V uplynulých dňoch 28. marca až 1. apríla 2022 sa uskutočnil Kongres spravodlivosti a ekológie v španielskej Loyole, ktorý organizovalo Jezuitské Európske sociálne centrum v Bruseli a jeho poslaním je reflektovať život, politiku a prax Európskej únie. Celý kongres sa niesol v duchu spolupráce, odovzdávaní praktických skúseností a modlitby.

Vyše 150 účastníkov, jezuitov aj laikov, z 26 krajín sa stretli v rodisku sv. Ignáca v Loyole v Španielsku. Zastúpenie malo aj Slovensko. Už niekoľko rokov sme snívali o tom, že spojíme na jednom kongrese rôzne naše organizácie, ktoré patria do siete jezuitských európskych provincií. Prvým cieľom teda bolo posilnenie toho, čo my nazývame apoštolský organizmus Spoločnosti Ježišovej, aby sme my jezuiti a naši spolupracovníci spolu, vedeli účinne odpovedať na problémy dnešných časov.

Páter Dušan Bezák SJ uviedol, že zo Slovenska spolu s ním prišli ešte traja členovia Centra pomoci pre rodinu v Trnave – Kristína Königová, páter Matej Kasan a Michal Lipovský. P. Bezák pokračuje: „Myslím, že tieto výstupy, ktoré budú z tohto kongresu zaznejú veľmi silne v našich provinciách takže očakávame, že následne aj provinciálny predstavení jednotlivých európskych provincií začnú aj podľa záverov kongresu konať.“

Enikő Fehéreková, organizátorka kongresu, povedala že závery z kongresu sú zhrnuté v jednom dokumente kde je súbor konkrétnych úvah a návrhov, ktoré môžu priniesť ovocie nielen v práci organizácií prítomných v Loyole, ale aj celej misii európskych jezuitských provincií. Riešia sa tu témy ako migrantská kríza, ekológia a takisto vojna. Potrebovali by sme viac ľudí, ktorí sú odhodlaní zmeniť svet k lepšiemu.

Páter Franck Janin SJ, prezident konferencie európskych jezuitských provinciálov, uviedol, že na kongrese sa zúčastnili naše jezuitské sociálne diela, ktoré pracujú spoločne v pomoci utečencom, napríklad z Ukrajiny. To je veľmi dobrý príklad, čo môžeme dosiahnuť, keď pracujeme spoločne. A rovnaká výzva je to aj čo sa týka klimatickej zmeny, nie je to niečo, čo sa prejavuje iba na Slovensku, alebo Taliansku, alebo Španielsku, táto zmena prebieha všade, a preto, len ak pracujeme spolu, tak vieme tomuto čeliť.

Informoval a foto: Michal Lipovský