Čo prináša aprílové číslo časopisu Posol?

Pápež František sa v rubrike Stále aktuálne slová venuje Nedeli Božieho milosrdenstva. Radí: „Učme sa od prvotnej kresťanskej komunity opísanej v Skutkoch apoštolov. Prijala milosrdenstvo a žila s milosrdenstvom.“ Pripomína, že prví kresťania mali všetko spoločné a rozdeľovali majetky podľa toho, kto ako potreboval. „To nie je ideológia, to je kresťanstvo,“ tvrdí Svätý Otec a ponúka tak námet na zamyslenie.

 Páter Jozef Šuppa SJ v úvodníku ponúka zamyslenie na tému Voliť si Ježiša. „Povedz mi, čo si volíš, a ja ti poviem, kto si, ako žiješ.“ Píše o rozhodnutiach, ktoré ovplyvňujú náš život. Pozýva nás: „Ukrižovaný a vzkriesený Ježiš chce, aby sme si vždy volili jeho, aby sme sa milovali navzájom, ako nás on miloval.“

V záverečnej časti cyklu Ctitelia Božského Srdca a ich modlitby Katarína M. Tóthová pripomína, že ak sa chceme priblížiť k láske Ježišovho Srdca, mali by sme ho vnímať aj ako materinské srdce. Autorka kladie otázku ako vážnu výzvu na zamyslenie pre každého, kto to myslí s duchovným životom vážne: „Prečo tak málo ‚ťažíme‘ z toho, že nás Ježišovo Srdce tak vrúcne miluje?“

Bystrík Mistrík prichádza k čitateľom so svojimi Veľkonočnými vinšami. Vyprosuje v  nich Boží pokoj, ochotu s láskou niesť kríž, nasledovať Pána, ktorý je Víťazom nad smrťou a nad každým zlom…

Redakcia obracia pozornosť čitateľov aj na aktuálnu Synodu o synodalite. Prináša vysvetlenie, aký je zmysel tejto synody, aký má cieľ a čo má byť výstupom synodálnych stretnutí.

V rubrike Apoštolát modlitby nájdu čitatelia článok Andrey Eliášovej Vence modlitieb pre zdravotníkov o svedectve rehoľnej sestry Anežky. Ako zdravotná sestra desať rokov pôsobila na Ukrajine, kde sa venovala chorým ľuďom a pomáhala im tiež nájsť cestu k Bohu: „Bolo nádherné vidieť každý rok pred Veľkou nocou, ako 40 – 50 dospelých, ktorí zakúsili krásu a silu kresťanstva práve v Katolíckej cirkvi, pristupovalo k prvým sviatostiam.“

 V cykle Biblia a morálka sa páter Ján Ďurica zaoberá tematikou starozákonného výkladu rozličných spôsobov bohoslužby. Venuje sa obetám v Starom zákone a napokon Kristovej obete. „Až keď sa v Kristovi stretávame so živým Bohom, začíname sa učiť, čo je život. Nie je nič krajšie ako dať sa nájsť Kristom, týmito slovami Benedikta XVI. končí svoj príspevok známy slovenský biblista.

V rubrike Hlasy a ohlasy sa čitateľka Elena delí o svoju skúsenosť z čítania časopisu Posol a s tým, ako jeho obsah a hĺbkové čítanie Božieho slova blahodarne vplýva na jej dušu.

V rubrike V radosti i bolesti čitatelia nájdu článok Andrey Eliášovej Zubárske kreslo ako darček. Autorka píše o tom, že v zariadení milosrdných bratov na okraji Bratislavy otvorili v mesiaci apríli vôbec prvú zubnú ambulanciu na území hlavného mesta zameranú na ľudí bez prístrešia. Služby im bude poskytovať bezplatne.

Anna Abasová si v článku Z mŕtvych vstal, jak predpovedal spomína na príhodu, ktorú pred mnohými rokmi zažila s malým dievčatkom, keď sa na Bielu sobotu išla pomodliť k Božiemu hrobu.

 Aprílové vydanie Posla prináša aj dokončenie príbehu s názvom Jedna cesta ku kňazstvu. Milan Hromník v ňom opisuje nevšedný osud mladého muža, ktorý kráčal za Božím hlasom v ťažkých časoch prenasledovania Cirkvi u nás. Po dosiahnutí vytúženého cieľa môže ako kňaz prinášať požehnanie mnohým ľuďom…

Hlboký pokoj v duši mala svätá sestra Faustína napriek utrpeniu, ktoré prežívala. Hlboký pokoj môžu získať aj tí, ktorí si prečítajú myšlienky a duchovné úvahy tejto apoštolky Božieho milosrdenstva.

„Vlastne v živote človeka, ktorý verí v Krista, ani nie sú beznádejné situácie,“ – to je len jedna z hodnotných myšlienok jezuitského rehoľného brata Viliama Surového (1927 – 2012), ktoré redakcia zaradila do aprílového vydania Posla v súvislosti s Ignaciánskym jubilejným rokom. Uverejňuje ich pod názvom Myšlienky z denníka brata Vilka.

V rubrike Z našich dejín sa páter Ladislav Csontos SJ venuje osobnosti jezuitského pátra Františka Bednára, rodáka z Lančára pri Piešťanoch, ďalšieho statočného hrdinu z obdobia komunistického režimu. „Jeho osobnosť priťahovala deti i mladých svojou ľudskosťou a veselosťou. Bol obľúbený ako spovedník…“

Rubrika Čítanie z Dobrej knihy dáva tentoraz čitateľom do pozornosti knihu Rozprávania ruského pútnika – skutočný klenot z prostredia východnej spirituality o tom, ako sa ustavične modliť srdcom a neochabovať.

V rubrike Posol deťom malým i veľkým tentoraz skúsená autorka Gabriela Spustová prináša deťom príbeh nazvaný Majte čisté oči a nebuďte ustarostení. Prostredníctvom postáv Kvapôčky a Vetríčka predkladá biblické pravdy o tom, ako si nezaťažiť dušu zbytočnými starosťami a nepoškvrniť sa pýchou či zlobou, aby v srdci stále panovalo svetlo a nie tma. Redakcia pripojila aj vyhodnotenie súťaže pre deti.

V tradičnej rubrike Letom svetom sa dozviete, že pápež František navštívi v júli tohto roku Kongo a Južný Sudán. Prečítate si aj ďalšie zaujímavosti z diania v Cirkvi, napríklad koľko katolíkov žije v africkej Zambii, ktorí mučeníci pribudli do zoznamu blahoslavených, kedy sa bude sláviť Druhý svetový deň starých rodičov, ako jezuiti prežívajú Ignaciánsky jubilejný rok

Sestra Zdenka – moja spoločníčka  – takto nazval prvú blahoslavenú Slovenku muž, ktorý pred piatimi rokmi ťažko ochorel a začal ju prosiť o pomoc. „Cítil som jej blízkosť v samote, v opustenosti, v silných bolestiach… Stála pri mne… Cez jej príhovor som sa dostal aj bližšie k Bohu.“ Prinášame svedectvo tohto uzdraveného muža s cieľom povzbudiť čitateľov, aby s dôverou prosili o pomoc našich nebeských priateľov – zvlášť tých, ktorí poznali utrpenie.

***
Časopis Posol je mesačník slovenských katolíkov, vydáva ho Spoločnosť Ježišova vo vydavateľstve Dobrá kniha v rámci tlačového apoštolátu, zakúpiť si ho môžete v predajniach Dobrá kniha, Lúč, Spolok sv. Vojtecha i v katolíckych kostoloch, predplatiť vo vydavateľstve Dobrá kniha.