Čo prináša letné dvojčíslo časopisu Posol?

Ako byť pokojný v súženiach a ako sa učiť vnímať pokoj ako Ježišov dar – tomu sa venuje v rubrike Stále aktuálne slová pápež František. Píše: „Ježišov pokoj v každodennom živote, Ježišov pokoj v súženiach a s tou troškou zmyslu pre humor, s ktorým sa nám lepšie dýcha – nech nám Pán daruje tento pokoj, pochádzajúci od Ducha Svätého,  pokoj, ktorý nám pomáha niesť na pleciach ťažkosti života.“

V úvodníku s názvom Povolanie ku svätosti v letnom dvojčísle možno nájsť tému Odhodlanie a horlivosť.  „Svätý Pavol VI. pokladal za prekážku evanjelizácie nedostatok horlivosti a nádeje. Horlivosť spájal s radosťou. Často sme pohodlní. Ježiš nás však volá, aby sme zašli na hlbinu a spustili siete. Máme dať svoj život do jeho služieb.“ To je len niekoľko myšlienok z pápežovho formačného dokumentu, ktorý Posol prináša na pokračovanie vo voľnom prerozprávaní.

Katarína M. Tóthová pokračuje v cykle Ctitelia Božského Srdca a ich modlitby. Venuje sa opäť osobnosti  svätého Ignáca z Loyoly, mystika, zakladateľa rehole jezuitov. Približuje predovšetkým jeho rozhodnutie slúžiť Bohu, to, ako sa po zážitku obrátenia vydal na duchovnú cestu života, cestu svätosti a čo ho primälo zmeniť život.

Páter Milan Hromník tentokrát ponúka čitateľom svoje podnetné duchovné úvahy k jednotlivým desiatkom slávnostného ruženca.

V rubrike Apoštolát modlitby sa autorka Andrea Eliášová venuje  pápežovmu úmyslu na mesiac júl, súvisiacom s modlitbami za politikov, vedcov a ekonómov, aby spolupracovali pri ochrane oceánov. K augustovému úmyslu pripája autorka svedectvo o svätom starostovi v sandáloch – Giuseppem Castagnettim,  ktorého proces blahorečenia už sa pripravuje.  Duchovný syn pátra Pia je aj pre súčasníkov pôsobiacich vo verejnej sfére vzorom v pokore, práci na spoločnom dobre i v rodinnom živote.

Páter Ján Ďurica SJ v cykle Biblia a morálka objasňuje tému „Darovanie Syna a jeho morálne dôsledky podľa Pavlových listov a iných listov.“  Pripomína, že podľa apoštola Pavla nie je možné mravný život pochopiť inak ako veľkodušnú odpoveď na Božiu lásku a na dar, ktorý nám dal Boh.

V rubrike V radosti i bolesti nájde čitateľ svedectvá o pomoci svätej Filomény v dnešnej dobe, a to v chorobách i rôznych neriešiteľných situáciách. Autorka Andrea Eliášová sa pritom opiera o konkrétne svedectvá ľudí, ktorí sa vyznávajú z úcty k mučeníčke, ktorej kult na Slovensku vzrastá a prináša svoje plody.

Svedectvo o láskavom Bohu: tak nazvala svoj poučný autentický príbeh  autorka Zuzana, 42-ročná žena, novoobrátená kresťanka. Píše o hlbokom Božom dotyku cez ťažké zdravotné problémy a o tom, ako Božia „lekcia“ zmenila jej postoje a život.

Emília Verešová sa v povzbudivom príspevku Rozhovor s nebeskou Matkou delí o svoj vzťah k Panne Márii. Opisuje dôvody, prečo denne berie do rúk ruženec a akým spôsobom jej Boh dal pochopiť, že modlitba nie je povinnosť, ale rozhovor, prejav lásky.

Páter Milan Hromník si v rubrike Z našich dejín opäť všíma stopy kresťanstva v názvoch našich miest a obcí. Píše o tom, ktoré slovenské obce a mestá dostali názov podľa zasvätenia kostola – napríklad Najsvätejšej Trojice, Ducha Svätého, Svätého Kríža. Vysvetľuje, ako dostali svoj názov obce pomenované podľa mien jednotlivých svätcov: Anna, Alžbeta, Jakub, Juraj, Hedviga atď. Tieto nové poznatky čitateľom pomáhajú uvedomiť si krásu, silu a vplyv kresťanského dedičstva na Slovensku.

V rubrike Posol deťom malým i veľkým skúsená autorka Gabriela Spustová vysvetľuje deťom,  čo sú sväteniny, pričom k článku nechýbajú ani jej motivačné otázky.

V tradičnej rubrike Letom svetom sa čitatelia dozvedia napríklad to, že Arménsko bolo prvou krajinou, ktorá oficiálne prijala kresťanstvo – v roku 301, alebo tiež to, že ruský prezident Vladimír Putin v júli opäť navštívi pápeža Františka (ide už o ich tretie stretnutie). Redakcia tiež informuje, že rehoľa františkánov – minoritov pôsobí v 68 krajinách. V rubrike sa čitatelia dočítajú aj ďalšie zaujímavosti zo sveta Cirkvi.

Mami, nerieš… Herečka a recitátorka Eva Žilineková cez vzťah k už dospelému synovi tentoraz reflektuje tému oddychu, dovoleniek. Uvažuje, ako múdro kráčať životom.

***
Časopis Posol je mesačník slovenských katolíkov, vydáva ho Spoločnosť Ježišova vo vydavateľstve Dobrá kniha v rámci tlačového apoštolátu. Zakúpiť si ho môžete v predajniach Dobrá kniha, Lúč, Spolok sv. Vojtecha i v katolíckych kostoloch, predplatiť vo vydavateľstve Dobrá kniha.