Čo prináša májové číslo časopisu Posol?

Spolu s Máriou prežívame tento mesiac, zasvätený práve jej. „Ak sa niekto cíti sám, opustený, ona je mu nablízku, … odpovedá na naše prosby, chráni nás,“ pripomína pápež František. Podnetné myšlienky o Božej i našej Matke si môžete prečítať v rubrike Stále aktuálne slová.

Duch odpúšťajúcej lásky – to je názov májového úvodníka z pera pátra Jozefa Šuppu. „Ježiš chce, aby sme odpúšťali zo srdca… s vierou a láskou, ktoré Boh vlieva do našich sŕdc,“ povzbudzuje autor a vyzýva, aby sme prosili Ducha Svätého o svetlo a dar odpustenia.

Rubrika Úcta k Ježišovmu Srdcu prináša ďalšiu časť cyklu článkov na tému Srdce Božieho Syna. Autor, kanadský jezuita Gaston Roberge, tentokrát ponúka pohľad na ľudské telo v súčasnej kultúre. Vysvetľuje, ako úcta k Ježišovmu Srdcu pomáha získať aj zmysel pre hodnotu a dôstojnosť nášho ľudského tela.

Rubrika Apoštolát modlitby pozýva k spoločnej modlitbe s pápežom za formáciu bohoslovcov a zasvätených. Autor príspevku páter Jozef Bartkovjak SJ na základe slov Svätého Otca i dokumentov Cirkvi uvažuje o dôležitosti kvalitnej prípravy na duchovné povolanie. Pripomína tiež úlohu spoločenstva, ktoré má modlitbami podporovať rehoľníkov, rehoľníčky a bohoslovcov, aby rástli vo svojom povolaní a stávali sa vierohodnými svedkami evanjelia.

Buďme svätí, lebo Pán, náš Boh, je svätý – takto nazval svoj príspevok Branislav Balogh. Približuje návštevu apoštolského nuncia na mládežníckej svätej omši u jezuitov v Bratislave. Mons. Nicola Girasoli svojím radostným ohlasovaním povzbudil všetkých prítomných. Pozval mladých, aby budovali svoj osobný vzťah s Kristom a zakúsili dotyk svätosti Boha v každodennom živote. Srdečná atmosféra vládla aj na stretnutí po svätej omši v priestoroch teologickej fakulty.

Žalmy – duchovný poklad ľudstva. V druhej časti nového cyklu článkov biblista páter Ján Ďurica SJ vysvetľuje okolnosti vzniku najpoužívanejšej a najobľúbenejšej knihy Biblie. Zdôrazňuje pritom, že odovzdávanie Božieho slova sa deje po generačnej línii, v rodine.

Nebo je blízko! – pod týmto názvom čitatelia nájdu spomienky rehoľnej sestry Kajetány Magdolenovej, ktorá vo veku 100 rokov nedávno odišla k Pánovi. Jej životný príbeh sa zachoval vďaka pátrovi Šuppovi, takisto rodákovi z Chynorian. Ešte v roku 1982 sestrička sviežim štýlom opísala svoju cestu do rehole vincentiek – Dcér kresťanskej lásky. Aj po prežitých skúškach ďakovala za milosť povolania: „Patriť Kristovi, to pokladám za väčšie vyznamenanie ako kraľovať vo svete.“

Zmŕtvychvstalý – Darca Ducha Svätého, to je ďalšia téma, ktorej sa venuje páter Milan Hromník. Uvažuje nad tým, kto je Duch Svätý: „dych lásky a jednoty medzi Bohom Otcom a Božím Synom Ježišom Kristom“.  Opisuje jeho pôsobenie v dejinách. Pripomína, ako je možné získať Ducha Svätého a dať sa ním viesť.

Sila viery, lásky a trpezlivosti – pod týmto názvom čitatelia nájdu príbeh, na ktorý rada spomína jeho autorka Anna Abasová: vieru a lásku mala mladá žena, ktorá túžila nájsť si dobrého manžela – a Boh odmenil jej trpezlivosť…

V rubrike Z našich dejín páter Ladislav Csontos SJ píše o svojom rehoľnom spolubratovi. Páter Alojz Dlugi (1925 – 2010), rodák zo Spiša, ako študent filozofie zažil „barbarskú noc“ a nútené práce v PTP. Tajnú vysviacku prijal z rúk biskupa Pavla Hnilicu. Bol odsúdený a väznený za „velezradu“. Po roku 1989 pôsobil v Nitrianskej diecéze, neskôr v Piešťanoch, naposledy v Báči ako duchovný správca rehoľných sestier.

Rubrika Čítanie z Dobrej knihy dáva tentoraz do pozornosti zaujímavú knihu amerického jezuitu Jamesa Martina Môj život so svätými. Píše o tom, ako sa známi svätci, ale aj osobnosti svätého života postupne stávali jeho spoločníkmi, priateľmi, vzormi. Nechýba úryvok z knihy, ktorá sa stala v USA bestsellerom a získala viacero ocenení.

Rubrika Naši nebeskí priatelia prináša stručný životopis svätého Jána Avilského, horlivého kňaza zo 16. storočia. Pôsobil vo viacerých španielskych mestách, jeho kázne priťahovali zástupy ľudí jednoduchých i vzdelaných. Pápež Benedikt XVI. ho v roku 2012 vyhlásil za učiteľa Cirkvi.

Ježiš vzkriesi Lazára. Tento evanjeliový príbeh vysvetľuje skúsená autorka Gabriela Spustová svojím zrozumiteľným, živým štýlom v rubrike Posol deťom malým i veľkým. Pripája motivačné otázky pre deti spojené so súťažou pre malých čitateľov.

O viacerých zaujímavostiach a udalostiach z Cirkvi u nás i vo svete sa čitatelia dozvedia v tradičnej rubrike Letom svetom.

Iskry svätého Ignáca – myšlienky zakladateľa jezuitov s úvahami Gabriela Hevenešiho SJ nanovo spracovali páter Vlastimil Dufka SJ a sestra Lívia Marková CJ. Ďalšia z uvedených „iskier“ má názov Kto miluje, vidí Boha všade.

Časopis Posol je mesačník slovenských katolíkov, vydáva ho Spoločnosť Ježišova vo vydavateľstve Dobrá kniha v rámci tlačového apoštolátu. Zakúpiť si ho môžete v predajniach Dobrá kniha, Lúč, Spolok sv. Vojtecha i v katolíckych kostoloch, predplatiť vo vydavateľstve Dobrá kniha.