Čo prináša marcové číslo časopisu Posol?

Rubrika Stále aktuálne slová prináša podnetné myšlienky pápeža Františka k slávnosti Zvestovania Pána. Svätý Otec uvádza dôvod radosti Panny Márie, ktorý jej objasnil archanjel Gabriel slovami Pán je s tebou. A tieto potešujúce slová pápež vzťahuje aj na každého kresťana, ktorý prijíma Božie odpustenie. Sviatosť zmierenia preto nazval sviatosťou radosti.

Ježišov duchovný odkaz z kríža pripomína páter Milan Hromník vo svojom úvodníku. Výroky, ktoré vyslovil Spasiteľ pri dovŕšení svojej obety, nech nám v čase Veľkého pôstu i v rozličných životných skúškach poslúžia na duchovné zobudenie i povzbudenie.

V rubrike Úcta k Ježišovmu Srdcu nájdu čitatelia prvú časť nového cyklu s názvom Ježišovo prebodnuté Srdce. Autorom je taliansky jezuita Massimo Taggi. Vo svojej úvahe tentokrát vychádza z biblických citátov o Božej láske a ľudskej odpovedi na ňu. Skúma, v akých súvislostiach hovorí Sväté písmo o srdci a aký je význam tohto symbolu Ježišovej lásky pre duchovnosť kresťanov tretieho tisícročia.

Slávnosť svätého Jozefa, ženícha Panny Márie, tohto roku pripadá na pondelok 20. marca. Verného ochrancu Božej Matky i celej Cirkvi môžu čitatelia Posla vzývať aj modlitbou k sv. Jozefovi, prevzatou z knižky pátra Jozefa Šuppu SJ.

Rubrika Apoštolát modlitby pozýva čitateľov k spoločnej modlitbe za obete zneužívania. V rámci Celosvetovej siete modlitby s pápežom v mesiaci marci prosme za tých, ktorým ublížil niekto z cirkevného spoločenstva, aby v samotnej Cirkvi našli konkrétnu odpoveď na svoju bolesť a utrpenie. Autor článku páter Jozef Bartkovjak SJ uvádza zásadnú odpoveď Svätého Otca Františka na túto boľavú tému. Počas nedávnej návštevy Konga sa pápež prihovoril obetiam takto: „Každému zranenému dieťaťu aj dospelému hovorím: Som s vami, chcem vám priniesť Božie pohladenie. Jeho nežný a súcitný pohľad spočíva na vás…“

Nikdy neprestanem Bohu ďakovať, – tvrdí čitateľka Lenka a má na to skutočný dôvod: po desiatich rokoch manželstva a vytrvalých modlitbách na našich pútnych miestach sa dočkali vytúženého dieťaťa…

Radosť z daru dieťaťa v rodine poeticky vyjadril známy slovenský básnik, františkánsky kňaz Svetloslav Veigl (1915 – 2010) vo svojej básni Kvet nebom daný: Za srdce chytí, dušu raní, keď sa vám ticho privraví. Kvet vzácny, samým nebom daný, je dieťa, kvietok voňavý…

V cykle Biblia a morálka páter Ján Ďurica tentoraz píše o prípadoch mučeníctva, opísaných v textoch Starého i Nového zákona. Všíma si Ježiša ako mučeníka v celkom jedinečnom zmysle slova a jeho absolútnu vernosť poslaniu, ktoré prijal od Otca. Ježišova vernosť až po smrť na kríži sa stala príkladom pre jeho nasledovníkov.

Utrpenie celého Kristovho tela objasňuje svätý biskup Augustín vo svojom Výklade žalmov. Zameriava pozornosť čitateľa na súženie Cirkvi a Kristovho tela, ktoré trvá až do konca sveta. Duchovným zrakom sa díva na Ježiša v Getsemani, potiaceho sa krvou, a pýta sa: „Čo to znamená, že z celého tela vytekala krv, ak nie utrpenie mučeníkov celej Cirkvi!?“

Buďme vďační za lásku, ktorú nám iní prejavujú – kladie nám na srdce Anna Abasová vo svojom rovnomennom príspevku. Spomína, čím všetkým obohatili ju a ďalších obyvateľov zariadenia pre seniorov v Trnave rozličné stretnutia s ľuďmi. A my sme vďační za to, že sa vie s nami podeliť a že sa za všetkých modlí.

Diplomat a matematik Jozef Dravecký zanechal silný odkaz, ubezpečuje vo svojom príspevku páter Jozef Bartkovjak SJ. Nevšedný a neraz dobrodružný životný príbeh Jozefa Draveckého je zachytený v knihe rozhovorov s Michalom Magušinom a Martinom Lukačišinom pod názvom Presahy: Od matematiky k diplomacii… Rodák zo Spišskej Novej Vsi, niekdajší veľvyslanec vo Vatikáne, bol kresťanom aktívnym v tajnom apoštoláte, v spoločenstve rodín a neskôr v miestnej politike. Autor článku prináša aj myšlienky z rozlúčkových príhovorov, ktoré odzneli 28. januára 2023 v Kostole sv. Františka v Bratislave-Karlovej Vsi.

„Chcem sa s vami podeliť a povedať vám o sile veľkej milosti, ktorú som od Pána dostala počas života pri prehlbovaní svojej viery…“ Takto vysvetlila pani Alojzia Čierna, prečo si ešte v roku 2003 napísala vlastný nekrológ. Odznel na jej pohrebe v Bratislave vlani 14. decembra a svojou hĺbkou oslovil prítomných. V jeho druhej časti nájdu čitatelia aj tieto myšlienky: „Láska k nepriateľom je skutočným meradlom, či kráčame správnou cestou k Pravde… Odpúšťanie je vrcholom lásky a takáto láska mení svet… Ježiš prichádzal do môjho srdca cez lásku, ktorú som sa snažila preukazovať svojim blížnym…“

Pozdrav z Tanzánie poslal do redakcie Posla slovenský misionár Peter Majerník. Čitatelia sa dozvedia o tom, ako jeho veľká farnosť, ktorá je zároveň mariánskym pútnym miestom, prežívala vianočné sviatky. Z vďaky Slovákom za podporovanie misie darmi a modlitbami naučil tento kňaz africké deti spievať dve slovenské koledy. Chce ich naučiť aj viacerým remeslám, a tak okrem kostola a školy buduje aj centrum remesiel. Je vďačný za každú pomoc…

Páter Ladislav Csontos SJ sa v rubrike Z našich dejín venuje osobnosti pátra Ľudovíta Bučeka (1925 – 2002), rodáka z Holíča na Záhorí. Za kňaza ho tajne vysvätil vtedajší biskup Ján Chryzostom Korec, s ktorým bol v roku 1960 odsúdený na štyri roky väzenia za „trestný čin podvracania republiky“, teda za to, že „jezuitov viedli k dodržiavaniu rehoľných zásad… a tajne študovali teológiu pre prípad nimi očakávaného zvratu ľudovodemokratického zriadenia v ČSR“. Páter Buček sa osobitne venoval mládeži a všestranne formoval chlapcov, ktorí sa rozhodli pre kňazstvo.

Pred desiatimi rokmi 13. marca bol za pápeža zvolený Jorge Mario Bergoglio, terajší pápež František. Čo sa deje za zatvorenými dverami Sixtínskej kaplnky, kým svet čaká na biely dymový signál o zvolení nového pápeža? O tom píše Marcel Šefčík v publikácii s názvom Konkláve, ktorú čitateľom ponúka rubrika Čítanie z Dobrej knihy. Autor vysvetľuje, za akých okolností boli volení pápeži od roku 1903. Podrobne opisuje prípravu a priebeh pápežskej voľby. Táto ustanovizeň má presné pravidlá, bohatý duchovný obsah a krásne obrady.

Rubrika Naši nebeskí priatelia približuje osobnosť svätej Františky Rímskej. Manželka, matka, neskôr i rehoľníčka z 15. storočia môže byť príkladom aj pre nás. Svätý Róbert Bellarmín v nej videl vzor pre všetky vekové kategórie a formy kresťanského života. Zachoval sa jej výrok: „Je nanajvýš chvályhodné, keď je vydatá žena nábožná; ale nikdy nesmie pritom zabudnúť, že je gazdiná. Preto musí niekedy opustiť Boha pri oltári, aby ho našla pri domácich prácach.“ Jej spomienku si v Cirkvi pripomíname 9. marca.

Do rubriky Posol deťom malým i veľkým tentoraz skúsená autorka Gabriela Spustová napísala deťom evanjeliový príbeh nazvaný Uzdravenie pri rybníku Betsata. Nechýbajú ani motivačné otázky k téme.

Viete, čím bola známa kráľovná Izabela Kastílska a prečo chcú v Španielsku obnoviť proces jej blahorečenia? Koľko kňazov a rehoľných osôb bolo vlani unesených, zatknutých či zabitých? Môže byť strach darom a obáva sa niečoho aj pápež? Poznáte jubilujúci Exercičný dom svätého Ignáca v Prešove? A kde sa nachádza Katedrála Božej prozreteľnosti? O týchto a ďalších zaujímavostiach z kresťanského sveta sa dozviete v tradičnej  rubrike Letom svetom.

Iskry svätého Ignáca trochu inak – myšlienky zakladateľa jezuitov s úvahami Gabriela Hevenešiho SJ nanovo spracovali páter Vlastimil Dufka SJ a sestra Lívia Marková CJ. Ďalšia z uverejnených „iskier“ má názov Nik nemôže slúžiť dvom pánom. Vo zvukovej podobe sú tieto trojminútové zamyslenia – Iskry sv. Ignáca – dostupné na podcastových aplikáciách Spotify, Anchor, Google Podcasts, Pocket Casts, RadioPublic.

Časopis Posol je mesačník slovenských katolíkov, vydáva ho Spoločnosť Ježišova vo vydavateľstve Dobrá kniha v rámci tlačového apoštolátu. Zakúpiť si ho môžete v predajniach Dobrá kniha, Lúč, Spolok sv. Vojtecha i v katolíckych kostoloch, predplatiť vo vydavateľstve Dobrá kniha.