Svetová sieť modlitby pápeža známa ako „Apoštolát modlitby“ šírením pravidelných mesačných úmyslov zjednocuje veriacich v účasti na apoštoláte celej Cirkvi obetovaním osobnej modlitby, práce, radostí i utrpení každého dňa v spojení s Kristovou eucharistickou obetou. Robí tak formou nasledujúcej modlitby obetovania dňa:

Nebeský Otče, obetujem ti celý svoj deň a svoje modlitby, práce, radosti aj utrpenia v spojení s tvojím Synom Ježišom Kristom, ktorý sa ti stále obetuje vo svätej omši za spásu sveta. Nech ma Duch Svätý vedie a nech mi dá silu svedčiť o tvojej láske. S Pannou Máriou, Matkou nášho Pána a Matkou Cirkvi, prosím za úmysly Svätého Otca a našich biskupov na tento mesiac:

Všeobecný úmysel: Modlime sa za cirkevné hnutia a spoločenstvá, aby čoraz viac objavovali svoje evanjelizačné poslanie a aby vlastné charizmy dávali do služieb celého sveta.

Úmysel našich biskupov: Aby sa v rodinách rozvíjali evanjeliové́ hodnoty lásky a spoločenstva.

Úvaha k všeobecnému úmyslu

„Cirkevné hnutia sú darom, sú bohatstvom Cirkvi! To je to, čím ste! Hnutia obnovujú Cirkev svojou schopnosťou dialógu v službe evanjelizačného poslania.  Každý deň znovu objavujú vo svojej charizme nové spôsoby, ako ukázať fascináciu a novosť evanjelia.

Tým, že hovoria rozličnými jazykmi – vyzerajú rozdielne, ale je to tvorivosť, ktorá vytvára tieto rozdiely -, ale vždy s porozumením a k dosiahnutiu vzájomného pochopenia. A tým, že pracujú v službách biskupov a farností, aby sa vyhli pokušeniu uzavrieť sa do seba… pretože to môže byť nebezpečenstvo, však?

Vždy je potrebné zostať v pohybe, reagovať na podnety Ducha Svätého, na výzvy, na zmeny v dnešnom svete. Udržujte sa v harmónii Cirkvi, pretože harmónia je darom Ducha Svätého.

Modlíme sa, aby hnutia a cirkevné spoločenstvá každý deň znovu objavovali svoje poslanie, evanjelizačné poslanie, dávali vlastné charizmy do služieb potrebám sveta. Do služieb.“

(Pápež František, 2. mája 2023)

 

 

Zrod Apoštolátu modlitby v roku 1844 vo Francúzsku a následné rozšírenie tejto iniciatívy po celom svete sa spája s rehoľou jezuitov. Jej spiritualita má základ v úcte k Ježišovmu Srdcu, v prijatí jeho výzvy aktívne sa zapojiť do záchrany sveta Božím milosrdenstvom. Praktizovanie tejto spirituality spočíva v obetovaní bežných každodenných aktivít, modlitieb, radostí a utrpení na úmysly Svätého Otca.

Svetová sieť modlitby pápeža dnes funguje v 98 krajinách a je spojený aj s Eucharistickým hnutím mládeže. Na šírenie úmyslov Svätého Otca a pomoc ľuďom prehĺbiť sa v duchovnom živote tradične využíva časopis Posol Božského Srdca Ježišovho. V posledných rokoch sa rozvinuli aj ďalšie mediálne formy modlitby. Patria sem krátke videá s úmyslom Svätého Otca, publikované raz mesačne na sociálnych sieťach (www.ilvideodelpapa.org) a tiež ponuky digitálnej platformy s dennými meditatívnymi podnetmi (www.clicktopray.org) vo viacerých svetových jazykoch.

Foto: vaticannews.va, Peter Buša SJ