Čo prináša marcové vydanie časopisu Posol?

„Cítiš sa otrávený, smutný? Cítiš, že tvoj život nenapreduje, je plný ťažkostí a aj choroby? Pozeraj na Ukrižovaného,“ radí pápež František v rubrike Stále aktuálne slová. Pripomína, že iba v Kristových ranách nachádzame uzdravenie. Ony sú – podľa pápeža – kľúčom na prekonanie našich púští, kľúčom k našej spáse i trpezlivosti na ceste životom.

V cykle Povolanie ku svätosti čitatelia nájdu ďalšiu časť voľne prerozprávaného dokumentu Svätého Otca – tentokrát o hrozbe ideológií, ktoré oslabujú jadro evanjelia. Pápež upozorňuje, že sa mýlia kresťania, ktorí požiadavky evanjelia oddeľujú od osobného vzťahu k Bohu, a že škodlivému ideologickému omylu podliehajú aj tí, ktorí nedôverujú sociálnemu úsiliu druhých.

Katarína M. Tóthová pokračuje v cykle Ctitelia Božského Srdca a ich modlitby. Venuje sa osobnosti svätého Klaudia La Colombiéra (1641 – 1682). Približuje, ako mu rehoľná sestra Margita Mária Alacoque postupne odkrývala svoj duševný svet a on vnímal, že Stvoriteľ si ju vyvolil za šíriteľku úcty k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Napokon aj „páter Klaudius zahorel netušenou láskou“ k Srdcu Pána a zasvätil sa mu. Uviedol tiež na správnu mieru nejasnosti týkajúce sa osobnosti Margity Márie.

„Ďakujem ti, Bože. Si živý,“ týmito slovami končí svoje svedectvo Ján Černý z Bratislavy. Cez vlastné životné skúsenosti a osobitný zážitok so starenkou ponúka čitateľom pôsobivú úvahu o tom, ako nájsť živého Ježiša medzi ľuďmi. Príspevok nazval Cesta s Kristom.

V rubrike Apoštolát modlitby sa autorka Andrea Eliášová venuje osobnosti statočného talianskeho kňaza dona Puglisiho, ktorý evanjelium šíril aj medzi členmi mafiánskych rodín, za čo zaplatil životom. Napriek tomu jeho príklad a svedectvo medzi ľuďmi stále žijú a pápež Benedikt XVI. udelil povolenie pripočítať kňaza medzi mučeníkov.

Obrat k Bohu – takýto názov má ďalší úryvok z knihy Dynamickí katolíci od austrálskeho autora Mathewa Kellyho, ktorý po celom svete prednáša o siedmich pilieroch katolíckej spirituality. Hovorí aj o tom, prečo práve spoveď pokladá za najdôležitejší pilier duchovného života.

 Páter Ján Ďurica v cykle Biblia a morálka tentoraz objasňuje tému Božie kráľovstvo, nová Zmluva a Ježišova osoba. Pripomína, že „oslávený a živý Ježiš Eucharistiou obnovuje novú Zmluvu, ktorú s nami uzatvoril v krste, a zjednocuje naše srdcia so svojím Božským Srdcom. Tak nám už v každej svätej omši dáva okúsiť záblesk neba v našom živote a účasť na Božom kráľovstve.“

V rubrike V radosti i bolesti nájde čitateľ silné svedectvo autorky Anežky s výstižným názvom Láska všetko vydrží. Delí sa o svoju životnú skúsenosť. Vlastné utrpenie, ktoré dokázala obetovať za šťastie a radosť druhých ľudí, prinieslo ovocie v podobe narodenia dieťaťa.

Svätý Alojz – dokonalý nasledovník Krista – pod týmto názvom páter Ján Benkovský prináša portrét jezuitského svätca, mučeníka lásky, patróna študentov, ale aj chorých na aids. Jubilejný rok svätého Alojza sa končí, no životný príklad obetavého rehoľníka nás môže naďalej inšpirovať k dokonalejšiemu nasledovaniu Ježiša Krista.

Anna Abasová v príspevku Svetlo pre dušu oceňuje službu nemocničných kňazov a všíma si, ako prežívame čas choroby. Zameriava sa tiež na to, aké slová neraz vyslovujeme v čakárňach pri ambulanciách lekárov.

V rubrike Z našich dejín sa páter Milan Hromník venuje osobnosti nedávno zosnulého pátra Andreja Osvalda, rodáka z Lackovej, ktorý viedol slovenskú provinciu Spoločnosti Ježišovej v rokoch 1977 – 1991. Počas jeho vedenia bolo za kňazov vysvätených 24 jezuitov. Autor pripomína požehnané pôsobenie pátra Osvalda i jeho bohaté životné skúsenosti, vzácne svedectvo aj z obdobia totality. Redakcia uverejňuje niektoré pozoruhodné zážitky z knihy spomienok pátra Osvalda: Boží dlžník.

Mami, nerieš… Eva Žilineková cez vzťah k už dospelému synovi tentoraz uvažuje nad stratami a ziskami v živote, nad  útechami v súžení a nad tým, že „všetko je milosť“.

V rubrike Posol deťom malým i veľkým skúsená autorka Gabriela Spustová vysvetľuje deťom, čo znamená sviatosť pomazania chorých, ktorú kňazi udeľujú napríklad aj starým rodičom. Nechýbajú ani motivačné otázky.

V tradičnej rubrike Letom svetom sa čitatelia dozvedia napríklad o tom, že 250 spovedníc pre účastníkov Svetových dní mládeže v Paname vyrobilo 35 panamských väzňov. Alebo že v Turecku po takmer sto rokoch postavia postavia kresťanský chrám. Čitatelia v rubrike nájdu aj ďalšie zaujímavosti z kresťanského sveta.

***
Časopis Posol je mesačník slovenských katolíkov, vydáva ho Spoločnosť Ježišova vo vydavateľstve Dobrá kniha v rámci tlačového apoštolátu, zakúpiť si ho môžete v predajniach Dobrá kniha, Lúč, Spolok sv. Vojtecha i v katolíckych kostoloch, predplatiť vo vydavateľstve Dobrá kniha.