Na to, aby sme pomáhali netreba vidieť celý svet, ale meniť svet tam, kde sa práve nachádzame. Presne takto začal príbeh diela Mary´s Meals – v ďalekom Škótsku, v bezpečnej krajine, kde nehrozili ani vojny, ani hlad.
O svojej skúsenosti nám prídu porozprávať dobrovoľníčky Alexandra a Mária, v stredu 27. 3. 2019, po vyskoškolskej sv. omši, ciže cca 20.15 v Rytierskej sále, vstup cez sakrestiu kostola Najsv. Trojice v Trnave (jezuiti).

Viac info o tejto organizácii na Mary´s Meals Slovensko