V polovici januára 2021 už uplynulo 100 dní odvtedy, keď bol páter Stan Swamy SJ obvinený a prevezený do väzenia v Bombaji. Národná vyšetrovacia agentúra p. Swamyho obvinila z jeho prepojenia na zakázané extrémistické skupiny Maoistov a Naxalitov.
Demonštrácie a petície, ktoré podpísali státisíce ľudí na celom svete, doteraz žiaľ, nepriniesli výsledky. Generálny predstavený Spoločnosti Ježisovej, páter Arturo Sosa SJ, poďakoval všetkým za solidaritu s 80-ročným indickým jezuitom, ktorý vždy stál na strane chudobných. Sme s ním vyhlásil a opäť vyzval na okamžité prepustenie pátra Swamyho. Vyjadrujem svoju solidaritu a naďalej podporujem p. Stanleyho a všetkých ostatných, ktorí sú na strane bezbranných kmeňov a marginalizovaných sociálnych skupín, ktorým teraz hrozí väzenie.“

Ped niekoľkými dňami sa k jezuitom dostal list, ktorý vo väzení napísal p. Stan Swamy. Bol zverejnený na webovej stránke Sekretariátu pre sociálnu spravodlivosť a ekológiu Spoločnosti Ježišovej.

Najskôr by som rád vyjadril svoje hlboké uznanie za obrovskú solidaritu, ktorú mnohí vyjadrili za posledných 100 dní, odkedy som uväznený. Správa o takej veľkej solidarite mi dodáva mimoriadnu silu a odvahu, a to zvlášť, keď vo väzení jedinou istotou bola neistota. Tak tu žijeme z dňa na deň.
Ďalšou silnou skúsenosťou za posledných sto dní je situácia väzňov čakajúcich na súdny proces. Väčšina z nich pochádza z ekonomicky a sociálne slabších vrstiev. Mnoho z týchto ubohých väzňov, ktorí čakajú na súdny proces, nevie, z čoho sú obvinení, nevideli ani svoje obvinenia a sú tak už niekoľko rokov vo väzení bez akejkoľvek pomoci, či už právnej alebo inej. Všeobecne platí, že takmer všetci ľudia, ktorí tu čakajú na súd, sú nútení obmedziť sa na to najnutnejšie pre svoje prežitie, či už sú bohatí alebo chudobní. To všetko vytvára pocit bratstva a komunity, ktorý umožňuje nadviazať kontakt aj v takejto zložitej situácii. Na druhej strane som v skupine šestnástich obžalovaných, ktorí sa nemali možnosť stretnúť, pretože sme väznení v rôznych väzniciach, alebo v rôznych oddeleniach toho istého väzenia. Aj napriek tomu si budeme spoločne spievať pieseň: Vtáčik v klietke ešte stále dokáže spievať.

Stan Swamy SJ

P. Stan Swamy SJ pôsobí posledných 15 rokov ako ochranca ľudských práv v Bagaiche v jezuitskom centre pre sociálne aktivity. Primárne spolupracoval s Adivasis (domorodé spoločenstvo) na ochrane a šírení ich práv zakotvených v Ústave Indie.
Do izby p. Swamyho vtrhli 2-krát, raz 28. augusta 2018 a neskôr znova 12. júna 2019. Vypočúvali ho viac ako 15 hodín v rozpätí 5 dní v mesiacoch júl – august 2020. O niekoľko týždňov neskôr, 9. októbra 2020, bol obvinený a prevezený do väzenia v Bombaji. Obvinený bol z Nezákonnej činnosti podľa Zákona z roku 1967, podľa ktorého je obvinenému odopretá kaucia.
P. Swamy vyjadril svoju oddanosť Ústave Indickej republiky a je za presadzovanie pokojných prostriedkov na vyjadrenie disentu pri spochybňovaní akejkoľvek formy nespravodlivosti na obyvateľstve, páchanej zo strany štátu a polície. Páter Swamy neváhal vždy hovoriť pravdu vladnúcej moci a odhaľovať rozsiahle zneužívanie právomoci pomocou protiteroristických nariadení a zákonov proti vzburám, ako aj zaberanie pôdy bez náležitých konzultácií. Dôsledne tiež zdokumentoval a zverejnil nevýslovné utrpenie stoviek adivaských mladých ľudí, ktorí boli falošne zapletení a uväznení za uplatňovanie práv na ochranu vlastných zdrojov.

Zdroj a foto: sjesjesuits.global