Čo prináša májové vydanie časopisu Posol?

V rubrike Stále aktuálne slová sa pápež František venuje téme Modlitba a obeta. Pripomína otázku, ktorú Panna Mária položila pastierikom pri zjavení vo Fatime: „Chcete sa obetovať Bohu?“ V tejto súvislosti sa Svätý Otec osobitne obracia k chorým so slovami: „Drahí chorí, žite svoj život ako dar a tak ako pastierikovia povedzte Márii, že sa chcete z celého srdca obetovať Bohu.“ Takáto obeta je podľa pápeža duchovným bohatstvom pre každé kresťanské spoločenstvo.

 Chcete sa obetovať Bohu? – pod týmto názvom nájde čitateľ úvodník od žilinského diecézneho biskupa Mons. Tomáša Galisa o dôležitom odkaze Fatimy a fatimských mariánskych zjavení pre Európu i svet v 21. storočí. Tým odkazom je modlitba a pokánie v každom čase.

Katarína M. Tóthová pokračuje v cykle Ctitelia Božského Srdca a ich modlitby. Pripomína mystické poznanie svätej Terézie z Avily o cene nesmrteľnej duše stvorenej na Boží obraz. Rozoberá Teréziinu úvahu o duši ako „vnútornom hrade“, pričom upozorňuje na to, ako sa človek môže chrániť pred odvekým nepriateľom spásy. Cez dielo mystičky ponúka inšpirácie, ako sa nevychýliť v celoživotnom zápase o dobro a svätosť.

Páter Andrej Filipek SJ z bratislavskej rehoľnej komunity jezuitov ponúka v časopise Posol nevšedné svedectvo nazvané Obraz Snímanie z kríža. Približuje históriu jedného svadobného daru a  s ním spojený príbeh, ktorého aktérom sa stal.

Finančníci a dobro duší – tak nazvala Andrea Eliášová svoj príspevok v rubrike Apoštolát modlitby. Venuje sa téme modlitbového úmyslu pápeža Františka na mesiac máj. Autorka prináša v tejto súvislosti niekoľko svedectiev zo života kouča, ekonóma Jána Košturiaka, ktorý spája podnikanie s duchovnou optikou. Výsledkom je pozoruhodné duchovné ovocie v jeho živote, živote rodiny i jeho priateľov a kolegov.

Moja starká a svätý Jozef je názov článku mladej autorky Veroniky, ktorá sa delí o hlboký vzťah svojej starej mamy k svätcovi, ktorého Rok práve prežívame v Cirkvi. Slová vnučky môžu byť inšpiráciou aj pre iných mladých ľudí: Veronika totiž pomáha zachytiť príbehy a zážitky do knižky, ktorá bude vzácna pre celú rodinu. Má názov Spomienky mojej starej mamy.

Anna Abasová vo svojom príspevku reaguje na výzvu svätého Jána Pavla II. – Nebojte sa! Prezrádza, že keď ju počas prvej návštevy Slovenska tento pápež vyslovil, pomáhala pútnikom ako zdravotníčka. V tejto súvislosti vyzýva čitateľov, aby si pápežov odkaz pripomínali aj v čase covidu.

Páter Ján Ďurica SJ v cykle Biblia a morálka rozoberá cez duchovnú reflexiu niektoré kritériá pre riešenie morálnych problémov.

Rubrika V radosti i bolesti tentoraz ponúka nevšedný príbeh Juraja Brošniaka, staviteľa a obnoviteľa fár, kostolov i kaplniek v Čechách a na Slovensku. Príbeh s titulkom Z kriminálu k záchrane kostolov a duší vyrozprával redaktorke Andrei Eliášovej pred niekoľkými rokmi. Pripomína vlastný pohnutý osud a pády na dno, z ktorých ho vyslobodila Matka Božia svojím „záchranným lanom“.

Rehoľná sestra Katarína Krištofová, postulátorka procesu svätorečenia Matky Alfonzy Márie Eppingerovej a členka Kongregácie Božského Vykupiteľa opisuje čitateľom ďalšie pozoruhodné svedectvo, ktoré je ovocím príhovoru uvedenej blahoslavenej. Sprevádza ho titulok Náhle uzdravenie pátra Alexandra. Na svetlo verejnosti sa takto prvý raz dostáva príbeh človeka, ktorému už chystali šaty do rakvy, keď zázračne zasiahla pomoc mystičky z Niederbronnu. Nechýbajú ani myšlienky blahoslavenej Matky Alfonzy.

Páter Milan Hromník pokračuje v cykle Výklad loretánskych litánií. Prináša ďalšiu časť tejto témy, ktorú vystihuje podtitul: Vzťah oslávenej Panny Márie k ľudstvu. Autor v príspevku objasňuje jednotlivé invokácie k Panne Márii – Kráľovnej.

Rubrika Čítanie z Dobrej knihy dáva tentoraz do pozornosti knihu amerického jezuitu Johna W. O´Malleyho s názvom Dejiny jezuitov. Od Ignáca po Františka. Poskytuje prehľad toho najdôležitejšieho, čo Spoločnosť Ježišova vo svojich dejinách zažila, dokázala, vytrpela, priniesla…

V rubrike Z našich dejín nájdu čitatelia článok pátra Ladislava Csontosa SJ Paľko Horský z Vlkolínca. Opisuje v ňom jednu zo zaujímavých postáv Spoločnosti Ježišovej na Slovensku. Páter Horský pôsobil v malebnej dedinke zapísanej v zozname Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO a zanechal tam hlbokú stopu v srdciach ľudí. Príspevkom redakcia pripomína Jubilejný rok svätého Ignáca z Loyoly, ktorý sa začne 20. mája tohto roku na 500. výročie jeho zranenia v Pamplone, čo bolo začiatkom jeho obrátenia.

V rubrike Posol deťom malým i veľkým sa tentoraz skúsená autorka Gabriela Spustová obracia na deti s príbehom Kvapôčky a Vetríčka, ktorý deťom približuje Ježišových prvých učeníkov. Pripája i motivačné otázky k téme.

Vedeli ste, že Vatikán schválil nové medzinárodné pútnické miesto? Stala sa ním svätyňa v juhokórejskom meste Seosan. Katolíkom pripomína zaživa pochovaných ľudí počas prenasledovania kresťanov v rokoch 1866 – 1882. Nielen túto informáciu prináša tradičná rubrika Letom svetom. Možno sa z nej dozvedieť napríklad to, že v Bangladéši vznikla iniciatíva Jeden strom za každého katolíka ako odpoveď na dokument pápeža Františka o ochrane stvorenstva. Aj ďalšie zaujímavé fakty zo života Cirkvi ponúka spomínaná rubrika.

Autorka Magda Košútová píše O duchovnej literatúre… Opisuje úsmevnú príhodu z detstva, ktorá súvisí s tlačovým apoštolátom.

***
Časopis Posol je mesačník slovenských katolíkov, vydáva ho Spoločnosť Ježišova vo vydavateľstve Dobrá kniha v rámci tlačového apoštolátu, zakúpiť si ho môžete v predajniach Dobrá kniha, Lúč, Spolok sv. Vojtecha i v katolíckych kostoloch, predplatiť vo vydavateľstve Dobrá kniha.