našim poslaním v komunikáciách cez modlitbu exámenu. Pozorovať ako Boh koná v našom poslaní, kde nachádzame útechu – radosť, silu, život, a ako toto komunikujeme.

Počas celého stretnutia sme mali možnosť zdieľať sa o tom ako využívame v našich apoštolátoch sociálne siete, s akými ťažkosťami a výzvami sa stretávame. Inšpiratívne boli prezentácie jednotlivých jezuitských diel v britkej provincii. To, ako sú prítomní na sociálnych sieťach ako inštitúcie a čo to pre nich znamená. Dôležitou otázkou bolo čo a ako komunikovať na sociálnych, aby to nebolo len o predstavovaní činnosti samotného apoštolátu, ale hlavne ako v duchu ignaciánskeho Magis (viac) pomôcť ľuďom hľadať a nachádzať Boha, čo je veľkou výzvou pre všetky jezuitské apoštoláty v provinciách Európy. V tomto kontexte dlhoročným a úspešným projektom v Británii je Pray as you go (Modlitba na cestu), ktorý vznikol roku 2006. Ide o krátke meditácie, ktoré pomáhajú každý deň na chvíľku sa zastaviť a ostať v modlitbe tam, kde sa človek práve nachádza. Dnes sú okrem anglickej dostupné aj ďalšie jazykové verzie.

Okrem toho, v kontexte komunikácie sme sa zastavili pri citlivej téme tákajúcej sa zneužívaní v cirkvi a pri tom ako o tom komunikovať. So svojimi skúsenosťami sa podelili Francúzi, Portugalci, Íri a Španieli, ktorí museli otázke zneužívania čeliť a komunikovať o tom, čo sa udialo v ich krajinách. Niektorí boli pripravení viac, iní menej.

Okrem prezentácií súčasťou programu boli aj workshopy kedy sme pripravovali stránky na Instagrame zameraná na jezuitské poslanie, spiritualitu, povolania, čo bolo veľmi zaujímavé a obohacujúce.

Nechýbali spoločné zdieľania v skupinách, reflexie a tiež neformálne zdieľania počas spoločne stráveného času, kedy sme mali možnosť rozprávať o radostiach aj výzvach, ktoré nás sprevádzajú každý deň v tomto dôležitom poslaní komunikovať Božiu útechu.

Info a foto: Peter Buša SJ